Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon
LianaMonitorin ja LianaPressin käyttöliittymät
Viestinnän työkalut kokonaisvaltaiseen PR-työhön

Viesti, vaikuta, ymmärrä ja onnistu avullamme

Lianan viestinnän työkalut yhdistävät monikanavaisen tiedotejakelun, mediaseurannan, sosiaalisen median seurannan sekä tehokkaan viestinnän mittaamisen. Täysin kotimaisen viestintäpalvelun avulla toteutat kaikki maineenhallintaan, näkyvyyden seurantaan, tiedottamiseen ja kriisiviestintään liittyvät toimet – joko itsenäisesti tai meidän avullamme.

Powered by

Tee tuloksellista
ja mitattavaa viestintää

Avainlukuja

Lianan viestinnän palveluilla on tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä: valtionhallinnon organisaatioita, järjestöjä ja yrityksiä. Erityisen tyytyväisiä asiakkaamme ovat kotimaisten ratkaisuiden helppokäyttöisyyteen, laajaan mediakontaktirekisteriin ja mediakantaan sekä avuliaaseen käyttäjätukeen.

Käyttäjää kuukaudessa

1500+

Lähetettyä tiedotetta kuukaudessa

2000+

Kansainvälisiä verkkomedioita

1+ milj.

Tukipalvelut

4.5/5

Capterra

4.2/5

Liity tyytyväisten asiakkaiden joukkoon

Liana®Cloud PR & Media

Liana Technologies tarjoaa kokonaisvaltaiset viestinnän työkalut ja palvelut lukuisiin eri käyttökohteisiin. Palvelumme auttavat esimerkiksi ymmärtämään ja hallitsemaan mainettasi, seuraamaan tavoitteiden saavuttamista ja perustamaan päätökset dataan laajoja raportointiominaisuuksia hyödyntäen.

Kaikki palvelut yhdessä

Kaikki viestintään kotimaiselta kumppanilta: tehokas tiedottaminen ja tavoitteellinen median seuranta käyttöösi sekä laadukkaat analyysit palveluna.

Strategian toteutuminen

Palvelumme avulla hahmotat viestinnän kokonaiskuvan ja pääset toteuttamaan viestinnän toimenpiteitä strategian mukaisesti.

Suhteet mediaan

Luot ja ylläpidät laadukkaita mediasuhteita sekä tavoitat median edustajat kohdennetusti esimerkiksi toimialan, alueen tai kielen mukaan.

Selkeät analyysityökalut

Kattavien analyysityökalujen ja dashboardien avulla pystyt osoittamaan viestinnän vaikutukset ja raportoimaan niistä eteenpäin selkeästi.

Kehityssuunnat

Jaamme läpi yhteistyömme vinkkejä digitaalisen viestinnän kehittämiseen ja autamme organisaatiosi toimialaan liittyvien viestinnän erityistarpeiden kanssa.

Yhteistyö

Säännöllisellä yhteydenpidolla ja kehityspalavereilla varmistamme, että yhteistyössä päästään sille asetettuihin tavoitteisiin.

Henkilöt palaverissa miettivät viestinnän työkaluja, jotka löytyvät yhden käyttäjätunnuksen takaa

Hallitse viestinnän kokonaisuutta yhdessä paikassa

Kuvittele, että voisit yhden käyttäjätunnuksen avulla lähettää lehdistötiedotteen, seurata sen läpimenoa mediassa, tarkastella sen aikaansaamaa somekeskustelua, raportoida sen tuloksista organisaatiosi johdolle sekä seurata viestinnän vaikuttavuutta. Liana®Cloudin avulla kaikki tämä on mahdollista: pystyt hallitsemaan viestintääsi kokonaisuutena ja seuraamaan vaihe vaiheelta, millaisia vaikutuksia viestinnälläsi on organisaatiosi näkyvyydelle.

Lianan palvelut ovat mahdollistaneet meille sen, että tiedämme milloin ja mitä uintiurheilusta ja urheilijoista kirjoitetaan ja puhutaan. Tämän ansiosta meidän on mahdollista myös reagoida ajankohtaisiin asioihin viestinnällisesti sekä hyödyntää keskusteluissa pinnalla olevia asioita markkinoinnissamme ja suunnittelutyössämme.

Suomen Uimaliitto

Lotta Lybeck
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija, Suomen Uimaliitto
Lianan viestintätyökaluissa on laajat raporointiominaisuudet

Viestinnän mittarit auttavat raportoimaan liiketoiminnallesi keskeisiä asioita

Avullamme luot ja ylläpidät laadukkaita mediasuhteita ja pysyt ajan tasalla toimintaympäristön muutoksista. Pystyt seuraamaan keskusteluja ja halutessasi voit tarkastella julkisuutesi saamia merkityksiä yhdessä analyytikkojemme kanssa. Ymmärryksesi viestintätoimenpiteiden vaikutuksista kasvaa ja voimme nostaa viestintäsi aivan uudelle tasolle.

Hyödyt koko organisaatiolle

Viestintäkokonaisuutemme tarjoaa hyötyjä läpi organisaation hyvin erilaisiin tarpeisiin ja eri toimialoille. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme tarpeen tiedotteiden lähettämisestä, mediaseurannan kohdistamisesta tietyille osa-alueille sekä tarvittaessa analyysien tekemisestä. Tutustu lyhyesti hyötyihin:

 • Julkisuuskuvaraporttia voit hyödyntää organisaation julkisuuskuvan esittelyssä johdolle tai muille sidosryhmille
 • Voitte tunnistaa helposti toimialalla vallitsevia trendejä tai niissä tapahtuvia muutoksia johdon päätöksenteon tueksi
 • Jatkuva mittaaminen auttaa löytämään paremmin syy-seuraus -suhteita viestinnän toimissa ja perustelemaan johdolle tiettyjen toimenpiteiden hyötyjä
 • Viestintä
  • Pitkän aikavälin analyysi – viestinnän toimenpiteiden vaikutukset pitkäjänteisessä työssä
  • Reagointi muutoksiin – räätälöity raportointi
  • Sisäinen viestintä – henkilöstö yhtenä tärkeänä käyttäjäryhmänä
  • Ulkoinen viestintä – tiedottaminen 
 • Markkinointi
  • Medianäkyvyyden konversio verkkovierailuihin
  • Omien markkinointikanavien muutokset
  • Arvokkaana tukena sisällöntuotannolle
 • Oma näkyvyys verrattuna kilpailijoihin tai verrokkiorganisaatioihin
 • Parhaat käytännöt toimialalla – benchmarking
 • Myyntimahdollisuuksien tunnistaminen ja hankkiminen – liidintuotanto
 • Asiakkaiden sekä prospektien tilanne
  • julkiset kilpailutukset
  • hankintapäätökset
  • henkilöstömuutokset
  • uudet päättäjät
 • Asiakaspalautteeseen reagointi
 • Työnantajakuvan kehitys
 • Toimialaympäristön teemojen seuraaminen
 • Kriisien kytemisen tunnistaminen

Onko viestintä linjassa tavoitteidesi saavuttamisen kanssa?

 • Luo mediaseurannan avulla hakuja teemoista, joissa organisaatiosi haluaa näkyvyyttä
 • Luo hakuja saadaksesi päätöksentekoa tukevaa dataa
 • Tee viestinnän toimenpiteitä
 • Seuraa näkyvyyden kehitystä

Käyttökohteet

Lianan viestinnän palvelut tuovat ratkaisun hyvin moneen eri tilanteeseen ja erilaisille toimijoille. Kilpailijavertailu, suhteet mediaan, viranomaisviestintä ja toimialaympäristön seuraaminen ovat vain muutamia käyttökohteita Lianan viestinnän palveluille. Katso tarpeesi mukainen käyttökohde alta.

Tiedätkö parhaat käytännöt viestinnän tekemiseen omalla alallasi? Kaipaatko ideoita viestintää hyvin tekeviltä tahoilta? Seuraa ja analysoi kilpailijoitasi ja verrokkiorganisaatioitasi itsenäisesti LianaMonitorin avulla tai anna osaavien analyytikkojemme tehdä media-analyysi sinun organisaatiollesi sopivalla syklillä.

Lue lisää ›

Lehdistötiedotteiden kohdistaminen oikein on yksi tärkeimmistä mediasuhteiden tukipilareista. ePressin avulla tiedotteiden kohdentaminen tiettyjen kriteerien pohjalta varmistaa, että viestisi kohdentuu asiasta kiinnostuneille tahoille. Mediaseurantapalvelu helpottaa mediasuhteiden ylläpitoa ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan mediasuhteidesi tilasta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Lue lisää ›

Viranomaisviestintää velvoittavat tarkat säädökset. Lianan kotimaisten viestinnän työkalujen avulla julkishallinto ja muut viranomaistahot pystyvät seuraamaan organisaatioilleen tärkeitä teemoja mediassa ja tekevät tietoturvallista viestintää.

Lue lisää ›

Kerää olennaista tietoa ja dataa organisaatiosi johdolle nykytilanteen analysointiin ja tulevien trendien tunnistamiseen.

Lue lisää ›

Pysy kartalla siitä, mikä brändi-imagosi nykyhetken tilanne on ja hallitse mainettasi avullamme. 

Lue lisää ›

Oikeanlaisella viestinnällä on ratkaiseva rooli kriisitilanteessa ja tarpeeseen sopivat viestinnän työkalut auttavat pitämään maineesi kunnossa.

Lue lisää ›

LianaMonitor-mediaseurantapalvelun avulla saat poimittua Twitteristä, Facebookista, Instagramista ja YouTubesta sinun organisaatiollesi tärkeiden teemojen keskustelut. Sosiaalisen median analyyseissä voidaan vertailla oman alasi mielipidevaikuttajia sosiaalisessa mediassa ja seurata, ketkä ovat sinulle tärkeissä keskusteluissa äänessä.

Lue lisää ›

Turun kaupungin medianäkyvyys Lianalla toteutetun analyysin avulla

Liana Technologies on Turun kaupungin mediaseurannan ja viestinnän kumppani. Kaupunki tiedottaa asukkailleen aktiivisesti muun muassa ajankohtaisista kehittämissuunnitelmista, päätöksistä sekä muista kaupunkilaisia koskevista aiheista. Kaupunki jakaa tiedotteita, kuvia sekä muita tiedostoja uutishuoneessaan Lianan julkaisualustalla.

Verrokkiorganisaatioiden tai kilpailijoiden toiminnan vertailu voi tuottaa kullanarvoista tietoa parhaista käytännöistä ja viestinnän toimenpiteiden tehokkuudesta. Analyyseissä voi kuitenkin keskittyä myös organisaation omaan brändiin ja viestinnän kehitykseen.

Viestinnän mittaaminen -oppaan kansilehti

Viestinnän seuranta ja mittaaminen

Tiedolla johtaminen ja datan valjastaminen strategiseksi työkaluksi on äärimmäisen tärkeä osa nykyaikaista liiketoimintaa toimialasta riippumatta. Myös järjestöjen ja erilaisten voittoa tavottelemattomien organisaatioiden tulee olla perillä siitä, miten viestinnän seuranta sekä toimenpiteiden ja niiden seurauksien mittaaminen onnistuu. Lue oppaastamme, miten viestinnän seuranta ja erilaiset mittarit valjastetaan kertomaan juuri se, mitä sinun organisaatiosi tulee tietää viestintäsi onnistumisesta.

Viestinnän työkalut – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Organisaation tulisi valita viestinnän työkalut sen tarpeiden ja tavoitteiden perusteella. Valinta riippuu monista tekijöistä, kuten organisaation koosta, toimialasta, tiimityön vaatimuksista sekä budjetista. Tässä muutamia viestintätyökaluja, jotka hyödyttävät lähes kaikkia organisaatioita:

 • Tiedotejakelupalvelu – Tiedottaminen auttaa kertomaan lehdistölle tärkeästä uutisaiheesta, tapahtumasta, tuotteesta, palvelusta tai muusta asiasta, joka voi olla joko suuren yleisön tai pienemmän joukon kiinnostuksen kohteena. Lehdistötiedote kannattaa lähettää siihen tarkoitetulla ohjelmistolla ja julkaista myös tiedotejakeluportaalissa, kuten ePressissä.
 • Mediaseurantatyökalu – Mediaseuranta on erittäin tärkeää organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla siitä, mitä heistä tai heidän kiinnostuksen kohteistaan puhutaan julkisesti mediassa. Seurantaan on suotavaa olla siihen kehitetty työkalu, jotta se on vaivatonta ja tarjoaa juuri oikeaa informaatiota seurantoja tekevälle.
 • Sähköpostimarkkinointityökalu – Sähköpostimarkkinointi on tuloksellinen ja kustannustehokas digimarkkinoinnin muoto, joka mahdollistaa viestien kohdennuksen ja personoinnin oikeille kohderyhmille sekä tavoittaa mittavan määrän vastaanottajia haluttuna ajankohtana. Sähköpostimarkkinointityökalua voi hyvin käyttää myös uutiskirjeiden lähettämiseen eri sidosryhmille, kuten henkilöstölle, osakkaille tai järjestön jäsenille.
 • Sisäinen verkkosivusto tai intranet: Intranet on organisaation sisäinen portaali, jossa jaetaan tärkeitä tietoja, dokumentteja ja resursseja.

Organisaation tai yksityishenkilön vaikutus mediassa voi olla merkittävä, ja se voi olla tehokas tapa viestiä, rakentaa mainetta ja saavuttaa tavoitteita.

 • Tiedottaminen: Laadi ja julkaise säännöllisesti lehdistötiedotteita tärkeistä tapahtumista, saavutuksista ja tiedotteista. Näitä tiedotteita toimittajat voivat käyttää uutislähteenä.
 • Mediaseuranta: Käytä seurantatyökalua kartoittamaan julkisuuskuvasi nykytilaa, paikkaasi kilpailijoihin tai verrokkiorganisaatioihin nähden sekä toimialan tilannetta ja trendejä. Sinun organisaatiollesi räätälöity media-analyysi antaa arvokasta tietoa, jonka perusteella voit tehdä entistä parempia ja tehokkaampia viestintätoimenpiteitä.
 • Mediasuhteet: Rakenna suhteita toimittajiin ja medialähteisiin. Ota yhteyttä lehdistöön, järjestä tiedotustilaisuuksia ja tarjoa asiantuntijaesiintymisiä. Lehdistötiedotejakelupalvelu LianaPressin statistiikasta näet esimerkiksi tiedotteitasi useimman avanneet toimittajat. Heissä voisi olla ainesta luottotoimittajaksesi. Tällä tavoin voit varmistaa, että organisaatiosi tai näkemyksesi saa mediahuomiota.
 • Sosiaalinen media: Ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja jaa sisältöä, joka on relevanttia organisaatiollesi tai aiheillesi. Seuraa sosiaalista mediaa seurantatyökalulla, jotta tiedät, missä ja millaisissa yhteyksissä sinut mainitaan.
 • Kriisiviestintä: Jos organisaatio joutuu kriisiin, ole valmis viestimään tehokkaasti mediassa. Laadi kriisiviestintäsuunnitelma ja pidä tiedotusvälineet ajan tasalla tilanteesta.
 • Yhteistyö muiden vaikuttajien kanssa: Tee yhteistyötä muiden vaikuttajien, organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta voitte yhdessä tuoda esiin tärkeitä aiheita ja näkemyksiä.
 • Seuraa ja analysoi tuloksia: Seuraa mediamainintojasi ja niiden vaikutusta. Analysoi, miten viestisi leviää ja mitä reaktioita se saa. Näin voit oppia ja parantaa viestintästrategiaasi.

Inspiroidu blogeistamme

Viestintä, mediasuhteet ja julkisuuskuva ovat paljon esillä blogissamme. Julkaisemme säännöllisesti uusia artikkeleita, videoita, infograafeja, oppaita sekä webinaaritallenteita.

Kaikki blogikirjoitukset

Jätä yhteydenottopyyntö