Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon
Sähköpostimarkkinointi, Tiedottaminen, Mediaseuranta, Verkkosivut

Lianan ratkaisut tehokkaampaan jäsenviestintään Nuohousalan Keskusliitolle

Nuohousalan Keskusliitto ry on vuodesta 1932 toiminnassa ollut nuohoojien keskusjärjestö. Jo yli 90 vuotisen toimintansa aikana liiton päämääränä on ollut yhdistää koko Suomen mittakaavassa nuohoojan ammatissa toimivat ja taata sekä ammattitaidon edistäminen että yhteisten etujen valvominen. Liittoon kuuluu noin 300 jäsentä, jotka koostuvat yksinyrittäjinä toimivista nuohoojista. Yksinyrittäjinä toimivien nuohoojien lisäksi mukana liitossa on myös kannatusjäseniä.

Monipuolinen palvelutarjonta toiminnan tukena

Toiminnassaan Nuohosalan Keskusliitto hyödyntää monipuolisesti Lianan palveluja:  uutiskirjeviestintää toteutetaan LianaMailer-työkalulla, tiedottamiseen käytetään tiedotejakelupalvelu ePressiä, mediaseurannassa hyödynnetään LianaMonitor-työkalua, verkkosivut on tehty WordPress-toteutuksena. Lisäksi liiton WordPress-sivusto on Lianan ylläpidossa, joka sisältää myös sivuston tukipalvelut.

Miten Nuohousalan Keskusliitto sitten päätyi valitsemaan Lianan? Vastaus on varsin yksinkertainen: Lianalta löytyi sopivat, yksilölliset ratkaisut sujuvoittamaan liiton päivittäistä toimintaa ja liiton tarpeet osattiin huomioida erinomaisesti. Näin yhteistyön resepti oli valmis.

Lianan kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Heiltä ollaan aktiivisesti yhteydessä meidän suuntaamme ja samalla voimme yhdessä pohtia yhteistyömme kehittämistä. Lisäksi mahdollisiin ongelmatilanteisiin saa aina nopeasti apua.
Lauri Asikainen
Järjestökoordinaattori, Nuohousalan Keskusliitto ry 

Näkyvämpiä tuloksia tiedottamalla

Nuohousalan Keskusliitto käsittelee tiedotteissaan monia ajankohtaisia aiheita ja levittää tietoisuutta tärkeistä teemoista, kuten paloturvallisuudesta. ePressi-tiedotejakelupalvelun käyttöönoton myötä liitto onkin pystynyt kasvattamaan merkittävästi näkyvyyttään ja päässyt laajasti läpi eri medioihin: kun uutiset ovat tavoittaneet lukuisia silmäpareja tiedotusvälineissä, näkyvyyden ja tunnettuuden kasvu on luonnollisesti seurannut perästä.

Kiitosta jäsenkirjeviestinnästä

Nuohousalan Keskusliitto tarjoaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa toiminnastaan, koulutuksistaan ja alan ajankohtaisista kysymyksistä kerran kuussa lähetettävän jäsenkirjeen muodossa. Uuden uutiskirjetyökalun myötä näistä aiheista viestiminen onkin onnistunut entistä sujuvammin ja työkalu on saanut kiitosta.

LianaMailer-palvelun kautta pystymme tarjoamaan jäsenillemme helposti luettavia ja visuaalisesti siistejä jäsenkirjeitä aiempien sähköpostiviestien sijaan.
Lauri Asikainen
Järjestökoordinaattori, Nuohousalan Keskusliitto ry 

Positiivinen muutos ei ole näkynyt vain Nuohousalan Keskusliiton sisäisessä toiminnassa, vaan LianaMailerin käyttöönoton jälkeen liiton jäsenetkin ovat antaneet positiivista palautetta saamistaan jäsenkirjeistä. Jäsenkirjeitä on kuvattu jäsenien toimesta sekä helppolukuisiksi että -käyttöisiksi, mikä on ollut arvokasta palautetta ennen kaikkea liitolle, mutta myös Lianalle. 

Mediaseurannalla tehokkaampaa resurssien hyödyntämistä

LianaMonitorilla toteutettu mediaseuranta on helpottanut liiton tekemistä. Työkalun avulla on pystytty säästämään omissa työtunneissa ja resursseissa, kun aikaa ei tarvitse käyttää itse eri medioiden läpikäyntiin yksitellen, vaan kaikki tieto on saatavilla yhdestä paikasta. Näin mediaseurannan avulla pystytäänkin tehokkaasti monitoroimaan omaa alaa koskevia sisältöjä eri medioista ja seuraamaan ennen kaikkea sitä, mitä omasta organisaatiosta puhutaan. Lisäksi eri alojen liittojen toimintaa voidaan havainnoida mediaseurannan avulla, mikä tarjoaa oivan mahdollisuuden poimia vinkkejä omaankin toimintaan.

Jaa

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja pyydä ilmainen demo Lianan palveluista.

Pyydä demo