Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Mediaseurantapalvelut myyntityön tukena – 6 vinkkiä

0
Mediaseurantapalvelut myyntityön tukena – 6 vinkkiä
Jaa

Mediaseurantapalvelun käytöllä on useita hyötyjä maineenhallinnan ja asiakaspalvelun tehtävissä. Organisaation maineen kannalta on tärkeää, että yleisen keskustelun sävy tunnetaan ja mahdollisiin kriisitilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.

Kaikille ei kuitenkaan välttämättä tule mieleen, että mediaseurannasta voi olla huomattavaa hyötyä myös myyntityön välineenä – sen avulla voidaan tunnistaa potentiaalisia asiakkaita ostopolun eri vaiheissa sekä löytää ainutlaatuisia myyntimahdollisuuksia.

Katso nämä listaamamme 6 vinkkiä ja nappaa niistä ideoita myös omalle hakulistallesi:

  1. Toimiala
  2. Some ja foorumit
  3. Lait ja suositukset
  4. Pöytäkirjat, julkiset kilpailutukset ja nimitysuutiset
  5. Alan trendit ja mielipidevaikuttajat
  6. Puhuttelevat ja paikalliset uutiset

1. Toimiala

On tärkeää pysyä ajan tasalla jatkuvasti muuttuvassa bisnesympäristössä. Seuraamalla oman toimialansa ja myös kilpailijoiden toimia, voidaan saada jo etukäteen vihiä tulevista markkinoista. Esimerkiksi yleinen keskustelu oman alan keskustelupalstoilla, sosiaalisen median kanavissa tai journalistisessa mediassa voi antaa paljon vinkkejä siihen, mihin markkinointi ja myyntityö kannattaa suunnata. 

Myös alan kilpailijoiden medianäkyvyys voi kertoa paljon. Mikäli huomio on positiivista, se voi kertoa, mihin suuntaan omaa markkinointia ja myyntityötä kannattaa kehittää. Negatiiviset kommentit taas kertovat, mitä kannattaa välttää – ja voisiko tyytymättömille asiakkaille kenties tarjota jotain parempaa tilalle. 👀

Omaa brändiä koskien voi luoda erilaisia raportteja esimerkiksi eri julkaisukanavien mukaan. Vastaavanlaisia hakuja voi olla hyvä luoda myös alan kilpailijoista.

Myös myynnin ja etenkin digimarkkinoinnin keinot itsessään kehittyvät jatkuvasti ja niistä onkin hyvä olla kartalla jo hyvissä ajoin. Muutoksien, kuten viimeaikaisimpien evästeuudistuksien tunteminen, on tärkeää myynnin ammattilaisille, jotta oman organisaation myyntitoiminta voidaan sopeuttaa muuttuvaan ympäristöön tehokkaasti ja ajoissa. 

2. Some ja foorumit

Internetin keskustelupalstat ja sosiaalinen media tulvivat hyvistä ja huonoista asiakaskokemuksista ja usein keskusteluissa myös kysellään ja jaetaan vinkkejä hyvistä toimijoista. BrightLocalin vuoden 2020 kyselyn mukaan 79 % kuluttajista luottaakin nettiarvosteluihin yhtä paljon kuin henkilökohtaisiin suosituksiin ystäviltä tai perheeltä.

Tällaisten keskustelujen seuraaminen luo erinomaisen mahdollisuuden tehokkaaseen myyntiin, sillä suosituksia pyytävät tai eri vaihtoehtoja punnitsevat kuluttajat ovat ostopolulla jo hyvin lähellä varsinaista ostopäätöstä.

Keskusteluja voi kuitenkin olla varsin työlästä ja haastavaa yrittää löytää pelkästään koluamalla läpi eri alustoja – etenkin, kun useat kuluttajat eivät merkitse julkaisuihin yrityksiä, joista he keskustelevat. Tuotteista ja palveluista puhutaan usein lisäksi yleisemmällä tasolla niin, että yrityksiä ei mainita nimellä lainkaan.

Mediaseurannan avulla piilossakin olevat myyntimahdollisuudet ilmestyvät sinulle automaattisesti raportteina tai ilmoituksina, mikäli vain laitat seurantaan oikeat hakusanat.

Eri hakusanayhdistelmät

Oman sekä kilpailevien brändien seuraamisen lisäksi kannattaa luoda hakuja liittyen organisaatiosi tarjoamiin tuote- tai palvelukategorioihin. Tarkastele, minkälaisilla hakusanoilla alasi kuluttajat etsivät suosituksia tuotteista tai palveluista, ja sopeuta omat mediaseurantahakusi niiden mukaisesti.

Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllistä tarkkailla sekä hieman yleisempiä että tarkempia hakusanayhdistelmiä. Hakusanoissa voidaan huomioida esimerkiksi yrityksen olennaisimmat kilpailuedut kuten edullisuus, paras laatu tai ilmainen toimitus, tai vaikkapa yrityksen sijainti. Usein tarkemmilla hakusanayhdistelmillä, kuten “halpa kuntosali Helsinki”, voikin löytyä kaikista relevanteimpia keskusteluja.

Myös ilmoitusten ja raporttien määrän voi sopeuttaa eri hakusanojen mukaan. Myynnin voikin olla järkevää asettaa itselleen tiheämmät raportit tai ilmoitukset etenkin tarkemmista hauista, jotta olennaisimpiin hakuosumiin voidaan reagoida nopeasti.

Keskustele ja jaa

Kun löydät suosituspyyntöjä, voit kertoa potentiaalisille asiakkaille omasta tuotteestasi tai palvelustasi olemalla suoraan yhteydessä keskustelijaan. Hienovaraisuus on kuitenkin tärkeää – kevyempi vinkkaus on useissa tapauksissa toimivampi keino kuin välitön pommitus soittopyynnöillä ja yksityisviesteillä.

Voit esimerkiksi:

  • lyhyesti kuvailla tuotteesi tai palvelusi tärkeimpiä piirteitä ja kilpailuetuja
  • ohjata potentiaalisen asiakkaan lisätietojen äärelle linkin avulla tai
  • kertoa, miten sinuun saa tarvittaessa yhteyden.

Lisäksi voit jakaa tai kommentoida postauksia, joissa organisaatiotasi suositellaan toimijana. Tämä toimii erityisen hyvin niille yrityksille, jotka pyrkivät olemaan lähempänä asiakkaitaan. 

Joko seuraat Liana Technologiesia LinkedInissä?

3. Lait ja suositukset

Toimialaan liittyviä lakeja ja suosituksia on hyvä tarkkailla, sillä ne voivat vaikuttaa hyvinkin paljon ihmisten ostokäyttäytymiseen. Uusien lakien valmistelusta voi saada vihiä jo hyvissä ajoin mediaseurantapalvelun avulla, jolloin tuleviin muutoksiin valmistautumiseen on reilusti aikaa. Seurantaan kannattaa laittaa esimerkiksi alan julkaisuja ja järjestöjen pöytäkirjoja.

Mikäli laissa määrätään uusia standardeja tai vaatimuksia esimerkiksi tietyille välineille tai laitteille, voidaan asiakkaille tarjota hyvissä ajoin mahdollisuutta päivittää uusiin malleihin. Myös uudet viralliset suositukset esimerkiksi liikunnan tai ravitsemuksen suhteen voivat aiheuttaa suuria muutoksia markkinoissa.

Uusien lakien ja säädösten tunteminen voi olla äärimmäisen tärkeää myös myyntityön itsensä kannalta –  esimerkiksi viimeaikaisimpien GDPR-säädösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää myyntityössä, jotta annat organisaatiostasi luotettavan kuvan.

4. Pöytäkirjat, julkiset kilpailutukset ja nimitysuutiset

Julkisten organisaatioiden, kuten kuntien ja seurakuntien pöytäkirjat voivat kertoa paljon. Kokouksessa voidaan esimerkiksi hyväksyä tietty hanke, vaikka sen kilpailutus alkaa vasta myöhemmin. Pöytäkirjojen seuraaminen antaa mahdollisuuden olla yhteydessä päättäjiin ennen kuin itse kilpailutus alkaa.

Myös julkisia tarjouskilpailuja kannattaa seurata, erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön Hilma-sivustoa, jotta kilpailutukseen pääsee mukaan vielä myöhemminkin. Hilman sähköisessä ilmoituskanavassa hankintayksiköt voivat ilmoittaa julkisista hankinnoistaan. Mediaseurannan avulla voit lisäksi löytää ilmoituksia sellaisista tarjouskilpailuista, jotka muuten saattaisivat olla hieman piilossa.

Lisäksi nimitysuutisten seuraaminen antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia myyntiin. Etenkin ylempien päättäjien vaihtuminen usein tarkoittaa muutoksen tuulia organisaatiossa – mikä usein myös tarkoittaa uusia hankintoja. Olemalla yhteydessä uuteen päättäjään jo aivan alussa tulet varmasti hänen mieleen, kun hankintoja aletaan toteuttaa.

5. Alan trendit ja mielipidevaikuttajat 

Alan blogeja, keskustelupalstoja, sosiaalisen median keskustelua ja muita julkaisuja seuraamalla saa hyvän kuvan alan ajankohtaisimmista puheenaiheista. Mediaseurannan avulla voidaan siis varmistaa pysyminen alan viimeaikaisimpien trendien aallonharjalla. 

Kun seuraat omaa brändiäsi, toimialaasi sekä kilpailijoitasi, kiinnitä huomiota siihen, mitkä teemat ja aiheet toistuvat keskusteluissa. Missä yhteydessä organisaatiosi brändistä puhutaan? Mitä tämä kertoo kohderyhmästäsi ja minkälaisia myyntimahdollisuuksia trendeistä kumpuaa?

Älä kuitenkaan pysähdy pelkästään trendien tunnistamiseen ja niihin mukautumiseen – hyödynnä myös mielipidevaikuttajia eli Key Opinion Leadereitä organisaatiosi myynnissä ja markkinoinnissa. Mediaseurannan avulla voit kartoittaa, ketkä alalla luovat trendejä ja keitä alan harrastajat sekä ammattilaiset seuraavat. Mitkä nimet toistuvat keskusteluissa ja kenen mielipiteitä arvostetaan ja kuunnellaan?

Influencer Marketing Hubin vuoden 2021 kyselyn tulosten mukaan nimenomaan myynnin lisääminen onkin vaikuttajamarkkinointikampanjoiden tärkein tavoite. Mielipidevaikuttajille tai sosiaalisen median vaikuttajille voi tarjota tilaisuuksia tuotearvosteluihin tai kutsua heitä omiin esittelytapahtumiin.

Parhaimmillaan näin voidaan tavoittaa aivan uusia kohderyhmiä, jotka muuten voisivat olla lähes täysin muun markkinoinnin ulottumattomissa.

6. Puhuttelevat ja paikalliset uutiset

Uutisista ja ajankohtaisista aiheista kannattaa aina olla kärryillä, eikä pelkästään yleissivistyksen takia: suuret, puhuttelevat uutiset ja kohut voivat luoda uusia markkinarakoja. Esimerkiksi merkittävä muutos poliittisessa kentässä tai paljastukset yrityksen epäeettisestä toiminnasta voivat helposti muuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja täten tuoda lisää myyntimahdollisuuksia.

Mediaseurantapalvelun avulla myös pienemmät, paikalliset uutiset saa helpommin tietoonsa, jolloin markkinoinnin ja myös myyntityön voi paremmin kohdistaa alueellisesti. Onko esimerkiksi tietylle alueelle tulossa uusi asuinalue tai keskittyykö tietyn harrastuksen toiminta jollekin alueelle? 

Monet kuluttajat ja organisaatiot saattavatkin suosia nimenomaan paikallisia toimijoita, joten etenkin oman toiminta-alueen paikallisia uutisia voi olla hyvä seurata.

Etkö vielä hyödynnä mediaseurantaa?

Kunnianhimoinen ja nälkäinen myyntitiimi on paras resurssi hyvään myyntityöhön. Myynti on luovaa työtä ja mikäli tiimille tarjoaa mediaseurantapalvelun käyttöön, asiantuntevat myyjät varmasti löytävät lisää kekseliäitä tapoja saada laadukkaita liidejä.

LianaMonitor on tehokas ja näppärä journalistisen ja sosiaalisen median seurantapalvelu. Sen seurannan piiriin kuuluu tuhansia verkkomedialähteitä ja näköislehtiä sekä blogeja, foorumeita ja sosiaalisen median kanavia. 

Lue asiakkaidemme kokemuksia mediaseurannasta LianaMonitorilla tai pyydä meiltä demo.

Pyydä ilmainen demo Tutustu asiakastarinoihin 

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja