Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

10 vinkkiä Call-to-Actioneiden käyttöön

0
Jaa

Hyvin toteutetun Call-to-Actionin avulla voidaan korottaa uutiskirjeen klikkausprosenttia, nostaa verkkokaupan myyntiä tai parantaa sivuston konversiota. Usein puhutaan Call-to-Action -napeista, sillä yleisemmin ne ovat napin muotoon suunniteltuja, selkeästi taustasta erottuvia painikkeita. 

Call-to-Action (CTA) houkuttelee vastaanottajaansa suorittamaan tietyn toimenpiteen. Usein se on kyseisen digitaalisen kanavan tärkein tavoite, kuten uutiskirjeen merkittävin linkki tai verkkokaupan ostopainike. Tästä syystä se suunnitellaan selkeästi taustastaan erottuvaksi ja siten, että painikkeen "teaser"-teksti on vastaanottajalleen mahdollisimman houkutteleva.  

Mihin asioihin Call-to-Actioneiden suunnittelussa ja hiomisessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota? Tässä 10 vinkkiä:

1. Suunnittele CTA tiettyyn kontekstiin

Call-to-Action voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä tuleeko se uutiskirjeeseen, mainokseen vai esimerkiksi verkkokauppaan. Siksi suunnittelussa kannattaa aina kiinnittää huomiota siihen, miten CTA saadaan erottumaan juuri kyseisessä kontekstissa. Uutiskirjeessä suuri merkitys voi olla esimerkiksi CTA:n teaser-tekstin ja johdantotekstin yhdenmukaisuudella tai napin värityksellä taustaansa nähden. Verkkokaupassa huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti CTA:n taustaan, sillä kauppa-ympäristössä Call-to-Actionia ympäröi usein suuri määrä muuta informaatiota, kuten tuotekuvia, kuvauksia ja teknisiä tietoja. CTA on siksi aina hyvä suunnitella tiettyyn kontekstiin ja kontekstin erityisvaatimukset huomioonottaen.

Tämä CTA houkuttelee verkkosivuilla vierailevaa kertomaan, missä hän on töissä

Neil Patelin verkkosivujen CTA pyrkii keräämään digitaalisia jalanjälkiä sivun vierailijoista (kuvan lähde).

2. Älä unohda päätelaitetta

Varmista, että CTA:si on optimoitu eri päätelaitteille soveltuvaksi, on kyseessä sitten pöytäkone, tabletti tai älypyhelin. Uutiskirjeet kannattaa toteuttaa responsiivisena, jolloin CTA:si näkyy oikein päätelaitteesta riippumatta. Sivusto tai verkkokauppa voidaan vastaavasti toteuttaa responsiivisin menetelmin.

3. Omat Call-to-Actionit eri tavoitteille

Call-to-Actionia suunniteltaessa on hyvä miettiä tarkoin, mikä sen pääasiallinen tavoite on juuri kyseisessä kontektissa. Mitä tällä CTA:lla halutaan saavuttaa? Eri tavoitteiseen pyrkivä CTA voi olla hyvinkin erilainen, joten geneerisiä vaihtoehtoja ei kannata viljellä liiaksi.

4. Ole hetken aikaa yleisösi

Kysy itseltäsi, keitä vastaanottajasi ovat. Millaiset sanavalinnat saisivat juuri nämä ihmiset toteuttamaan tavoitteeni? Voit myös tarjota CTA:ta vastaan erilaisia kannusteita, kuten vastaanottajalle arvokasta sisältöä. Kohderyhmästä ja viestinnän tyylistä riippuen myös huumori voi joskus toimia. 

Jeff Bullas hyödyntää erilaisia kannusteita Call-to-Actioneissa

Jeff Bullas kannustaa verkkosivuillaan vierailevia jättämään yhteystietonsa erilaisia vinkkejä ja oppaita vastaan (kuvan lähde).

5. Jos mahdollista, personoi

Tämän päivän teknologia antaa monia mahdollisuuksia markkinoinnin automaatioihin ja triggeröityyn viestintään. Teknologian avulla voidaan päästä lähemmäs yksilöä ja personoida CTA:t esimerkiksi sen mukaan, mistä kanavasta vastaanottaja tuli tai mitä hän teki ennen kuin näki Call-to-Action kannusteesi. 

6. Mieti sanavalintoja

Vanha totuus "yksinkertainen on kaunista" toimii tässäkin suhteessa. Lyhyet ja ytimekkäät sanavalinnat toimivat usein monimutkaisia paremmin.

7. Analysoi polku

Call-to-Actionin tehoa ja toimivuutta analysoitaessa on hyvä kiinnittää huomiota myös koko CTA:han johtavaan polkuun. Mitä tapahtui ennen kuin vastaanottaja saapui sen äärelle? Oliko polku tarpeeksi houkutteleva, informatiivinen ja selkeä, jotta toivottu lopputulos saavutetaan? 

8. Tee CTA:sta erottuva

Muista kuitenkin kohtuus. Tärkeää on löytää tasapaino värien, CTA:ta ympäröivän maailman ja sisällön välille. Kysy itseltäsi erottuuko CTA tarpeeksi vai onko ympärillä liikaa muita häiriötekijöitä.

Mieti myös CTA:n asettelua. Esimerkiksi uutiskirjeissä CTA kannattaa tutkimusten mukaan sijoittaa kirjeen yläpuoliskon vasempaan reunaan. 

WordStreamin CTA erottuu selkeästi taustasta

WordStream hyödyntää verkkosivuillaan ytimekkäitä ja visuaalisesti selkeitä Call-to-Actioneita (kuvan lähde).  

9. Harkitse toissijaista CTA:ta

CTA:n suorittaminen voi olla osalle kohderyhmääsi liian suuri harppaus. Tällöin ensisijaisen CTA:n rinnalla voidaan esittää toissijainen CTA, kuten "Tilaa nyt TAI Lue lisää arvosteluja". Tällöin ensisijainen CTA on hyvä suunnitella toissijaista erottuvammaksi esimerkiksi värin ja grafiikan avulla. Tärkeää on myös toistaa ensisijainen CTA myöhemmin myös niille, jotka klikkasivat toissijaista vaihtoehtoasi: näin toimimalla saatat vakuuttaa myös sellaisia henkilöitä, jotka muuten olisivat pompanneet pois sivultasi.

10. Käy prosessi kertaalleen läpi

Tässä kohtaa tarkoitamme digitaalista markkinointia ja sen kanavia hieman laajemmassa mittakaavassa. Jos esimerkiksi hyödynnät CTA:ta uutiskirjeessäsi, onko verkkopalvelusi ajan tasalla ja toimiva? Vastaavasti verkkokaupassa tärkeää on koko ostoprosessin sujuvuus. Hyvä CTA on enemmän tai vähemmän turha ellei kokonaisuus toimi.

Suosituksemme:

Lyhesti ja ytimekkäästi, suosittelemme että Call-to-Actioneita:

1. Käytetään
2. Testataan
3. Hiotaan

Digitaalisessa markkinoinnissa tärkeää ovat myös teknisesti toimivat ja ketterät työkalut, jotka skaalutuvat eri digiviestinnän tarpeisiin. Pyydä demo ja tutustu Liana Technologiesin käyttäjäystävällisiin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuihin.

Pyydä demo

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja