Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

7 vinkkiä Call-to-Actioneiden käyttöön [infograafi]

0
7 vinkkiä Call-to-Actioneiden käyttöön [infograafi]
Jaa

Miten voit korottaa uutiskirjeesi klikkausprosenttia, kasvattaa verkkokauppasi myyntiä tai parantaa sivustosi konversioita? Toisin sanoen, miten saat organisaatiosi eri digitaalisten sisältöjen tavoitteet toteutetuiksi? 

Olet epäilemättä kuullut termin CTA -painike, mutta mitä CTA tarkoittaa käytännössä? Call-to-Action (CTA) on kehotus, joka houkuttelee vastaanottajaansa suorittamaan jonkin tietyn toimenpiteen. Usein se on kyseisen kanavan tärkein tavoite, kuten uutiskirjeen merkittävin linkki tai verkkokaupan ostopainike. 

Usein puhutaan Call-to-Action -napeista, sillä yleisemmin ne ovat napin muotoon suunniteltuja, selkeästi taustasta erottuvia painikkeita. Erottumisessa auttaa se, että nappi suunnitellaan mahdollisimman houkuttelevaksi niin visuaalisuuden kuin teaser-tekstin osalta.  

Mihin asioihin CTA-painikkeiden suunnittelussa ja hiomisessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota? Lue nämä 7 vinkkiä ja tutustu myös blogiartikkelin loppuun koottuun infograafiin.

7 vinkkkiä CTA:n käyttöön:

  1. Suunnittele CTA tiettyyn kontekstiin
  2. Optimoi eri laitteille
  3. Luo omat Call-To-Actionit eri tarkoituksiin
  4. Ymmärrä yleisöäsi
  5. Tee CTA:sta ytimekäs ja erottuva
  6. Harkitse toissijaista CTA:ta
  7. Analysoi polku ja varmista sen toimivuus

1. Suunnittele CTA tiettyyn kontekstiin

Minkälaiseen sisältöön olet sijoittamassa CTA:si? Call-to-Action voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä tuleeko se uutiskirjeeseen, mainokseen vai esimerkiksi verkkokauppaan. Siksi suunnittelussa kannattaa aina kiinnittää huomiota siihen, miten CTA saadaan erottumaan juuri kyseisessä sisällössä.

Uutiskirjeessä suuri merkitys voi olla esimerkiksi CTA:n teaser-tekstin ja johdantotekstin yhdenmukaisuudella tai napin värityksellä taustaansa nähden. Verkkokaupassa huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti CTA:n taustaan, sillä kauppaympäristössä Call-to-Actionia ympäröi usein suuri määrä muuta informaatiota, kuten tuotekuvia, kuvauksia ja teknisiä tietoja. 

CTA on siksi aina hyvä suunnitella tiettyyn kontekstiin ja kontekstin erityisvaatimukset huomioonottaen. Päätä siis selkeästi, mitä CTA tarkoittaa sinun yrityksellesi ja miten se tukee eri kanaviesi tarkoitusta, jotta voit aloittaa mahdollisimman pian niiden tehokkaan hyödyntömisen.

2. Optimoi eri laitteille

Statcounterin mukaan älypuhelimilla verkkosivustoja selaavat mobiilikävijät muodostavat yli puolet kaikesta verkkoliikenteestä. Varmista siis, että CTA:si on optimoitu eri päätelaitteille soveltuvaksi, oli kyseessä sitten pöytäkone, tabletti tai älypyhelin.

Uutiskirjeet ja sivustot kannattaa toteuttaa responsiivisin menetelmin, jolloin CTA:si näkyy oikein laitteesta riippumatta. Varmista muun muassa se, että mahdollinen CTA-nappi mahtuu koko näytölle, eikä asettelu esimerkiksi muutu merkittävästi eri laitteiden välillä.

Verkkosivumme on optimoitu sekä tietokoneella että mobiililaitteilla selaaville kävijöille.

3. Luo omat Call-to-Actionit eri tarkoituksiin

Call-to-Actionia suunniteltaessa on hyvä miettiä tarkoin, mikä sen pääasiallinen tavoite on juuri kyseisessä kontekstissa. Mitä tällä CTA:lla halutaan saavuttaa? Halutaanko sillä esimerkiksi lisätä näkyvyyttä artikkelille, ohjata liidiä eteenpäin ostopolulla tai vaikkapa saada kuluttaja antamaan palautetta tuotteesta tai palvelusta?

Eri tavoitteisiin pyrkivät CTA:t voivat olla tyyliltään ja sisällöltään hyvinkin erilaisia, joten geneerisiä vaihtoehtoja kuten Lue lisää ei kannata viljellä liiaksi.

Markkinoinnin asiantuntijamme Elena kertoo videolla alkaen kohdasta 2:40, miten esimerkiksi Trello käyttää uutiskirjeissään luovia, poikkevampia Call-to-Actioneita. Elena puhuu videolla englanniksi, mutta voit valita suomenkieliset tekstitykset käyttöön videon asetuksista.

Huom! Nähdäksesi videon, anna evästehallinnassa suostumus vähintään Markkinointi-kohtaan. Avaa evästehallinta.

4. Ymmärrä yleisöäsi

Kysy itseltäsi, keitä vastaanottajasi ovat ja mitä CTA tarkoittaa heille. Millaiset sanavalinnat saisivat juuri nämä ihmiset toimimaan toivomallasi tavalla?

Voit tarjota CTA:ta vastaan erilaisia kannusteita, kuten vastaanottajalle arvokasta sisältöä. Kohderyhmästä ja viestinnän tyylistä riippuen myös esimerkiksi huumori voi joskus toimia. 

Myös personointia kannattaa hyödyntää Call-to-Actioneissa. Tämän päivän teknologia antaa monia mahdollisuuksia markkinoinnin automaatioihin ja triggeröityyn viestintään. Teknologian avulla voidaan päästä lähemmäs yksilöä ja personoida CTA:t esimerkiksi sen mukaan, mistä kanavasta vastaanottaja tuli tai mitä hän teki ennen kuin näki Call-to-Action -kannusteesi. 

5. Tee CTA:sta ytimekäs ja erottuva

Vanha totuus "yksinkertainen on kaunista" toimii tässäkin suhteessa. Lyhyet ja ytimekkäät sanavalinnat toimivat usein monimutkaisia paremmin. Ne on lisäksi helppo muotoilla mahtumaan yhdelle riville, mikä usein selkeyttää CTA-nappia.

Tee CTA:stasi erottuva, mutta muista kuitenkin kohtuus – kymmenen huutomerkkiä tai välkkyvät valot eivät ole tarpeellisia. Toimiva CTA tarkoittaa nimittäin useimmiten tasapainoa värien, sisällön ja nappia ympäröivän maailman välillä. Varmista, että ympäröivät elementit kuten tuotekuvat, johdantoteksti ja painikkeen tausta tukevat Call-to-Actionia.

Mieti myös CTA:n asettelua. Moni lukija silmäilee nopeasti läpi ainoastaan uutiskirjeen tai verkkosivun alkuosan, minkä vuoksi CTA-painikkeen tulisi olla näkyvissä tarpeeksi ylhäällä. Lämpökartta-analyysi auttaa sinua löytämään parhaat paikat verkkosivujesi ja laskeutumissivujesi Call-to-Actionilleille. Esimerkiksi Hotjar ja VWO tarjoavat työkalut analyysia varten.

Me käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkalumme LianaMailerin lämpökarttaominaisuutta tarkastellaksemme, mitkä uutiskirjeemme linkit keräävät eniten klikkauksia. Työkalun avulla sinun on helppo tutkailla esimerkiksi sitä, erottuuko CTA:si muusta sisällöstä tarpeeksi tehokkaasti, vai hukkuuko se muiden elementtien joukkoon.

LianaMailerin heatmap-työkalu näyttää, mitä asiakaskirjeemme elementtejä lukijat ovat klikanneet eniten.

6. Harkitse toissijaista CTA:ta

CTA:n suorittaminen voi olla osalle kohderyhmääsi liian suuri harppaus: verkkovierailijat saattavat tällaisissa tapauksissa pompata pois sivustoltasi. Tällöin ensisijaisen CTA:n rinnalla voidaan esittää toissijainen CTA.

Esimerkiksi Tilaa nyt -painikkeen rinnalle voi luoda toisen painikkeen kuten Lue lisää arvosteluja, joka tukee ensisijaista Call-to-Actionia. Joissain tapauksissa ensisijainen painike on hyvä suunnitella toissijaista erottuvammaksi esimerkiksi värin ja grafiikan avulla.

Tärkeää on myös toistaa ensisijainen CTA myöhemmin niille verkkovierailijoille, jotka klikkasivat toissijaista vaihtoehtoasi. Tällä tavalla saatat onnistua vakuuttamaan ja aktivoimaan kävijät haluamaasi alkuperäiseen toimintaan.

7. Analysoi polku ja varmista sen toimivuus

Call-to-Actionin tehoa ja toimivuutta analysoitaessa on hyvä kiinnittää huomiota koko sitä ympäröivään polkuun. Mitä tapahtui ennen kuin vastaanottaja saapui CTA:n äärelle? Oliko polku tarpeeksi houkutteleva, informatiivinen ja selkeä, jotta toivottu lopputulos saavutetaan? 

Entä mitä tapahtuu CTA-painikkeen klikkaamisen jälkeen: muuttuuko sen väri ja ohjaako se lukijan esimerkiksi kiitossivulle?

Digitaalista markkinointia ja sen eri kanavia kannattaa tarkastella hieman laajemmassa mittakaavassa. Jos esimerkiksi hyödynnät CTA:ta uutiskirjeessäsi, onko verkkopalvelusi ajan tasalla ja toimiva? Vastaavasti verkkokaupassa tärkeää on koko ostoprosessin sujuvuus.

Verkkovierailijan polkua voi tarkastella esimerkiksi Google Analyticsin Behavior Flow -työkalun avulla. Hyvä CTA on enemmän tai vähemmän turha ellei kokonaisuus toimi.

Mittaa ja tarkastele tuloksiasi

Mittaa Call-to-Actioneidesi toimivuutta. Tarkastelemalla CTA:si konkreettisia tuloksia sinun on helppo huomata, minkälaiset sanavalinnat ja asettelut toimivat juuri sinun kohdeyleisöllesi. Näin voit aidosti kehittää viestintääsi ja digitaalista markkinointiasi.

Tarvitko työkaluja tehostamaan markkinointiasi?

Houkuttelevan CTA:n luomiseksi tarvitset teknisesti toimivat ja modernit digimarkkinoinnin ja viestinnän työkalut. Pyydä demo ja tutustu Liana Technologiesin käyttäjäystävällisiin digitaalisen markkinoinnin ratkaisuihin.

Pyydä demo!

Lue lisää markkinoinnin ja viestinnän mittaamisesta blogistamme:

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja