Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Millainen on hyvä uutiskirjeen sisältö?

0
Jaa

Sisältömarkkinointi on ollut jo muutaman vuoden ajan puhutuimpia aiheita digimarkkinoinnin ja -viestinnän kentällä. Sisältömarkkinoinnin keino- ja kanavavalikoima täydentyy ja rikastuu jatkuvasti, eikä kehityksessä ole aina helppoa pysyä mukana. Kun löydetään omalle kohderyhmälle sopivimmat kanavat ja tuotetaan kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä, ollaan jo melko pitkällä. Lisäksi sisällön tulisi soveltua valittuun kanavaan. Miten?

Hyvälle sisällölle on vaikea antaa yleispäteviä ohjeita, sillä hyvä sisältö on aina sidoksissa valittuun kanavaan. Sähköinen uutiskirje on tehokas, henkilökohtainen ja mitattava viestinnän väline, jonka nimeen vannotaan niin kuluttajakaupassa kuin yritysten välisessä markkinoinnissa. Sähköpostilaatikkoon saapuva uutiskirje koetaan kuitenkin usein myös riesana, ja monet meistä kokevatkin kanavaa kohtaan viha-rakkaussuhdetta. Kuinka kirjoitat uutiskirjeellesi sisällön, josta vastaanottajasi pitävät?

Äänensävy

Uutiskirjeen sisältöä tehdessä on hyvä kiinnittää huomiota äänensävyyn, jolla teksti kirjoitetaan. Osalle markkinoijista tämä voi olla hyvinkin selkeä ja linkittyä olennaisesti koko brändikuvaan, mutta useimmiten asia vaatii hieman pohdintaa. Sopivan äänensävyn löytäminen voi viedä myös aikaa ja kehittyä lähetys lähetykseltä. Pyri lukemaan uutiskirjetekstiäsi uusin silmin ja luetuta sitä myös muilla – joskus äänensävyn muuttaminen voi olla kiinni pienistäkin tekijöistä. Esimerkiksi negatiivisten sanojen muuttaminen positiivisiksi, passiivin ja sinuttelun suhde tai käskemisen, kehoituksen ja suosittelun erot voivat voivat vaikuttaa merkittävästi kokonaisuuteen.

Jatkumo

Hyvin toteutetuissa uutiskirjeissä sisältö muodostaa vastaanottajalleen mielekkään jatkumon. Jatkumo tarkoittaa esimerkiksi sähköpostin otsikon, uutiskirjeen sisällä olevan otsikon ja leipätekstin välistä suhdetta – eteneekö se loogisesti? Parhaimmissa uutiskirjeissä sähköpostin otsikko on tarkkaan mietitty ja linkittyy loogisesti heti kirjeessä näkyvään otsikkoon ja jutun tekstiin.

Uutiskirjeen sisällössä kannattaa kiinnittää huomiota myös kirjeen kokonaisteemaan. Jos uutiskirjeen tekijällä on selkeä visio uutiskirjeen kattoteemasta, välittyy se myös lukijalle. Mielekäs kokonaisuus on helppo lukea ja sen eri osiot muodostavat loogisen kokonaisuuden – jos kirjeessä on liian monta erilaista teemaa, tulee uutiskirjeestä helposti sekava.

Keskity vastaanottajaasi, älä itseesi

Hyväkin sisältö voi aiheuttaa lukijassa vastareaktion, jos se vaikuttaa liikaa kehuskelulta tai tyrkytykseltä. Hyvä nyrkkisääntö on pyrkiä osoittamaan lukijan hyödyt ja asettumaan heidän näkökulmaansa. Yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että ”meillä on” tai ”me teimme” sijaan kerrotaan, kuinka lukija hyötyy tai miten asia vaikuttaa häneen. Jos edellämainittuja näkökulmia on vaikea löytää, kannattaa vielä pohtia onko aiottu sisältö ylipäätään vastaanottajalle relevanttia.

Skannattavuus

Uutiskirjeen skannattavuus kannattaa, sillä lukijalla on vain harvoin mahdollisuus keskittyä uutiskirjeeseeseen lukemalla se sanasta sanaan. Skannattavuudella tarkoitetaan sitä, että uutiskirjeestä on helppo poimia pääteemat ja nähdä sisällön eri osiot. Samaa skannattavuuden teema on hyvä muistaa myös blogijutuissa, sillä pitkä jaottelematon teksti puuduttaa lukijat.

Uutiskirjeen skannattavuutta parantavat muun muassa:

  • Yhden teeman käsittely yhdessä osiossa
  • Luettelot ja/tai numeroinnit
  • Osioiden selkeä erottelu toisistaan
  • Ytimekkäästi kertominen pitkien lauseiden sijaan
  • Visuaalinen korostaminen (värit, kirjasinkoot, CTA, linkit)

Vetoa tunteisiin: Viihdytä ja vakuuta

Uutiskirjeiden sisältöä tehdessäsi muista että toisessa päässä kirjettä lukee aina toinen ihminen. Aivan kuten sinäkin, hän haluaa tulla viihdytetyksi. Tunteisiin vetoaminen ei ole aina helppoa, mutta asialle kannattaa uhrata hieman aikaa ja ajatusta.

Hauskan ja omaleimaisesti kerrotun ohella muista kuitenkin myös vakuuttaa lukijasi. Vakuuttamisessa auttavat useimmiten numerot, tarkistetut faktat sekä esimerkiksi se, että asiasta kertoo kolmas osapuoli (esimerkkinä referenssikuvaukset ja asiakasarviot). Parhaimmassa tapauksessa kolmas osapuoli on sellainen, johon lukija voi samaistua (esim. kollega) tai joku, jonka sanalla on erityistä painoarvoa (alan asiantuntija).

Osallistaminen

Perinteisimmin osallistamisella tarkoitetaan erilaisia tapoja saada vastaanottaja reagoimaan, kuten kyselyt ja äänestykset. Myös tekstisisältö voi olla osallistavaa. Uutiskirjeessä voidaan käsitellä esimerkiksi alan uusimpia trendejä tai muita ajankohtaisia juttuja, jotka vaikuttavat suoraan lukijoihin tai heidän työkenttäänsä ja harrastuksiinsa. Eräs tapa osallistaa on myös saada lukija odottamaan lisää, esimerkiksi jakamalla jutut usempaan osaan. Hyvän sisällön lukenut vastaanottaja jää tällöin odottamaan tulevia kirjeitäsi.

Uutiskirjeen sisältöä kehittäessäsi muista, etteivät asiat tapahdu hetkessä.

Onnistunut uutiskirjeviestintä vaatii pitkäjänteistä tekemistä ja jatkuvuutta, sillä yksittäisillä kampanjapostituksilla saavutetaan vain harvoin toivottuja tuloksia.

Haluatko kehittää uutiskirjeviestintää myös työkalujen osalta?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jos haluat tutustua Suomen johtavaan uutiskirjetyökaluun LianaMaileriin. LianaMailerin kanssa työskennellessäsi et joudu tappelemaan teknologian kanssa vaan voit keskittyä rauhassa sisällön kehittämiseen. LianaMailerin käyttäjät ovat lähes poikkeuksetta tyytyväisiä ja suosittelisivat sitä myös kollegoilleen.

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja