Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon
Mediaseuranta, Sähköpostimarkkinointi, Tiedottaminen, Verkkosivut

Vaikuttavaa edunvalvontaa

Etu (aiemmin Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, STL) on tuote- ja palvelukaupan yhdistys, joka toimii kymmenien kaupan alan järjestöjen ja noin 400 jäsenyrityksen edunvalvojana.

Etu toteutti mittavan brändi- ja strategiauudistuksen, jossa päivitettiin vuonna 1920 perustetun yhdistyksen ilme ja tavoitteet vastaamaan paremmin tämänhetkisiä tarpeita. Samalla yhdistys päätti digitalisoida toimintonsa lisätäkseen edunvalvontatyönsä vaikuttavuutta.

Digitalisoinnin tavoitteena oli aktivoida viestintää ja lisätä omaa sekä toimialojen näkyvyyttä. Lisäksi Etu halusi tehokkaasti tunnistaa ja hyödyntää vaikuttamisen mahdollisuudet mediakeskusteluissa.

Digitalisointi on nykypäivänä ainoa tapa, jolla voi vähentää manuaalisen työn määrää. Jos kanavat eivät ole kunnossa ja työkalut puuttuvat, emme pysty toimimaan tehokkaasti.
Minna Wikström
Viestintäpäällikkö, Etu

Verkkosivut ja uutiskirjeet kuntoon

Lianan toteuttamat verkkosivut erottuvat edukseen toimivan sivurakenteen ja näyttävän visuaalisen ilmeen ansiosta. Uutishuoneesta tehtiin verkkosivujen aloitussivu, jolla yhdistyksen tärkeät uutiset, tapahtumat ja toimialojen tiedotteet saatiin näkyvämmin esille.

Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä käyttöön otettiin myös sähköpostimarkkinoinnin ratkaisu LianaMailer, jonka kautta Etu hoitaa jäsenviestintäänsä edustamilleen tuote- ja palvelukaupan toimialoille, joihin kuuluu noin 400 vähittäis- ja tukkukaupan jäsenyritystä. Seuraavaksi yhdistys pyrkii lajentamaan uutiskirjeviestintäänsä myös alan vaikuttajiin, ja saamaan viranomaisia ja päättäjiä uutiskirjetilaajiksi.

Tiedottaminen tuo tunnettuutta ja mediayhteydenottoja

Tiedottaminen on osoittautunut tehokkaaksi vaikutuskanavaksi, jonka kautta Etu on saanut toiminnalleen enemmän näkyvyyttä ja kasvattanut median kiinnostusta. ePressi-tiedotejakelupalvelun avulla myös yhdistyksen jäsenjärjestöt saavat äänensä kuuluviin. Pienille järjestöille ePressin valmis ja päivittyvä mediatietokanta on ensiarvoisen tärkeä tiedotustoiminnan mahdollistaja.

"Aktiivisen tiedottamisen myötä median yhteydenotoissa on tapahtunut suuri muutos. Toimialojemme vetäjät saavat runsaasti yhteydenottoja toimituksista ihan vain siksi, että viestimme ahkerasti", kertoo Edun Viestintäpäällikkö Minna Wikström.

ePressin tarkkojen kategorioiden ansiosta vastaanottajien valinta on helppoa, ja ePressin tuottaman analytiikan avulla tiedotteita pystytään kohdentamaan yhä paremmin heille, joita ne kiinnostavat.
Janne Lemettinen
Key Account Manager, Liana Technologies

Mediaseurannalla tehoa edunvalvontaan

Mediaseuranta tukee Edun aktiivista viestintätyötä. Liana®Cloud PR & Media -viestintäkokonaisuuden mediaseurannan avulla yhdistys seuraa omaa näkyvyyttään sekä mediassa käytävää yleistä keskustelua eri toimialoilta. Seurantatyökalu auttaa Etua pysymään aktiivisesti mukana keskusteluissa, tunnistamaan vaikuttamisen paikat ja reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Edulla on käynnissä noin 40 erilaista seurantaa, joihin kertyy vuodessa reilu 40 000 osumaa. Vaikka datamäärä on valtava, on sen jäsentely Lianan työkalussa vaivatonta. Seurantaosumista yhdistys tekee erilaisia raportteja ja koosteita, ja lähettää kullekin toimialalle sopivia kokonaisuuksia.

Viestinnän kokonaisuus hallussa

Kattava ohjelmistokokonaisuus auttaa Etua toteuttamaan ja kehittämään omaa viestintätyötään. Lianan työkalut toimivat saumattomasti yhteen; niihin kertyvä valtava datamäärä jäsentyy helposti hallittavaan muotoon, jolloin yhdistys saa kaiken datan tehokkaasti hyötykäyttöön. Palvelujen keskittämisellä samalle teknologiatoimittajalle on pienessä organisaatiossa ollut suuri merkitys myös riskinhallinnan kannalta. Kun kaikki toiminnot ovat samoissa järjestelmissä, yhdistys tietää, keneltä apua voi tarvittaessa kysyä.

Haluan antaa erityisesti kiitosta Lianan tuelle, joka hoitaa asiat todella nopeasti ja hyvin. Erityisesti Chat-palvelu on tosi näppärä; yleensä vastauksen ongelmaan saa samalla istumalla, kun on itse ongelman ääressä.
Minna Wikström
Viestintäpäällikkö, Etu
Jaa

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja pyydä ilmainen demo Lianan palveluista.

Ota yhteyttä