Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Millainen on hyvä uutiskirjeen sisältö?

0
Kuva tietokoneesta, jossa pohditaan, millainen on hyvä uutiskirjeen sisältö.
Jaa

Sähköinen uutiskirje on tehokas, henkilökohtainen ja mitattava viestinnän väline, jonka nimeen vannotaan niin kuluttajakaupassa kuin yritysten välisessä markkinoinnissa. Monella kuitenkin on sähköpostimarkkinointia kohtaan viha-rakkaussuhde, sillä jos kirjeen sisältö ei osu maaliin vastaanottajan tarpeiden kanssa, se voidaan kokea jopa riesaksi.

Mitä uutiskirjeeseen kannattaa kirjoittaa? Millainen on hyvä uutiskirje, jonka sisältö on linjassa vastaanottajiesi toiveiden kanssa ja tulee avatuksi? Lue nämä 7 vinkkiä hyvään uutiskirjesisältöön: 

 1. Tavoite
 2. Äänensävy
 3. Jatkumo
 4. Keskity vastaanottajaasi
 5. Skannattaavuus
 6. Vetoa tunteisiin
 7. Osallistaminen

1. Tavoite

Ennen kirjoitusprosessin aloittamista kannattaa istahtaa hetkeksi alas ja pohtia, mikä on juuri tämän kirjeen tavoite. Pohdi ainakin mitä, kenelle ja miksi. Tarkempien tavoitteiden määrittely helpottaa sisällöntuotannon prosessia sekä sähköpostimarkkinoinnin tulosten mittaamista. Kun selkeät tavoitteet on määritelty, syntyy sisällön kantava teema yleensä lähes itsestään. Selkeä visio välittyy usein myös lukijalle ja tekee kirjeestä helposti luettavan. 

2. Äänensävy

Tehdessäsi kirjeeseesi sisältöä on hyvä kiinnittää huomiota äänensävyyn, jolla teksti kirjoitetaan. Osalle markkinoijista tämä voi olla hyvinkin selkeää ja linkittyä olennaisesti koko brändikuvaan, mutta useimmiten asia vaatii hieman pohdintaa. Sopivan äänensävyn löytäminen voi viedä aikaa ja kehittyä lähetys lähetykseltä.

Pyri lukemaan tekstiäsi uusin silmin ja luetuta sitä myös muilla – joskus äänensävyn muuttaminen voi olla kiinni pienistäkin tekijöistä. Esimerkiksi negatiivisten sanojen muuttaminen positiivisiksi, passiivin ja sinuttelun suhde tai käskemisen, kehoituksen ja suosittelun erot voivat voivat vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen.

3. Jatkumo

Hyvässä uutiskirjeessä sisältö muodostaa vastaanottajalleen mielekkään jatkumon. Jatkumo tarkoittaa esimerkiksi sähköpostin otsikon, kirjeen sisällä olevan otsikon ja leipätekstin välistä suhdetta – eteneekö se loogisesti? 

Hyvän uutiskirjeen otsikko on tarkkaan mietitty ja linkittyy loogisesti heti kirjeessä näkyvään otsikkoon ja jutun tekstiin. Mielekäs jatkumo helpottaa lukemista, kun viestin eri osiot muodostavat loogisen kokonaisuuden – jos näin ei ole, tulee kirjeestä helposti sekava.

Kun olet saanut kirjeesi lähetystä vaille valmiiksi, on jäljellä vielä muutama huomioitava seikka. Osa hyvän uutiskirjeen sisältöä ja sen jatkumoa on preheader, joka on otsikon alla näkyvä lyhyt tekstinpätkä kirjeestä. Uutiskirjetyökalut tarjoavat mahdollisuuden preheaderin muokkaamiseen. 

Preheaderin muokkaus kannattaa, sillä se herättää lukijasi huomion jo ennen kirjeen avausta, ja voi ratkaista sen, luetaanko kirjeesi vai ei. Hyvä preheader tarjoaa informatiivisen, mutta houkuttelevan silmäyksen sille, mitä uutiskirjeesi pitää sisällään. Muista siis tarkistaa, että viestisi jatkumo yltää preheaderiin saakka.

4. Keskity vastaanottajaasi

Laadukas sisältökin voi aiheuttaa lukijassa vastareaktion, jos se on väärin kohdennettua. Nyrkkisääntö hyvälle uutiskirjeelle on pyrkiä osoittamaan lukijalle sen tarjoamat hyödyt ja asettua vastaaanottajan näkökulmaan. Tässä kohtaa onkin hyvä pysähtyä miettimään, miten tuotat kirjeen, jolla tarjoat lukijallesi lisäarvoa. Yksinkertaisimmillaan on kyse siitä, että tekemisten ja saavutusten sijaan pyritään kertomaan, miten lukija hyötyy asiasta tai miten se vaikuttaa häneen. 

Jos edellä mainittuja näkökulmia on vaikea löytää, kannattaa vielä pohtia, onko suunniteltu sisältö ylipäätään vastaanottajalle relevanttia. Hyvä uutiskirje epärelevantilla sisällöllä voi nimittäin olla nopein tie kirjeen perumiseen. Jos huomasit sisältösi vaativan vielä viilausta, ei hätää: nyt on hyvä hetki varmistaa kirjeellesi mahdollisimman positiivinen vastaanotto. 

5. Skannattavuus

Hyvä uutiskirje on helposti silmäiltävä, sillä lukijalla on vain harvoin mahdollisuus keskittyä sisältöön lukemalla se sanasta sanaan. Skannattavuudella tarkoitetaan sitä, että kirjeestä on helppo poimia pääteemat ja nähdä sen eri osiot. 

Uutiskirjeen skannattavuutta parantavat muun muassa:

 • Yksi asia yhdessä osiossa
 • Kuvat
 • Luettelot ja/tai numeroinnit
 • Selkeä otsikointi
 • Ytimekkäästi kertominen pitkien lauseiden sijaan
 • Visuaalinen korostaminen (värit, kirjasinkoot, CTA, linkit)

6. Vetoa tunteisiin

Tehdessäsi uutiskirjeen sisältöä on hyvä muistaa, että kirje on tarkoitettu ihmiseltä ihmiselle. Aivan kuten sinäkin, lukija haluaa tulla viihdytetyksi. Tunteisiin vetoaminen ei ole aina helppoa, mutta asialle kannattaa uhrata hieman aikaa ja ajatusta. Hauskuuttajaksi ei välttämättä tarvitse ryhtyä, sillä usein riittää, kun löytää raikkaan tavan ilmaista asioita – oman yrityksen tapaa viestiä ei siis tarvitse hylätä. Jo muutama kielikuva voi piristää tekstiä.

Omaleimaisen kerronnan ohella muista myös vakuuttaa lukijasi. Vakuuttamisessa auttavat useimmiten numerot, tarkistetut faktat sekä esimerkiksi se, että asiasta kertoo kolmas osapuoli (esimerkkinä referenssikuvaukset ja asiakasarviot). Parhaimmassa tapauksessa kolmas osapuoli on sellainen, johon lukija voi samaistua tai joku, jonka sanalla on erityistä painoarvoa, kuten alan asiantuntija. 

7. Osallistaminen

Perinteisimmin osallistamisella tarkoitetaan erilaisia tapoja saada vastaanottaja reagoimaan muun muassa kyselyjen ja äänestysten avulla. Myös kirjeen tekstisisältö voi olla osallistavaa. Hyvä kirje voi käsitellä esimerkiksi alan uusimpia trendejä tai muita ajankohtaisia aiheita, jotka vaikuttavat suoraan lukijoihin tai heidän työkenttäänsä ja harrastuksiinsa. Eräs tapa osallistaa on myös saada lukija odottamaan lisää, esimerkiksi jakamalla jutut usempaan osaan. Hyvän sisällön lukenut vastaanottaja jää tällöin odottamaan tulevia kirjeitäsi.

Osallistamisella voidaan myös edistää uutiskirjeesi tavoitteita. Helpoin ja useimmille yrityksille tärkein keino tähän on CTA:n eli Call-To-Actionin käyttö. CTA-painikkeiden avulla voit johdattaa lukijasi esimerkiksi verkkokauppaasi ostoksille tai nettisivuillesi osallistumaan järjestämääsi tapahtumaan. 

Liana Technologiesilla hyödynnämme omissa kuukausikirjeissämme CTA-painikkeita, joilla aktivoimme lukijaa. Tässä kirjeessä kerroimme tulevasta webinaarista ja tarjosimme mahdollisuuden ilmottautua mukaan CTA-painikkeen avulla. 

Uutiskirjeen sisältöä kehittäessäsi muista, etteivät asiat tapahdu hetkessä

Onnistunut uutiskirjeviestintä vaatii pitkäjänteistä tekemistä ja jatkuvuutta, sillä yksittäisillä kampanjapostituksilla saavutetaan vain harvoin toivottuja tuloksia. Onnistunut sähköpostiviestintä on pitkän aikavälin toiminnan ja yrittämisen tuotos. Se, millainen on hyvä uutiskirje sinun organisaatiolle, valkenee varmasti harjoituksen ja toistojen myötä. Näillä vinkeillä saat sisältöösi jo varman pohjan, josta voit lähteä luomaan yrityksesi näköistä kirjettä. 

Haluatko kehittää uutiskirjeviestintää myös työkalujen osalta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jos haluat tutustua Suomen johtavaan uutiskirjetyökaluun LianaMaileriin. LianaMailerin kanssa työskennellessäsi et joudu tappelemaan teknologian kanssa vaan voit keskittyä rauhassa sisällön kehittämiseen. 

Haluatko oppia lisää uutiskirjeistä? Tutustu näihin sisältöihin:

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja