Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

0
Jaa

Verkkosivut ovat useimpien yritysten toiminnan ytimessä, ja lähes kaikkien yrityksen osa-alueiden tehokas toiminta riippuu jollain tasolla verkkosivuista. Modernit verkkosivut uudistetaan muutaman vuoden välein kokonaan ja niitä kehitetään jatkuvasti täysremonttien välissä. 

Mikä on teidän tilanteenne? Onko verkkosivustonne auttamattoman vanhentunut vai olisi nyt aika pienelle pikaehostukselle?

Tässä artikkelissa kerromme, mitä on hyvä ottaa huomioon silloin, kun verkkosivunne tarvitsee muutamia muutoksia tai kokonaisvaltaisen remontin. Esittelemme myös joukon onnistuneita verkkosivujen uudistusprojekteja.

Onko verkkosivu-uudistus ajankohtainen? Ota yhteyttä!

1. Maaliviiva

Uudistusprojektin tulisi lähteä liikkeelle tavoitteista. On aika uusia verkkosivut – miksi? Mikä on teidän maalinne? Tavoitteen tulisi johtaa suoraan yrityksen strategiasta. Onko tarkoitus esimerkiksi:

 • lisätä myyntiä
 • parantaa hakukonenäkyvyyttä 
 • luoda vahvempaa online-brändiä
 • osallistaa asiakkaita vahvemmin
 • tavoitella uusia kohderyhmiä esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla tai uusissa asiakasryhmissä
 • parantaa asiakaspalvelua verkossa
 • tehostaa sivujen automaattisia toimintoja
 • tunnistaa ja hyödyntää verkkosivukävijöitä tehokkaammin
 • sitoa online- ja offline-asiakaskokemus tiiviimmin yhteen
 • vai onko yksinkertaisesti vain aika piristää ulkoasua?

Tavoitteita voi olla useita, mutta kannattaa määritellä heti alussa, mikä on tärkeintä, ja mitkä tavoitteet ovat toissijaisia.

2. Moottorit

Harmittavan usein verkkosivu-uudistus jää vain markkinoinnin tai esimerkiksi IT-osaston omaksi projektiksi, vaikka verkkosivujen tulee palvella kaikkia yrityksessä työskenteleviä.

Etenkin laajemman verkkosivu-uudistuksen yhteydessä on hyvä ottaa huomioon paitsi yrityksen kokonaisstrategia, myös eri osastojen strategiat.

Ainakin näiden osa-alueiden strategia ja ongelmakohdat on hyvä selvittää:

 • markkinointi
 • viestintä
 • IT
 • myynti
 • asiakaspalvelu
 • HR
 • verkkokauppa, varastonhallinta ja logistiikka.

Voit luoda esimerkiksi digitaalisen kyselyn verkkosivujen uudistuksesta tai pyytää henkilökuntaa lähettämään ideoita ja kehitysehdotuksia sähköpostilla. Olennaista on kuitenkin, että joku selkeästi johtaa projektia ja sanoo viimeisen sanan otettuaan huomioon muiden näkökulmat.

Onnistuneimmat verkkosivuprojektit johdetaan yleensä markkinoinnin tai pienemmässä yrityksessä myös omistajan toimesta, sillä he liikkuvat joustavimmin yrityksen eri osa-alueiden välillä ja ovat lähellä asiakasrajapintaa. Heillä on myös paras kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. Moderneissa verkkosivuprojekteissa tekniikka on taustalla, ja käyttäjäkokemus, asiakkaan ja liiketoiminnan prosessien ymmärtäminen ja esimerkiksi asiakaspalvelu etusijalla, minkä vuoksi sivustoprojekteja johtaakin yhä harvemmin IT-osasto.

3. Pikkupiristys vai täysremontti

On eri asia tehdä täysi verkkosivu-uudistus kuin pieni kasvojenkohotus. Molemmilla on aikansa ja paikkansa, ja ideaalitilanteessa ne vuorottelevat. Piristyksen ja täysrempan välillä on suuria resurssieroja, ja kannattaa miettiä kunnolla, kumpaa halutaan – ja kumpaan on realistisesti resursseja.

Remontin suuruus vaikuttaa myös palveluntarjoajan valintaan. Mikäli tuntuu, että on aika muuttaa koko yrityksen ulkoasu väreistä ja logoista lähtien, on hyvä etsiä tekniikkatoimittajan ohelle hyvä mainostoimisto, jonka kanssa luodaan koottu strategia seuraaville vuosille. Näin kannattaa toimia myös, jos kerralla halutaan panna kuntoon kaikki käyntikorteista printtimateriaaliin.

Jos taas visuaalinen ilme ja strategiat ovat selvät, ideaalipalveluntarjoaja on erikoistunut verkkosivu-uudistuksiin ja tarjoaa laajan palveluvalikoimaan nimenomaan niihin liittyen. Ammattimaiset mainostoimistot ja tekniikkatoimittajat ovat myös tottuneet yhteistyöhön, joten esimerkiksi olemassa olevan mainostoimistokumppanin ja CMS-toimittajan yhdistämisen tulisi aina olla mahdollista.

Scanfilin verkkosivu-uudistus toteutettiin Sivuviidakolla.
Scanfilin verkkosivu-uudistuksessa olennaista oli mobiiliystävällisyys ja moderni ulkoasu. Lianan CMS-järjestelmällä toteutetut verkkosivut suunnitteli mainostoimisto Miller & Lean. 

4. Lähteä vai jäädä

Koska verkkosivut ovat niin olennainen osa yrityksen toimintaa, on oikean palveluntarjoajan valitseminen tärkeää. Jonkinlaista vertailua kannattaa aina tehdä – ja hinta on usein se huonoin kriteeri vertailulle.

Pitkällä tähtäimellä luotettavuus, jatkuva kehitys ja laadukas asiakaspalvelu maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti. Toisin sanoen: älä anna hintalapun sokaista, vaan pohdi niitä hyötyjä, joita oikea kumppani tuo tuotteiden jatkuvilla päivityksillä ja nopeasti toimivalla teknisellä tuella. 

Luonnollisesti useimmilla verkkosivu-uudistusta tekevillä on jo jonkinlainen palveluntarjoaja.

Suurin kysymys onkin, pidetäänkö nykyinen, vai halutaanko vertailla myös uusia toimijoita. Toimivaa suhdetta on turha katkaista kevein perustein, mutta vanhaan on myöskään turha tyytyä, jos se ei täysin vastaa tämän hetken tai tulevaisuuden tarpeita.

Nykyistä palveluntarjoajaa arvioidessa kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Ovatko verkkosivut toimineet luotettavasti?
 • Onko asiakaspalvelu ollut hyvää ja henkilökohtaista?
 • Onko asiakaspalvelu ja palvelun ja työkalujen kehitys ollut aktiivista?
 • Miten ongelmatilanteet on ratkaistu?
 • Koetko itsesi yritykselle tärkeäksi?
 • Onko esimerkiksi turvallisuuteen tai palvelimiin liittyviä ongelmia ilmennyt?
 • Miltä palveluntarjoajan tulevaisuus näyttää – onko horisontissa esimerkiksi sulautuminen suureen kansainväliseen konserniin, ja miltä näyttävät taloudelliset tiedot?
 • Kuinka paljon saat palveluntarjoajaltasi: onko palvelutarjonta laaja, ja osataanko sinut vähintäänkin ohjata osaaville kumppaneille, vai käytätkö jatkuvasti omaa aikaasi etsien uusia palveluntarjoajia vastaamaan muuttuvia tarpeitasi?

5. Työkalun valinta

Olennainen osa palveluntarjoajan valitsemista on työkalun, useimmiten CMS:n eli verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmän valitseminen. Siinä tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Helppokäyttöisyys – vaikeakäyttöinen työkalu maksaa vuosittain paljon työaikaa.
 • Tarjottu tuki – kuka auttaa ja vastaa ongelmatilanteissa?
 • Onko tarjolla käyttökoulutusta?
 • Kehittyvyys – kuinka usein CMS on päivittynyt asiakkuutesi aikana ja tuleeko se päivittymään jatkossa?
 • Tulevaisuuden näkymät: panostetaanko CMS:n kehitykseen ja kasvaako yritys, vai onko pelkoa, että järjestelmän kehittäminen tyrehtyy lähitulevaisuudessa?
 • Palvelimien luotettavuus ja sijainti
 • Päivitykset: kuinka usein järjestelmäpäivityksiä on, kuka ne hoitaa, ja kuuluvatko ne hintaan. Entä kuuluvatko mahdolliset ulkoasuihin, plugineihin jne liittyvät muutokset, joita järjestelmäpäivitykset tuovat väistämättä mukanaan?
 • Miten turvallisuusnäkökulmat on hoidettu ja kenen toimesta?
 • Skaalautuvuus – vastaako CMS tarpeisiisi myös jatkossa, vai joudutko esimerkiksi liiketoiminnan kasvaessa tai uusien järjestelmien myötä väistämättä vaihtamaan järeämpään?
 • Yhteensopivuus: miten CMS toimii yhdessä muiden digitaalisten työkalujesi suhteen – nyt ja jatkossa?

BusinessOulu päätti käyttää Sivuviidakkoa verkkosivu-uudistuksessaan

BusinessOulu valitsi Lianan CMS-järjestelmän alustaksi uudelle verkkosivulleen. On tärkeää katsoa tulevaisuuteen verkkosivu-uudistuksen yhteydessä ja varmistua siitä, että työkalu on kehittyvä, turvallinen ja skaalautuva. 

6. Roolijako

Yhä suurempi osa verkkosivuihin liittyvistä palveluista tulee saman katon alta. Samalla sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi siirtyvät yhä enenevissä määrin yrityksen sisäiseksi toiminnaksi – mikä onkin luontevaa. 

Fingridin verkkovuosikertomus toteutettiin Lianan ja mainostoimisto Milttonin yhteistuotantona.

Uudistusta suunnitellessa on määriteltävä ainakin, kuka hoitaa seuraavat osa-alueet.

Projektin aikana:

 • verkkosivujen ulkoasun suunnittelu
 • verkkosivujen käyttäjäkokemuksen (UX) suunnittelu
 • verkkosivujen rakentaminen ja tekninen testaus
 • hakukoneoptimointi ja uudelleenohjaukset
 • olemassa olevien verkkosivujen sisällön läpikäynti
 • sisällön siirto aiemmilta verkkosivuilta uusille
 • sisällöntuotanto: tekstit, kuvat ja videot
 • mahdollinen käytettävyystestaus
 • seurannat ja niiden siirtäminen

Projektin jälkeen:

 • CMS-käyttäjäkoulutus
 • käyttäjätuki
 • verkkosivujen tekninen ylläpito ja kehitys
 • CMS-päivitykset ja niiden vaatimat muutokset ulkoasuihin ja plugineihin
 • tietoturva
 • palvelinylläpito ja varmuuskopiot
 • tekninen tuki
 • jatkuva hakukoneoptimointi
 • jatkuva sisällöntuotanto ja päivittäminen
 • mahdollinen jatkuva testaus (A/B-testaus, konversio-optimointi).

7. Tehot irti

Koska verkkosivut uudistetaan muutaman vuoden välein, tämä luonnollisesti tarkoittaa, että tekniikka on mennyt tänä aikana eteenpäin, eikä kannata tyytyä siihen, mitä sai vuosia sitten.

Hyvä nyrkkisääntö on, että uusien verkkosivujen tulisi nopeuttaa työtä ainakin parissa prosessissa – yrityksen sisällä tai asiakkaan puolella, mieluiten molemmilla.

Verkkosivu-uudistus on hyvä hetki tarkastella, mitä sivuilla voisi automatisoida ja tehdä helpommin, ja siten vähentää manuaalisen työn määrää. Tässä auttavat erilaiset filtteröinnit, listaukset ja automatisoinnit.

Osaava palveluntarjoaja osaa neuvoa sivustouudistuksen aikana muutakin kuin ulkoasumuutoksia, ja hyvä uudistusprojekti saattaa maksaa itsensä nopeasti takaisin esimerkiksi kasvavana myyntinä tai manuaaliseen työhön käytettyinä työtunteina.

Aalto University Executive Educationin verkkosivulla on helppo navigoida. 

8. Laske hyöty

Uudet verkkosivut ovat investointi, jonka tulee tuottaa tulosta. Koska markkinoinnin ja viestinnän toiminta on yhä enenevissä määrin mitattavaa, tulee jokaisen verkkosivu-uudistuksen selkeästi myös tuottaa numeerista, tavoitteista johdettua tietoa: enemmän kävijöitä, pidempiä vierailuja tai esimerkiksi suurempaa konversioprosenttia.

Osaava palveluntarjoaja osaa neuvoa, miten seurantaa, mitattavuutta ja raportointia voi uudistuksen myötä parantaa, ja mitä työkaluja tähän on tarjolla. Perinteisen Google Analyticsin monipuolisten toimintojen lisäksi tarjolla on useita erilaisia analytiikka-ohjelmia, mutta yhä suurempi osa analytiikasta tuotetaan nyt myös markkinoinnin automaatiotyökalujen avulla.

Tutustu markkinoinnin automaatioon

9. Työkalupakki

Verkkosivut ovat markkinoinnin ja viestinnän toimintojen sekä digitaalisen työkalujen keskiö ja sydän. Ilman niitä ei pärjätä, mutta toisaalta ilman muita työkaluja niistä jää saamatta paljon hyötyjä.

Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä kannattaa katsoa muutkin osa-alueet kuntoon. Keskittämällä työkalut yhdelle tarjoajalle ja integroimalla ne osaksi verkkosivuja voidaan saavuttaa suuretkin rahalliset ja työn tehokkuuteen liittyvät hyödyt. Käy läpi esimerkiksi:

 
Yhä useampi yhdistää verkkosivu-uudistuksen myötä verkkosivuihinsa muita markkinoinnin työkaluja. Lianan työkalut toimivat kaikki yhdestä ja samasta käyttöliittymästä, ja niiden välillä liikutaan ketterästi valintapalkin avulla. 

Lähestyykö verkkosivujen uudistusprojekti?

Pyydä asiantuntijamme käymään ja tutustu kotimaiseen, jatkuvasti kehittyvään ja käyttäjäystävälliseen Lianan CMS-järjestelmään. Liana Technologies on tehnyt verkkosivu-uudistuksia jo yli vuosikymmenen ajan, ja pyrkii ennen kaikkea tarjoamaan kaiken saman katon alta ammattitaitoisella ja ihmisläheisellä otteella. Toimimme myös jatkuvasti ja mielellämme yhteistyössä mainos- ja viestintätoimistojen kanssa verkkosivuprojekteissa.

Varaa konsultaatio

Lisää verkkosivusisältöä:

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja