Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon
Kaksi henkilöä istuu sohvalla
Asiantuntijan tekemä analyysi on räätälöity organisaatiollesi

Media-analyysi

Media-analyysin avulla pureudutaan organisaatiosi näkyvyyteen ja imagon vaikuttavuuteen. Julkisuuskuva-, kilpailija- ja someanalyysit tarjoavat arvokasta tietoa, jolle voit perustaa viestinnän päätöksiä tulevaisuudessa. Julkisuusanalyysin voi ottaa strategiseksi työkaluksi. Se viitoittaa viestintätoimenpiteitä, joiden vaikutuksia tarkastellaan taas seuraavassa analyysissä. Lianan analyytikot toteuttavat julkisuuskuva- ja näkyvyysanalyysit kaikenlaisille organisaatioille sopivalla syklillä.

Liity tyytyväisten asiakkaiden joukkoon

Miten media-analyysejä hyödynnetään?

Analyysien avulla seurataan organisaation, teeman tai tapahtuman näkyvyyttä mm. journalistisessa verkkomediassa, sosiaalisessa mediassa ja näköislehdissä.

Organisaatio pystyy hyödyntämään raporttia julkisuuskuvansa esittelyssä johdolle tai muille sidosryhmille. Viestintätiimin aika voidaan hyödyntää itse viestinnän toteuttamiseen, kun puolueeton taho keskittyy datan analysoimiseen ja kokoamiseen.

Henkilö katselee LianaMonitorin analyyseja tietokoneen näytöllä

Miksi media-analyysi?

 • Saat puolueettoman näkökulman medianäkyvyydestänne ja sen kehittämisestä
 • Pystyt selvittämään oman ja kilpailijoiden brändien vahvuudet ja heikkoudet
 • Saat konkreettista dataa, jota voit käyttää tulevaisuuden päätöksenteossa
 • Tiedät miten ja missä sävyssä organisaatiostanne puhutaan eri medioissa
 • Tiedät ovatko tiedotteenne päässeet haluttuihin medioihin ja mikä niiden vaikuttavuus on
 • Saat jatkuvaa palautetta viestinnän vaikuttavuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta
Lianan näkyvyysanalyysin graafeja

Mitä analyysissa voidaan tarkastella?

Tarkastelun kohteeksi erilaisissa analyyseissä voidaan ottaa organisaation oma näkyvyys, näkyvyys suhteessa kilpailijoihin tai verrokkiorganisaatioihin, julkisuus erilaisten teemojen ympärillä tai näkyvyys sosiaalisessa mediassa erilaisten painotusten valossa. Analyysien sisällöt voivat olla esimerkiksi: 

 • Organisaation näkyvyys – kevyt aloitus näkyvyyden seuraamiseen
 • Organisaation julkisuuskuva – syvempi katsaus julkisuuskuvaan
 • Kilpailijoiden tai verrokkiorganisaatioiden näkyvyyden vertailu
 • Organisaation näkyvyys tai julkisuuskuva sosiaalisessa mediassa
 • Räätälöity analyysi, johon voidaan sisällyttää juuri sinun organisaatiosi tarvitsemaa dataa

“Tieto on valtaa monessakin suhteessa: mediaseuranta ja -analyysit ovat antaneet konkreettisemman kuvan golfin medianäkyvyydestä ja oman toiminnan vaikutuksia on voinut mitata tarkemmin.”

Suomen Golfliitto

 

Marika Voss
Viestintävastaava, Suomen Golfliitto

Esimerkkejä analyyseista

Organisaation näkyvyys

 • Kevyt määrällistä näkyvyyttä seuraava analyysi
 • Analyysimme ovat esitysmuotoisia ja sisältävät myös linkin uutislistaukseen
 • Ensimmäinen analyysi käydään analyytikon kanssa yhdessä läpi, ja yhteistyöpalavereita pidetään aina tarpeen mukaan

Organisaation julkisuuskuva

 • Syvällisempi organisaation määrällistä ja laadullista näkyvyyttä mittaava julkisuusanalyysi
 • Oma käsitys julkisuudesta saattaa olla harhaanjohtava, ja julkisuusanalyysi tarjoaa objektiivisen mittarin sille, miten organisaatio on onnistunut saamaan näkyvyyttä
 • Julkisuusanalyysi auttaa myös tavoitteiden toteutumisen raportoinnissa

Kilpailija- tai organisaatiovertailu

 • Kilpailija-analyysi kertoo valittujen kilpailijoiden näkyvyydestä verkkolähteissä ja viestii markkinoilla tapahtuvista signaaleista
 • Todella helppo tapa hahmottaa ajantasainen kilpailijatilanne
 • Vertailun pohjalta organisaatiosi voi reagoida ja toteuttaa omaa markkinointia ja viestintää kilpailukentällä

Toimialan näkyvyys mediassa

 • Toimiala-analyysi kertoo, kuinka tietystä toimialasta keskustellaan mediassa
 • Missä suhteessa organisaation strategiset viestit toimialaan liittyen näkyivät artikkeleissa ja kaipaako jokin viesti lisähuomiota
 • Analyysi voi antaa esim. ideoita kuinka itse erottua toimialalla, millaiset tiedotteet ja tarinat pääsevät läpi mediassa parhaiten, tai mitä muut toimijat alalla ovat tehneet

Teema-analyysi

 • Teema-analyysi kertoo kuinka määritellystä teemasta keskustellaan mediassa
 • Tämän pohjalta voidaan reagoida ja toteuttaa jatkoviestintää medialle ja sosiaalisen median vaikuttajille
 • Media-analyysi toteutetaan valitusta teemasta ja halutuista lähteistä, mittarit ovat räätälöitävissä tarpeen mukaan
 • Organisaation suhde ilmiöihin voi olla kulmana teema-analyysissä

Sosiaalisen median analyysi

 • Sosiaalisen median analyysi sisältää hakusanoja organisaatiosta ja haun täytyy sisältää myös organisaation #hashtagin ja/tai @julkaisijanimen
 • Seurannan lähteinä ovat Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube
 • Sosiaalisen median analyysiin voidaan valita myös lisäominaisuuksia, kuten sävytys, teemoitus tai kilpailijavertailu

Media-analyysipalvelu sisältää esimerkiksi:

 • Aloituspalaverin, jossa käymme läpi tarpeesi media-analyysille
 • Tulossuunnitelman, johon kirjataan ylös konkreettiset tavoitteesi ja seurataan niiden toteutumista
 • Media-analyysin toimituksen sähköisesti halutuin aikavälein esimerkiksi kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain
 • Raportoinnin helppolukuisessa muodossa, jonka voit jakaa sellaisenaan esimerkiksi johdolle
 • Analyysin läpikäynnin yhdessä asiantuntijoidemme kanssa aina tarpeen mukaan

Media-analyysipalvelun hinnat alkaen 120 €/kk. Hinta määräytyy palvelun laajuuden mukaan.

Media-analyysin hyödyt erilaisissa organisaatioissa

Näkyvyys- tai julkisuuskuva-analyysi on arvokas työkalu organisaatiolle tai yritykselle saada tietoa organisaation näkyvyydestä mediassa, organisaatiosta kirjoitettujen juttujen sävystä ja myös erityisistä aiheista, jotka saattavat olla kytköksissä tiettyyn tapahtumaan, sesonkiin tai kriisiin. 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lianan tuotteisiin luottaa yli 3 500 yritystä, useat valtionhallinnon organisaatiot sekä yli 35 pörssiyritystä Suomessa. Tällä hetkellä Lianan tuotteita käytetään 29 eri maassa, useilla eri kielillä.

Inspiroidu blogeistamme

Tiedottaminen, mediasuhteet ja julkisuuskuva ovat paljon esillä blogissamme. Julkaisemme säännöllisesti uusia artikkeleita, videoita, infograafeja, oppaita sekä LianaCast-podcastimme jaksoja.

Kaikki blogikirjoitukset

Jätä yhteydenottopyyntö