Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Mediaseuranta strategisena työkaluna: viestintä ja tiedotus

0
Jaa

Mediaseurannan avulla organisaatiot pystyvät kartoittamaan oman toimintansa kannalta olennaista tietoa. Usein suurin yksittäinen syy ottaa mediaseurantatyökalut käyttöön on hahmottaa niiden avulla organisaation näkyvyyttä eri medioissa. 

Mediaseurannan avulla voi parhaimmillaan tarkastella yksittäisten toimintojen sijaan viestinnän toimenpiteiden vaikutusta. Katsotaan seuraavaksi miten mediaseurantaa voi hyödyntää strategisena työkaluna. 

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon ja datan hyödyntämistä organisaation toiminnassa. Luulojen sijaan toimintaa ohjataan oikealla tiedolla ja datalla. Reaktiivisen ad hoc -pomppoilun sijaan voit keskittyä proaktiivisen toimintaan ja suunnitella tulevia viestinnän toimenpiteitä pitemmällä aikavälillä. 

Mediaseuranta mahdollistaa ulkoisen datan keräämisen ja hyödyntämisen talon sisäisesti. Näin suunnittelussa ja strategiatyössä voidaan hyödyntää pelkän sisäisen datan sijaan myös yrityksen ulkoista dataa, kuten tietoja markkinoiden tai kuluttajien kulutusmieltymysten muutoksista. Esimerkiksi mediasta voidaan seurata uutisointia ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta ihmisten kuluttamiseen tai suhtautumista vastuullisuuteen. Mediaseurannan avulla saatu tieto voidaan jakaa organisaation sisällä siilojen yli esimerkiksi tuotekehitykselle tai markkinoinnille. 

Organisaatiolle on olennaista seurata millainen näkyvyys sillä on journalistisessa ja sosiaalisessa mediassa. Miten ja millaiseen tyyliin toimijasta kirjoitetaan? Kun oma näkyvyys ja julkisuuden sävy on hahmotettu, voidaan aloittaa työ mediakuvan parantamiseksi. Mediaseurannasta saadulla tiedolla voit laatia yrityksen julkisuuskuvasta tarkemman media-analyysin, jonka avulla tiedät tarkasti organisaation näkyvyyden mediassa, organisaatiosta kirjoitettujen juttujen sävyn ja miten organisaatio on kytköksissä eri teemoihin, esimerkiksi tiettyyn tapahtumaan tai trendiin. 

Viestintästrategian hiominen

Tulevaisuuteen tähtäävän suunnittelun lisäksi mediaseurannan avulla nähdään viestinnän nykytila. Mitä toimenpiteitä ollaan toteutettu ja mitä niillä ollaan saavutettu. Lähtötason tunnistaminen on tärkeää, jotta strategiaa ja vaikuttavuutta voidaan kehittää – mitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta suuntaa saadaan muutettua.

Mediaseuranta voi paljastaa, etteivät tiedotteet mene läpi mediassa tai ne menevät läpi väärissä medioissa. Tällöin tulee tehdä muutoksia viestinnän toteuttamisessa. Jos tiedotteet menevät läpi odotetusti, tulee puolestaan seurata miten tiedotteet vaikuttavat toimijan mediakuvaan pidemmällä aikavälillä. Tieto lähteistä auttaa hahmottamaan mitkä kanavat toimivat parhaiten, miten ne tukevat toisiaan ja mikä vaikutus niillä on. 

Suhteiden vahvistaminen

Suhteiden rakentaminen esimerkiksi journalisteihin tai päättäjiin vaatii pitkäjänteistä työtä. Mediasuhteet tuovat kuitenkin paljon etuja, kuten ansaittua mediaa, joten siksi ne ovat olennainen osa viestintää ja strategiaa. Mediaseurannan avulla tunnistat alasi mielipidevaikuttajat ja mitä heistä on esimerkiksi uutisoitu. Sosiaalisen median kuuntelun avulla voit myös seurata sosiaalisen median keskustelua. Tehosta suhteiden ja verkoston rakentamista mediaseurannan avulla.

Mediaseuranta auttaa tunnistamaan alan mielipidevaikuttajat ja löytämään ne asiantuntijat, joiden kanssa haluat tehdä yhteistyötä. Pyydä mielipidevaikuttajia vierailemaan esimerkiksi blogissa tai podcastissa. Näin saat mielipidevaikuttajan yleisön kiinnostumaan sisällöistäsi.

Katso webinaari aiheesta

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja