Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

0
Kuvitettu kuva ihmisistä tekemässä sivustouudistuksen eri osa-alueita.
Jaa

Verkkosivut ovat yrityksen toiminnan ytimessä, ja yrityksen eri osa-alueiden tehokas toiminta riippuu usein niistä ainakin jollain tasolla – sillä yrityksen verkkosivut palvelevat sidosryhmiäsi silloinkin, kun et ole itse saavutettavissa. Ketteryyttä ja helppoa muokattavuutta odotetaankin nykyisin kaikilta verkkosivuilta, mutta tästä huolimatta verkkosivujen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen upotetaan herkästi muutaman vuoden välein merkittäviä summia rahaa sivuston tuntuessa kankealta.

Mitä tulee sitten ottaa huomioon, kun halutaan toteuttaa ketterä ja onnistunut verkkosivu-uudistus, joka palvelee yritystäsi pitkällä aikavälillä? Tässä artikkelissa kerromme, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun verkkosivusi kaipaavat muutosta ja sivustouudistus on edessä.

Sivustouudistuksen 9 askelta:

 1. Luo selkeät tavoitteet ja maaliviiva
 2. Valitse sisäinen vetäjä projektille
 3. Määritä sivustouudistuksen koko
 4. Valitse yrityksen tarpeita vastaava palvelutarjoaja
 5. Työkalun valinta
 6. Määritä selkeä roolijako
 7. Ota tehot irti sivustouudistuksesta
 8. Laske hyöty
 9. Integroi muut työkalut osaksi verkkosivua

Onko sivustouudistus ajankohtainen? Ota yhteyttä!

1. Luo selkeät tavoitteet ja maaliviiva

Verkkosivujen uudistusprojektin tulisi lähteä liikkeelle tavoitteista. On aika uusia verkkosivut – miksi? Mikä on maalisi? Tavoitteen tulisi johtaa suoraan yrityksen strategiasta. 

Mieti, onko tavoitteesi:

 • lisätä myyntiä
 • parantaa hakukonenäkyvyyttä 
 • luoda vahvempaa brändiä
 • osallistaa asiakkaita enemmän
 • tavoittaa uusia kohderyhmiä esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla tai uusissa asiakasryhmissä
 • parantaa asiakaspalvelua verkossa
 • tehostaa sivujen automaattisia toimintoja
 • tunnistaa ja hyödyntää verkkosivukävijöitä tehokkaammin
 • vai onko yksinkertaisesti vain aika piristää ulkoasua?

Tavoitteita voi olla useita, mutta määrittele heti alussa:

 1. Mikä tavoite on tärkein?
 2. Mitkä tavoitteet ovat toissijaisia?

Kiinnitä ennen kaikkea huomiota siihen, miten sivustouudistus palvelee asiakkaitasi. Jos huomaat tavoitteita pohtiessasi, että ne eivät varsinaisesti palvele asiakkaitesi tarpeita tai tuo heille lisäarvoa, on niitä hyvä harkita vielä uudelleen. Kun sivustouudistuksen tavoitteet vastaavat myös asiakkaidesi tarpeisiin, hyödyttävät ne myös liiketoimintasi tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 

2. Valitse sisäinen projektin vetäjä

Harmittavan usein verkkosivu-uudistus jää vain yhden osaston omaksi projektiksi, vaikka verkkosivujen tulee palvella kaikkia yrityksessä työskenteleviä. Sivustouudistuksessa tuleekin huomioida eri yksikköjen tarpeet. Etenkin laajemman verkkosivu-uudistuksen yhteydessä on hyvä ottaa huomioon paitsi yrityksen kokonaisstrategia, myös eri osastojen strategiat ja tarpeet.

Ainakin näiden osa-alueiden strategia ja ongelmakohdat on hyvä selvittää:

 • markkinointi
 • viestintä
 • IT
 • myynti
 • asiakaspalvelu
 • HR
 • verkkokauppa, varastonhallinta ja logistiikka.

Voit luoda esimerkiksi verkkokyselyn verkkosivujen uudistuksesta tai pyytää henkilökuntaa lähettämään ideoita ja kehitysehdotuksia sähköpostilla. Olennaista on kuitenkin, että joku selkeästi johtaa projektia ja sanoo viimeisen sanan otettuaan huomioon muiden näkökulmat.

Onnistuneimmat verkkosivuprojektit johdetaan yleensä markkinoinnin tai pienemmässä yrityksessä myös omistajan toimesta, sillä he liikkuvat joustavasti yrityksen eri osa-alueiden välillä ja ovat lähellä asiakasrajapintaa. Heillä on myös selkeä kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. Verkkosivuprojekteissa tekniikka on usein taustalla, kun taas käyttäjäkokemus, asiakkaan ja liiketoiminnan prosessien ymmärtäminen ja esimerkiksi asiakaspalvelu ovat etusijalla. Tämän vuoksi sivustoprojekteja johtaakin yhä harvemmin IT-osasto.

3. Määritä sivustouudistuksen koko

On eri asia tehdä täydellinen verkkosivu-uudistus kuin pieni kasvojenkohotus. Molemmilla on aikansa ja paikkansa, ja ideaalitilanteessa ne vuorottelevat. Piristyksen ja täysrempan välillä on suuria resurssieroja, ja kannattaa miettiä tarkkaan, kumpaa halutaan – ja kumpaan on realistisesti resursseja.

Remontin suuruus vaikuttaa myös palveluntarjoajan valintaan. Mikäli tuntuu, että on aika päivittää brändin digitaalinen ilme, kannattaa valita kumppani, joka pystyy toimittamaan myös laadukkaan UI ja UX -designin (ulkoasu- ja käyttökokemussuunnittelun) ja jonka kanssa voidaan myös luoda koottu strategia seuraaville vuosille. Näin kannattaa toimia myös silloin, kun kerralla halutaan panna kuntoon kaikki käyntikorteista printtimateriaaliin.

Ideaalipalveluntarjoaja on erikoistunut sivustouudistuksiin ja pystyy tarjoamaan laajan palveluvalikoiman nimenomaan niihin liittyen. Lisäksi esimerkiksi olemassa olevan mainostoimistokumppanin ja CMS-toimittajan yhteistyön tulisi aina olla mahdollista. 

Liana toteutti Lapland Hotelsille verkkosivun, jolla navigointi ja loman varaus käy helposti.

4. Valitse yrityksesi tarpeita vastaava palveluntarjoaja

Koska verkkosivut ovat niin olennainen osa yrityksen toimintaa, on oikean palveluntarjoajan valitseminen tärkeää. Vertailua kannattaa aina tehdä, mutta on hyvä muistaa, että pelkkä hinta ei ole aina paras mittari palveluntarjoajaa etsiessä.

Pitkällä tähtäimellä luotettavuus, jatkuva kehitys ja laadukas asiakaspalvelu maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti. Toisin sanoen: älä anna hintalapun sokaista, vaan pohdi niitä hyötyjä, joita oikea kumppani tuo.

Luonnollisesti useimmilla verkkosivu-uudistusta tekevillä on jo jonkinlainen palveluntarjoaja. Suurin kysymys onkin, pidetäänkö sivustouudistuksessa nykyinen kumppani vai halutaanko vertailla myös uusia toimijoita. Toimivaa suhdetta on turha katkaista kevein perustein, mutta on kannattavaa pohtia, vastaako nykyinen kumppani tämän hetken ja tulevan tarpeita. 

Huomioi ainakin nämä arvioidessasi nykyistä palveluntarjoajaasi: 

 • Ovatko verkkosivut toimineet luotettavasti?
 • Onko asiakaspalvelu ollut henkilökohtaista ja laadukasta?
 • Onko asiakaspalvelun, palvelun ja työkalujen kehitys ollut aktiivista?
 • Miten ongelmatilanteet on ratkaistu?
 • Onko esimerkiksi turvallisuuteen tai palvelimiin liittyviä ongelmia ilmennyt?
 • Miltä palveluntarjoajan tulevaisuus näyttää? Onko horisontissa esimerkiksi sulautuminen suureen kansainväliseen konserniin tai miltä näyttävät taloudelliset tiedot? Vaikuttavatko nämä asiakkuuksiin?
 • Kuinka paljon saat palveluntarjoajaltasi: onko tarjonta laaja, ja osataanko sinut vähintäänkin ohjata osaaville kumppaneille – vai käytätkö jatkuvasti omaa aikaasi etsien uusia palveluntarjoajia vastaamaan muuttuvia tarpeitasi?

Punnittuasi näitä seikkoja saat kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, vastaako nykyinen palveluntarjoaja tarpeitasi vai onko aika pohtia uutta kumppanuutta.

5. Työkalun valinta

Olennainen osa palveluntarjoajan valitsemista on työkalun, useimmiten CMS:n eli verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmän valitseminen. Työkalun valintaa kannattaa punnita huolella ja peilata sitä sekä sivuston tarpeisiin että sivustouudistuksen kokoon.

Tarkasta, että sisällönhallintajärjestelmässä toteutuu:

 • Helppokäyttöisyys: vaikeakäyttöinen työkalu maksaa vuosittain paljon työaikaa
 • Tarjottu tuki: kuka auttaa ja vastaa ongelmatilanteissa?
 • Käytettävyys: onko tarjolla käyttökoulutusta?
 • Kehittyvyys: kuinka usein CMS on päivittynyt asiakkuutesi aikana ja tuleeko se päivittymään jatkossa?
 • Tulevaisuuden näkymät: panostetaanko CMS:n kehitykseen vai onko pelkoa, että järjestelmän kehittäminen tyrehtyy lähitulevaisuudessa?
 • Palvelin: luotettavuus ja sijainti
 • Päivitykset: kuinka usein järjestelmäpäivityksiä on, kuka ne hoitaa, ja kuuluvatko ne hintaan? Entä kuuluko järjestelmäpäivityksiin mahdolliset ulkoasuihin, plugineihin jne. liittyvät muutokset?
 • Turvallisuus: Miten turvallisuusnäkökulmat on hoidettu ja kenen toimesta?
 • Skaalautuvuus – vastaako CMS tarpeisiisi myös jatkossa, vai joudutko esimerkiksi liiketoiminnan kasvaessa tai uusien järjestelmien myötä väistämättä vaihtamaan järeämpään?
 • Yhteensopivuus: miten CMS toimii yhdessä muiden työkalujesi suhteen – nyt ja jatkossa?

BusinessOulu valitsi Lianan CMS-järjestelmän alustaksi uudelle verkkosivulleen. On tärkeää katsoa tulevaisuuteen verkkosivu-uudistuksen yhteydessä ja varmistua siitä, että työkalu on kehittyvä, turvallinen ja skaalautuva. 

6. Määritä selkeä roolijako

Yhä suurempi osa verkkosivuihin liittyvistä palveluista tulee saman katon alta. Samalla esimerkiksi sisällöntuotanto siirtyy yhä enenevissä määrin yrityksen sisäiseksi toiminnaksi – mikä onkin luontevaa. 

Zeklerin verkkosivut toteutettiin Liana CMS-järjestelmällä.

Sivustouudistusta suunniteltaessa on määriteltävä ainakin, kuka hoitaa seuraavat osa-alueet.

Projektin aikana:

 • verkkosivujen ulkoasun suunnittelu
 • verkkosivujen käyttäjäkokemuksen (UX) suunnittelu
 • verkkosivujen rakentaminen ja tekninen testaus
 • hakukoneoptimointi ja uudelleenohjaukset
 • olemassa olevien verkkosivujen sisällön läpikäynti
 • sisällön siirto aiemmilta verkkosivuilta uusille
 • sisällöntuotanto: tekstit, kuvat ja videot
 • mahdollinen käytettävyystestaus
 • seurannat ja niiden siirtäminen

Projektin jälkeen:

 • CMS-käyttäjäkoulutus
 • käyttäjätuki
 • verkkosivujen tekninen ylläpito ja kehitys
 • CMS-päivitykset ja niiden vaatimat muutokset ulkoasuihin ja plugineihin
 • tietoturva
 • palvelinylläpito ja varmuuskopiot
 • tekninen tuki
 • jatkuva hakukoneoptimointi
 • jatkuva sisällöntuotanto ja päivittäminen
 • mahdollinen jatkuva testaus (A/B-testaus, konversio-optimointi).

7. Sivustouudistuksesta tehot irti

Sivustouudistus on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, vastaavatko sivuston ominaisuudet sekä nykyisiä että mahdollisia tulevia tarpeita. Verkkosivujen uudistaminen muutaman vuoden välein on harvoin kannattavaa ja usein uudistuksen aikana onkin järkevämpää panostaa sivustoon, jonka jatkokehittäminen on helppoa. Näin sivustosi pysyy mukana tekniikan kehittyessä ja pystyt lisäämään ketterästi verkkosivustollesi esimerkiksi uusia ominaisuuksia sen sijaan, että joutuisit aina odottamaan seuraavaa suurta sivustouudistusta niiden käyttöönottamiseksi.

Lisäksi verkkosivujen uudistuksen aikana on tärkeää tarkastella, mitä sivuilla voisi automatisoida ja tehdä helpommin, ja siten vähentää manuaalisen työn määrää. Tässä auttavat erilaiset filtteröinnit, listaukset ja automatisoinnit.

Hyvä nyrkkisääntö on, että uusien verkkosivujen tulisi nopeuttaa työtä useassa prosessissa – yrityksen sisällä tai asiakkaan puolella, mieluiten molemmissa.

Osaava palveluntarjoaja neuvoo sivustouudistuksen aikana muussakin kuin ulkoasumuutoksissa ja osoittaa, miten yrityksen verkkosivuista saadaan entistä tehokkaammat. Näin uudistusprojekti maksaa itsensä takaisin oletettua nopeammin esimerkiksi kasvavana myyntinä tai vähentyneinä manuaaliseen työhön käytettyinä työtunteina.

Aalto University Executive Educationin verkkosivulla on helppo navigoida. 

8. Sivustouudistuksen hyöty numeroina

Uudet verkkosivut ovat investointi, jonka tulee tuottaa tulosta. Koska markkinoinnin ja viestinnän toiminta on yhä enenevissä määrin mitattavaa, tulee jokaisen verkkosivu-uudistuksen selkeästi myös tuottaa numeerista, tavoitteista johdettua tietoa: enemmän kävijöitä, pidempiä vierailuja tai esimerkiksi suurempaa konversioprosenttia.

Osaava palveluntarjoaja neuvoo, miten seurantaa, mitattavuutta ja raportointia voi uudistuksen myötä parantaa, ja mitä työkaluja tähän on tarjolla. Perinteisen Google Analyticsin monipuolisten toimintojen lisäksi tarjolla on useita erilaisia analytiikka-ohjelmia, mutta yhä suurempi osa analytiikasta tuotetaan nyt myös markkinoinnin automaatiotyökalujen avulla.

Tutustu markkinoinnin automaatioon

9. Integroi muut työkalut osaksi verkkosivustoa

Verkkosivut ovat markkinoinnin ja viestinnän toimintojen sekä digitaalisen työkalujen keskiö ja sydän. Ilman niitä ei pärjätä, mutta toisaalta ilman muita työkaluja niistä jää saamatta paljon hyötyjä.

Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä kannattaa katsoa muutkin osa-alueet kuntoon. Keskittämällä työkalut yhdelle tarjoajalle ja integroimalla ne osaksi verkkosivuja voidaan saavuttaa merkittäviä rahallisia ja työn tehokkuuteen liittyviä hyötyjä.

Käy läpi ainakin nämä:

Yhä useampi yhdistää verkkosivu-uudistuksen myötä verkkosivuihinsa muita markkinoinnin työkaluja. Lianan työkalut toimivat kaikki yhdestä ja samasta käyttöliittymästä, ja niiden välillä liikutaan ketterästi valintapalkin avulla. 

Katso webinaari: Verkkosivujen trendit vuodelle 2024

Mihin suuntaan verkkosivustot ovat menossa, ja mihin nyt kannattaa kiinnittää huomiota? Millaisia muutoksia meillä kaikilla verkossa asioivilla on edessämme?

Katso webinaaritallenne

Onko verkkosivujen uudistaminen ajankohtaista?

Toteutamme kaikenkokoiset verkkosivut sekä LianaCMS- että WordPress-alustoilla ammattitaitoisella ja ihmisläheisellä otteella. Meiltä löytyy vahvaa design-osaamista, ja toimimme myös joustavasti yhteistyössä mainos- ja viestintätoimistojen kanssa verkkosivuprojekteissa.

Kysy meiltä sivustouudistuksesta!

Lisää verkkosivusisältöä:

 

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja