Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Mediaseuranta strategisena työkaluna: viestintä ja tiedotus

0
Jaa

Mediaseuranta - ei pelkkä mittari vaan strateginen työkalu

Mediaseurannan avulla organisaatiot pystyvät kartoittamaan oman toimintansa kannalta olennaista tietoa. Usein suurin yksittäinen syy ottaa mediaseurantatyökalut käyttöön, on hahmottaa niiden avulla organisaation näkyvyyttä eri medioissa. Mediaseuranta nähdään osana viestinnän ja tiedotuksen työkaluja, jolloin sen tarkoitus kaventuu kuitenkin helposti pelkäksi mittariksi, jonka avulla mitataan kapeaa, vaikkakin äärimmäisen merkityksellistä osa-aluetta organisaation toiminnassa.

Menestyksellisen toiminnan kannalta mediaseuranta tulisikin hahmottaa strategisena työkaluna ja osana organisaation kokonaisvaltaista toimintaa. Mediaseuranta auttaa organisaatiota ja sen eri sektoreita saavuttamaan ylimmän johdon asettamat strategiset tavoitteet. 

Viestintä ja tiedotus

Mediaseurantaa käytetään usein yhtenä viestinnän ja tiedotuksen työkaluna. Mediaseurannan avulla organisaatio pystyy hallinnoimaan omaa mainettaan. Organisaatiolle on olennaista seurata millainen näkyvyys sillä on journalistisessa ja sosiaalisessa mediassa. Miten ja millaiseen tyyliin toimijasta kirjoitetaan? Kun oma näkyvyys ja julkisuuden sävy on hahmotettu, voidaan aloittaa työ mediakuvan parantamiseksi. Omaa mediakuvaa lähdetään muokkaamaan viestinnällä ja tiedottamisella.

Mediaseurannan avulla tiedetään, miten omat tiedotteet menevät tai eivät mene läpi eri medioissa. Organisaatio saa näin tiedon viestinnän panos-tuotos -suhteesta. Ilman tätä tietoa viestintään voidaan kuluttaa paljon rahaa, mutta tulos jää helposti laihaksi jos panostukset on kohdistettu väärin. Kun tietää oman media-arvon, pystyy siihen myös vaikuttamaan helpommin. Mediaseuranta voi paljastaa, etteivät tiedotteet mene läpi mediassa tai ne menevät läpi väärissä medioissa. Tällöin tulee tehdä muutoksia viestinnän  toteuttamisessa. Jos tiedotteet menevät läpi odotetusti, tulee puolestaan seurata miten tiedotteet vaikuttavat toimijan mediakuvaan pidemmällä aikavälillä.

Ota yhteyttä 

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja