Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Laske markkinointisi arvo - ROI:n perusteet

0
Jaa

ROI on lyhenne, joka on pikkuhiljaa siirtynyt myös markkinointitiimin jokapäiväiseen käyttöön. Markkinointitoimien tehokkuuden analysointi ei ole enää pelkästään johtoportaan käsissä, vaan normaali osa markkinoinnin työnkuvaa. Mutta mikä tämä mystinen ROI oikein on ja miksi sitä pitäisi käyttää?

ROI kertoo investointiesi arvon

ROI eli Return on Investment tarkoittaa kirjaimellisesti sitä määrää rahaa, minkä yritys saa takaisin investoinneistaan. ROI siis kertoo puhtaasti markkinointitoimiesi hyötysuhteen. Yksinkertaisimmillaan laskukaava näyttää jotakuinkin tältä:

ROI:n laskukaava

Mikäli esimerkiksi tiettyyn mainoskampanjaan on upotettu yhteensä 3 000 euroa ja se on tuottanut 15 000 euron edestä lisää myyntiä, sen ROI olisi (15 000 − 3000) ÷ 3000 × 100 % = 400 %.

Parhaiten ROI toimii kertomaan tiettyjen lyhytaikaisten mainoskampanjoiden hyödyllisyyden, sillä silloin tuottoprosenttia voidaan suoraan verrata aiempiin lukuihin. ROI:ta voidaan kuitenkin myös käyttää arvioimaan markkinointitoimien tehokkuutta pidemmällä aikavälillä ja sitä voidaan soveltaa löytämään tehokkaimmat markkinointikanavat.

Mikä on hyvä ROI?

Markkinoinnin osalta kannattaa tähdätä vähintään 500 % tuottoprosenttiin. Tämä johtuu siitä, että hyötysuhteeseen ei lasketa mukaan esimerkiksi tuotantokuluja, yrityksen kiinteitä kuluja tai henkilöstökuluja – ja aina täytyy muistaa, että firman perimmäinen tarkoitus, ja siten myös markkinoinnin tavoite, on tuottaa voittoa.

Mihin kaikkeen sitä rahaa oikein menee?

Markkinoinnin tuottoprosenttia laskettaessa kuluihin kuuluu yleensä:

  • Sosiaalisen median mainonta ja Google-mainokset
  • Messut ja tapahtumat
  • Markkinointityökalut, kuten uutiskirjetyökalu tai automaatiotyökalu
  • Fyysiset markkinointitavarat kuten flyerit, julisteet ja pinssit
  • Perinteiset mediat kuten radiomainokset, sanomalehti-ilmoitukset ja tienvarsitaulut
  • Markkinointi- ja viestintätoimistot sekä konsultaatiokulut

Analytiikka pohjana

Markkinointitoimien ROI:n laskemiseen tarvitaan aluksi dataa yrityksen tuotoista ja investoinneista. Esimerkiksi Google Analyticsista näet suoraan myyntitulosi ja muut tavoitteesi, ja voit verrata niitä investointeihisi. Laajempaa kuvaa varten voit tuoda eri eri kanaviesi, kuten laskutusjärjestelmäsi, CRM:si sekä verkkokauppasi, datan markkinoinnin automaatiotyökaluun.

Kattava automaatiotyökalu yhdistää eri kanavien datan ja kertoo, onko tuntematon verkkosivukävijä lopulta tullut maksavaksi asiakkaaksi ja mitkä eri kanavat ovat ohjanneet hänet luoksesi. Näin voit verrata eri markkinointikanavien panostuksia niiden kautta saatuihin myyntituloihin.

Google Analytics ja myyntitavoitteet
Kuva: Google Analyticsissa voit seurata suoraan myyntituottoasi.

Markkinoilla on saatavilla myös erillisiä ROI-työkaluja, jotka voi integroida markkinointi- ja analytiikkatyökalujen kanssa ja jotka laskevat tuottoprosenttisi puolestasi. Esimerkiksi Funnel-työkalu laskee ROI:n datasi perusteella ottaen huomioon myös eri maiden valuutat ja valuuttavaihdokset.

Laske ylhäältä alaspäin

Markkinoinnin eri kanavien hyötysuhdetta laskiessa on tärkeää ensin pohtia, mikä on markkinoinnin toiminnan kannalta tärkeä avainmittari – mihin markkinointi pyrkii toiminnallaan? Kuluttajakeskeisessä yrityksessä tavoitteena on usein suoraan ostavat asiakkaat, mutta myyntipainotteisissa B2B-organisaatioissa markkinointi pyrkii tuottamaan arvokkaita liidejä myyntitiimille.

ROI:n laskemisessa koko asiakaspolun läpi täytyykin kiinnittää huomiota olennaisiin avainmittaristoihin. Mikä on keskimäärin yhden liidin tuotto? Missä vaiheessa uutiskirjeen tilaajasta tai Facebook-mainoksen klikkaajasta tulee myyntitiimille ohjattava liidi? Ja mikä tekee aivan asiakaspolun alkuvaiheessa olevasta potentiaalisesta asiakkaasta riittävän kiinnostuneen tilaamaan uutiskirjeen tai klikkaamaan display-mainosta?

Digitaalinen asiakaspolku

Kuva: Asiakaspolun eri vaiheissa hyödynnetään eri teknologioita.

Etenkin alkupään kanavien ROI:n laskeminen voi olla haastavaa, mutta tarpeellista. Ostopolun alkupään kanavien ROI:ta laskettaessa täytyy asiakaspolulla palata taaksepäin asiakaspolulla ja katsoa, kuinka suuri prosenttiosuus on siirtynyt edellisestä vaiheesta seuraavaan. Näin saadaan hyvä kuva siitä, kuinka tehokkaasti esimerkiksi Facebookin sisältömarkkinoinnista saadaan eurot takaisin.

Nopea reagointi

Yksinään ROI:n laskeminen ei vielä auta mitään, mikäli tulosten pohjalta ei tehdä toimenpiteitä. Markkinoinnin työkalujen ja prosessien pitää mukautua tulosten mukaan jatkuvasti, sillä markkinat elävät koko ajan. Puoli vuotta sitten laskettu ROI ei välttämättä enää kerro mitään tämänhetkisestä tilanteesta.

Katse kannattaa myös suunnata tulevaisuuteen. Tulevaisuuden ennustaminen ei koskaan ole tarkkaa tiedettä, mutta analytiikkaa seuraamalla ja erilaisilla skenaariotyökaluilla voidaan selvittää, mihin suuntaan eri kanavien ROI on menossa ja mitkä ovat parhaita investointeja jatkossa.

Markkinoinnin automaatio ja ROI

Mihin kaikkeen markkinoinnin automaatiota voikaan hyödyttää ja miten se voi auttaa ROI:n laskemisessa? Lue kattava 18-sivuinen oppaamme markkinoinnin automaatiosta  ja nosta markkinointitoimiesi tuottoprosenttia!

Tilaa Markkinoinnin automaatio kuvina -opas

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja