Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Brändinhallinta pähkinänkuoressa

0
Brändinhallintaa suunnittelemassa
Jaa

Brändinhallinta on olennainen osa yrityksen tai organisaation menestyksessä. Se keskittyy siihen, miten brändiä rakennetaan, ylläpidetään, seurataan ja kehitetään. Brändi on imago tai julkisuuskuva, joka näkyy ulospäin, mutta sen rakentaminen lähtee organisaation sisältä. Brändinhallintaan linkittyvät nykyään perinteinen lehdistötiedottaminen, median seuraaminen sekä sosiaalisessa mediassa läsnäolo, vaikuttaminen ja reagointi.

Mediaseuranta ja lehdistötiedottaminen auttavat organisaatiota hallitsemaan brändiään ja varmistamaan, että se näkyy positiivisesti ja halutulla tavalla julkisuudessa. Mediaseurannan ja media-analyysien avulla organisaatio voi myös tunnistaa mahdollisia parannuskohteita ja kehittää strategioita brändin vahvistamiseksi ja organisaation maineen parantamiseksi.

Tiedottamisella brändi tutuksi

Brändin rakentaminen ja sen ylläpitäminen vaativat jatkuvaa huolenpitoa ja strategista suunnittelua. Tiedottaminen on yksi keskeisistä työkaluista, kun halutaan tehdä brändi tutuksi laajemmalle yleisölle ja saada positiivista huomiota.

Tiedottaminen brändin edistämiseksi voi tapahtua monin eri tavoin. Yksi perinteisimmistä tavoista on lehdistötiedotteiden julkaiseminen. Tämä mahdollistaa yrityksen tärkeiden uutisten jakamisen median ja sidosryhmien kanssa. Lehdistötiedotteet voivat kertoa esimerkiksi uusista tuotteista, palveluista tai yrityksen saavutuksista. 

Tiedottaminen on toimittajien mukaan yksi tehokkaimmista keinoista saada heidän huomionsa. Lianan tekemän toimittajakyselyn mukaan 85 % toimittajista kertoi lukeneensa lehdistötiedotteita viimeisen 24 tunnin aikana ja 49 % tehneensä jutun tiedotteen pohjalta kuluneen viikon aikana. Aktiivinen ja pitkäjänteinen tiedottaminen kannattaa, vaikka se ei aina tuntuisikaan kantavan hedelmää.

Toinen tehokas tapa tiedottaa brändistä on sosiaalisen median käyttö. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen suoraan asiakkaiden kanssa ja tarjoaa myös mahdollisuuden kertoa tarinoita brändistä. Hyödyntämällä visuaalista sisältöä kuten kuvia ja videoita, brändin persoonaa voi tuoda esiin entistä vahvemmin.

Lisäksi bloggaaminen ja sisällöntuotanto voivat olla tehokkaita tapoja tiedottaa brändistä. Kun yritys tuottaa säännöllisesti laadukasta sisältöä, se voi rakentaa auktoriteettia omalla alallaan ja houkutella uusia asiakkaita. Blogipostaukset voivat käsitellä esimerkiksi alan trendejä, ongelmien ratkaisemista tai tarjota arvokkaita vinkkejä.

Mediaseuranta näyttää brändisi tilanteen

Myös aktiivinen ja strateginen mediaseuranta on olennainen osa brändinhallintaa. Se antaa yritykselle mahdollisuuden seurata, mitä brändistä puhutaan mediassa sekä yleisön keskuudessa. Tämä tieto on korvaamatonta, kun pyritään ymmärtämään brändin mainetta ja tekemään tarvittavia muutoksia sen parantamiseksi.

Mediaseurannan avulla yritys voi reagoida nopeasti mahdollisiin kriiseihin tai maineenhallintatarpeisiin. Se auttaa myös tunnistamaan mahdolliset trendit ja aiheet, joihin brändin tulisi tarttua. Lisäksi mediaseuranta voi auttaa tunnistamaan kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet, mikä voi olla hyödyllistä oman brändin strategian kehittämisessä.

Tehokkaaseen mediaseurantaan tarvitaan tarkoitusta varten tehty työkalu. LianaMonitor auttaa yrityksiä seuraamaan verkkokeskusteluja ja analysoimaan sosiaalisen median tietoja. Sen avulla voidaan myös luoda kattavia raportteja brändin maineesta ja saada tietoa siitä, miten brändi sijoittuu kilpailijoihinsa verrattuna.

Julkisuuskuvan rakentaminen vastuullisesti

Vastuullinen brändinhallinta on noussut entistä tärkeämpään rooliin nykypäivän liiketoiminnassa. Yritysten on yhä enemmän otettava vastuuta yhteiskunnallisista ja ympäristöön liittyvistä asioista, ja tämä vaikuttaa myös niiden julkisuuskuvan rakentamiseen.

Vastuullinen brändityö voi olla monimutkaista, mutta se on välttämätöntä, jos yritys haluaa menestyä pitkällä aikavälillä. Tähän liittyy useita osatekijöitä, kuten ympäristöystävälliset käytännöt, eettinen toiminta ja sosiaalinen vastuu. Näiden periaatteiden noudattaminen auttaa rakentamaan brändistä positiivisen kuvan ja houkuttelemaan vastuullisuutta arvostavia asiakkaita.

Yrityksen tulee olla avoin ja läpinäkyvä vastuullisuustoimissaan. Asiakkaille ja sidosryhmille tulee kertoa selkeästi, mitä toimenpiteitä yritys toteuttaa vastuullisuuden edistämiseksi. Tiedottaminen tässä asiassa on avainasemassa. 

Lisäksi vastuullisen brändityön tulisi olla osa yrityksen strategiaa ja kulttuuria. Kaikki työntekijät, johto mukaan lukien, tulisi sitouttaa vastuullisuustyöhön. Vastuullisuus ei ole vain markkinointikikka, vaan se on osa yrityksen rakennuspalikoita.

Brändinhallinta ei ole staattinen prosessi, vaan se vaatii jatkuvaa vaivaa ja omistautumista. Tiedottaminen, mediaseuranta ja vastuullisuus ovat vain muutamia avaintekijöitä brändin menestyksekkäässä hallinnassa. Yritysten on oltava valmiita mukautumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja asiakkaiden odotuksiin, ja brändinhallinta on keskeinen osa tätä prosessia.