Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Markkinoinnin automaation top 5 haastetta – ja näin selätät ne

0
Markkinoinnin automaation top 5 haastetta – ja näin selätät ne
Jaa

Markkinoinnin automaatio on hitaasti mutta varmasti hiipinyt lähes jokaisen markkinoijan mieleen. Yli kolmasosa markkinoijista hyödyntää jo automaatiota työssään, ja aihe on myös pinnalla alan blogeissa sekä tapahtumissa. Uusi teknologia lupaa henkilökohtaisempaa viestintää, parempaa asiakaskokemusta ja myös enemmän laadukkaampia liidejä myynnin käyttöön.

Vaikka markkinoinnin automaatiosta ollaan laajalti hyvin kiinnostuneita, automaatioprojekti kuitenkin myös epäilyttää monia. Uusi teknologia vaatii aina resursseja ja se tuo mukanaan monia haasteita, niin markkinoijalle kuin myös koko organisaatiolle. 

Suurkysely: Markkinoinnin automaation haasteet ja hyödyt

Selvittääksemme markkinoinnin automaation nykytilannetta alan ammattilaisten keskuudessa toteutimme toukokuussa 2017 kansainvälisen kyselytutkimuksen markkinoinnin automaation hyödyistä ja haasteista. Kyselyyn vastasi yhteensä 421 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista kolmelta eri mantereelta. Kysely haarautui kahteen osaan sen perustella, tekikö vastaaja jo markkinoinnin automaatiota vai ei.

Avasimme jo aiemmassa artikkelissamme markkinoinnin automaation tärkeimpiä hyötyjä. Nyt keskitymme tarkemmin automaatiota jo hyödyntävien kokemiin haasteisiin ja annamme käytännön vinkkejä niiden ylittämiseen.

Markkinoinnin automaation haasteet

Koetuissa haasteissa korostui selkeästi viisi kohtaa: tietämyksen ja osaamisen puute, laadukkaan sisällön tuottaminen, henkilöresurssit, strategian puute sekä käytettävyys ja ratkaisun monimutkaisuus.

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet markkinoinnin automaation hyödyntämisessä?

Kuva: Markkinoinnin automaatiota tekevillä viisi haastetta nousi selvästi yli muiden.

Tietämyksen ja osaamisen puute

Tietämyksen ja osaamisen puute nähtiin markkinoinnin automaation haasteena lähes puolessa vastauksista (40,3 %). Sama haaste nousi esiin myös yleisimpänä syynä siihen, ettei markkinoinnin automaatiota ole vielä aloitettu. 

Tulos ei sinällään ole yllättävä, sillä teknologia on vielä uutta, ja harvalla on vielä paljoa käytännön kokemusta automaation toteuttamisesta. Halua ja kiinnostusta automaatioon on, mutta markkinoijat eivät vielä tiedä, mitä lähtisivät tekemään.

Ajatus oman osaamisen riittämättömyydestä voi juontaa myös laajemmin siihen, miten markkinoinnin automaatio ymmärretään. Markkinoinnin automaatio voi kuulostaa markkinoijan korvaan isolta ja jähmeältä järjestelmältä, joka vaatii valtavasti IT-osaamista ja johon automatisoidaan kaikki markkinointitoimet kerralla. 

Tee näin: Lähde ketterästi liikkeelle. Automaatiota aloittaessasi sinun ei tarvitse hypätä suoraan altaan syvään päätyyn, vaan voit aloittaa pienestä. Kokeile aluksi esimerkiksi yksinkertaisia trigger-viestejä, ja opettele sen kautta automaation perusperiaatteita. Analysoi tuloksia ja suunnittele niiden perusteella seuraavat askeleesi. Tekemisen kautta kartutat jatkuvasti omaa osaamistasi ja ymmärrystäsi.

Laadukkaan sisällön tuottaminen

Peräti 40 % vastaajista mainitsi sisällöntuotannon markkinoinnin automaation suurimpina haasteina. Tulos on mielenkiintoinen, sillä myös oman kokemuksemme mukaan markkinoinnin automaatioon liitetään usein harhakuva siitä, että bitit tuottavat sisältöä. Totuus on kuitenkin, että markkinoinnin automaatio ei vähennä tarvittavan markkinointimateriaalin määrää vaan itseasiassa kasvattaa sitä. Yhden massalle suunnatun markkinointiviestin sijaan tarvitaan pilkotumpaa ja kohdennetumpaa sisältöä – siis enemmän sisältöä.

Sisältöä tarvitaan paljon, mutta siitä ei kannata hätääntyä. Samaa sisältöä voidaan usein hyödyntää pienillä muokkauksilla, uudelleen kohdentaen ja tiettyä kohderyhmää varten jalostaen. Tutkimustulos viittannee osaltaan siihen, että markkinoijilla on vielä paljon tekemistä myös sisällön hyödyntämisessä loppuun saakka.

Tee näin: Rakenna ajatuksella sisältökalenteri ja sitoudu siihen. 

Henkilöresurssit nähtiin lähes yhtä usein automaation haasteena (38,2 %) kuin sisällöntuotanto ja osaamisen puute. Automaation aloittamiseen tarvitaan aina sitoutunutta väkeä ja ideaalitilanteessa tämä sitoutuminen yltää aina ylimpään johtoon saakka. Huomaa kuitenkin, että johdon sitouttaminen voi ottaa aikansa. Siksi onkin erityisen tärkeää, että aloitat pienestä ja pystyt myös esittelemään pian konkreettisia tuloksia.

Henkilöresurssien tarve korostuu erityisesti alkutaipaleella. Pyri vakuuttamaan muut asian tärkeydestä ja muista myös, että jostain on usein luovuttava, jotta voidaan tehdä tilaa uudelle. Myöhemmin tulet huomaamaan, että automaatiot itsessään myös ohjaavat tiimin tekemistä. Enää ei olekaan kyse vain siitä, että tarvittaisiin uusia henkilöresursseja. Riittää, että nykyiset henkilöt tekevät oikeita asioita. 

Tee näin: Aloita muutamasta yksinkertaisesta automaatiosta, joiden tulokset ovat helposti nähtävillä. Näin saat sitoutettua väkeä mukaan tekemiseen ja voit edetä yhä lähemmäs kaikkein tärkeimpiä tunnuslukujasi.

Kokeile esimerkiksi:

  • Tuo asiakkaasi takaisin ostoskorin pariin automaattisella ostoskorimuistuttajalla.
  • Tarjoa verkkosivukävijöillesi ilmaista opasta heidän kontaktitietojaan vastaan ja siirrä tiedot automaattisesti myyntitiimillesi hoivaamista varten.
  • Kasvata tapahtumien kävijämäärääsi ajastamalla tapahtumakutsun lisäksi samalla muistutukset, jotka lähetetään vain niille, jotka eivät ole vielä ilmoittautuneet.
  • Siirrä uudet asiakkaat automaattisesti CRM-järjestelmästä uutiskirjeen postituslistalle ja toivota heidät tervetulleeksi informatiivisella tervetuloviestillä. 

Strategian puute

35,4 % vastaajista mainitsi strategian puutteen olennaisena haasteena markkinoinnin automaatiossa. Kokemuksemme mukaan automaatioon liitetään usein harhaluulo sen projektiluontoisuudesta, vaikka automaatio on jatkuva prosessi ja matkan varrella syntyy myös uusia tavoitteita. Sama ajattelumalli pitäisi ulottaa myös strategiatasolle. 

Lähde liikkeelle esimerkiksi näin: mieti automaatiota aloittaessa, mikä omassa tai tiimisi työskentelyssä on tällä hetkellä aikaa vievää ja vaikeaa, ja voisiko automaatio auttaa siinä. Monet asiakkaistamme ovat laajentaneet markkinoinnin automaation käyttöä esimerkiksi tiimi kerrallaan tunnistaen näin pikkuhiljaa automatisaatiota vaativia tehtäviä läpi organisaation.

Tee näin: Älä ajattele markkinoinnin automaatiota yhtenä isona projektina, jolla on selkeä alku ja loppu. Näin ollen myöskään strategiasi ei ole kiveen hakattu. Varaudu tarkistamaan strategiaasi ja muokkaamaan sitä matkan varrella.

Käytettävyys ja ratkaisun monimutkaisuus

Käytettävyys ja automaatiotyökalujen monimutkaisuus koettiin myös merkittäväksi haasteeksi (31,0 %). Tämä osoittaa, että haasteissa ole kyse ainoastaan tekijöiden osaamisesta, vaan myös tarjolla olevien ratkaisujen epäkypsyydestä. Työkalut eivät ole vielä kehittyneet ”huippuunsa” käyttäjäystävällisiksi, ketteriksi ja kohderyhmän tarpeita vastaaviksi.

Tee näin: Valitse osaava teknologiakumppani, joka tarjoaa helppokäyttöisen alustan lisäksi myös opastusta ja ohjeistusta niin työkalun käyttöön kuin koko projektin suunnitteluun. Pyydä rohkeasti saada nähdä, miten automaatiot todella tehdään ja arvioi, selviydytkö sinä markkinoijana alustan käytöstä. Älä koskaan uhraa käytettävyyttä pelkästään hienojen teknisten ominaisuuksien nojalla. Tutustu aina työkalun käyttöön, ennen kuin sitoudut siihen.

Katso tästä kooste kaikista tutkimuksen tuloksista.

Opas: Markkinoinnin automaatio kuvina

Kiinnostaako markkinoinnin automaatio, mutta et ole aivan varma mistä aloittaa? Lataa havainnollistava oppaamme markkinoinnin automaatiosta ja opi, mihin kaikkeen automaatiota voi hyödyntää.

Lataa opas

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja