Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

14 digimarkkinoinnin trendiä vuonna 2022 [+infografiikka]

0
14 digimarkkinoinnin trendiä vuonna 2022 [+infografiikka]
Jaa
Päivitimme ennustuksemme vuodelle 2022 ja sen jälkeen. Lue uusin artikkelimme täällä: 2019 vs 2022: Missä mennään nyt?

Miltä digimarkkinoinnin tulevaisuus näyttää? Millaista osaamista markkinoijilta vaaditaan jatkossa? Onko sosiaalinen media tullut tiensä päähän?

Tarkastelemme artikkelissamme digimarkkinoinnin nykytilaa faktoihin ja tilastoihin perustuen, ja ennustamme kerätyn tiedon pohjalta markkinoinnin nousevimmat trendit aina vuoteen 2022 saakka. Voit lukea artikkelin kokonaisuudessaan alusta loppuun tai hypätä suoraan yksittäisiin trendeihin alla olevan listan kautta. Visuaalisille oppijoille olemme lisäksi koostaneet infograafin artikkelin keskeisimmistä sisällöistä.

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2022:

 1. Sisältömarkkinoinnista sisällöillä myymiseen
 2. Kaikki palvelut yhdeltä toimijalta
 3. Entistä kohdennetumpi mainonta
 4. Äänihaku
 5. Uudet digimarkkinoinnin tehtävät
 6. Personointi
 7. Myynnin ja markkinoinnin yhdistyminen
 8. Digimarkkinoinnin kasvu
 9. Uudenlainen asiakaskäyttäytyminen
 10. Läpinäkyvyys
 11. Mobiiliapplikaatiot
 12. Sosiaalisen median murros
 13. Just-in-time eli JIT-markkinointi
 14. Tekoälyteknologian kasvu

1. Sisältömarkkinoinnista sisällöillä myymiseen

Tulevaisuudessa yhä useampi markkinoija ymmärtää sisältömarkkinoinnin tärkeyden. Content Marketing Instituten koostaman raportin mukaan 93 % menestyneimmistä B2B-markkinoijista kertoo, että heidän organisaationsa on jo nyt erittäin tai hyvin sitoutunut sisältömarkkinointiin. 

Lähtökohta markkinointimateriaalien tuottamiseen tulee kuitenkin muuttumaan ja mukaan astuu sisällöillä myyminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sisältöjä tuotetaan jatkossa yhä enemmän myyntiprosessien tukemista varten. Tämä vuorostaan vaatii sen, että markkinoijat ottavat sisältöjen luomiseen strategisen lähestymistavan ja rakentavat sisältöstrategiansa asiakkaan ostoprosessien mukaisesti.

Yhtä tärkeää on myös mitata, millaisia vaikutuksia sisältömarkkinoinnilla on myyntiin. Tämä vuorostaan onnistuu määrittämällä sisältömarkkinoinnille oikeat KPI-mittarit. Kysy siis itseltäsi:

 • Kuinka monta liidiä sisältömarkkinoinnin panostuksemme ovat tuoneet meille?
 • Ovatko sisältömme hyödyllisiä nykyisille asiakkaillemme ja auttavatko ne meitä asiakkaiden sitouttamisessa?

2. Kaikki palvelut yhdeltä toimijalta

Tiesitkö, että yrityksillä on käytössään keskimäärin 91 erilaista markkinoinnin pilvipalvelua? Palvelusta toiseen hyppiminen on usein uuvuttavaa ja siksi kasvavana trendinä on siirtyä käyttämään teknologioita, jotka tarjoavat useita eri palveluita samassa alustassa. Esimerkiksi Liana Technologiesin kaikki palvelut löytyvät yhden sisäänkirjautumisen takaa, jotta markkinoijien ei tarvitsisi käyttää kallista työaikaansa palvelusta toiseen siirtymiseen.

3. Entistä kohdennetumpi mainonta

Jos olet tehnyt mainontaa, ”bannerisokeus” on sinulle varmasti jo ennestään tuttu termi. Käytännössä bannerisokeudessa on kyse siitä, että ihmisillä on tapana sivuuttaa ne mainokset, joita he pitävät turhina tai tunkeilevina. Mutta vaikka pidämme huonoja mainoksia ärsyttävinä, suhtaudumme usein positiivisesti mainoksiin, joiden sisältö kiinnostaa meitä.

Digital Connectionsin tekemän tutkimuksen mukaan 49 % ihmisistä ei kiinnitä huomiota brändeihin, jotka pommittavat heitä mainoksillaan tai joiden mainoksia he pitävät epäolennaisina. 36 % tutkimukseen vastanneista kertoi kuitenkin, että he voisivat todennäköisesti ostaa brändiltä, joka lähettää heille räätälöityjä viestejä. Tämä tarkoittaa sitä, että myös digitaalinen mainonta keskittyy jatkossa yhä enemmän oikeanlaisen sisällön tarjoamiseen oikeille, tarkoin määrätyille kohderyhmille.

Jos olet kiinnostunut löytämään uusia yleisöjä Google Ads -mainoksillesi, tutustu tarkemmin videoomme, jossa jaamme vinkkejä mainosryhmien etsimiseen.

Huom! Nähdäksesi videon, anna evästehallinnassa suostumus vähintään Markkinointi-kohtaan. Avaa evästehallinta.

4. Äänihaku

Äänihaun tulevaisuus vaikuttaa erittäin lupaavalta. Esimerkiksi pelkästään Yhdysvalloissa äänen avulla tehtyjen verkkokauppaostosten odotetaan nousevan 40 miljardiin dollariin vuonna 2022.

Palveluita ja tuotteita ei siis enää etsitä pelkän hiiren, näppäimistön tai kosketusnäytön avulla vaan apuna toimivat virtuaaliset assistentit kuten Google Assistant sekä Amazon Alexa, joille omat toiveet voi kertoa puhumalla.

Vinkki: Omia sisältöjä kannattaa siis jatkossa tuottaa myös äänihakuja silmällä pitäen.

5. Uudet digimarkkinoinnin tehtävät

Big Datan räjähdysmäinen kasvu vaatii sen, että yritykset tarkastelevat ja tulkitsevat keräämäänsä dataa kriittisesti. Siksi uudet datan käsittelyyn liittyvät markkinoinnin työtehtävät ja tittelit, kuten Market Research Analyst, tekevät tuloaan. Bostonin yliopistossa ennustetaankin, että Market Research Analystin ja Marketing Specialistin tehtävänkuvien suosio kasvaa 41,2 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Kasvuhakkerointiin eli Growth Hackingiin liittyvien työtehtävien määrä kasvaa vuorostaan jo nyt räjähdysmäisesti. Kasvuhakkereiden valttina pidetään sitä, että he osaavat hyödyntää useita erilaisia digimarkkinoinnin strategioita ja heidän näkökulmansa markkinointiin on käytännönläheinen ja ketteryyttä korostava.

6. Personointi

90 % brändeistä hyödyntää markkinoinnissaan vähintään yhtä personoinnin keinoa vuoteen 2020 mennessä (Gartner). Sisältöjen personointi onkin jo monelle yritykselle tuttua, mutta se mitä tulemme näkemään jatkossa aikaisempaa enemmän, ovat täysin personoidut verkkosivut.

Mallia kannattaa ottaa jo nyt Amazonista. Klikatessasi itsesi teknologiajätin kotisivulle, Amazon analysoi aikaisemman verkkokäyttäytymisesi ja tarjoaa sinulle sen perustella tuotteita, joista voisit olla kiinnostunut.

7. Myynnin ja markkinoinnin yhdistyminen

Erilaisten markkinointiteknologioiden, kuten markkinoinnin automaatiojärjestelmien, käyttö tuo markkinoinnin ja myynnin ennen pitkää lähemmäksi toisiaan. Tämä kävi ilmi myös tekemässämme kyselyssä, jonka vastaajista lähes kolmannes oli sitä mieltä, että markkinoinnin automaatio syventää markkinoinnin ja myynnin välistä yhteistyötä.

Tulevaisuudessa markkinointi- ja myyntitiimien välillä nähdäänkin yhä enemmän vuorovaikutusta ja joissakin yrityksissä nämä tiimit saattavat jopa yhdistyä.

8. Digimarkkinoinnin kasvu

Koska digitaalinen markkinointi tuo yrityksille lisää myyntiä ja sitä kautta lisää kassavirtaa, siihen ollaan myös valmiita investoimaan. The Drum ennustaa, että kansainvälisten digimarkkinoinnin ohjelmistojen liiketoiminta kasvaa vuoden 2017 37.48 miljardista dollarista 74.96 miljardiin dollariin vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi CMO:n mukaan 87 % yritysten markkinointibudjetista käytetään digitaalisiin kanaviin niin ikään vuoteen 2022 mennessä.

9. Uudenlainen asiakaskäyttäytyminen

Kuten jo totesimme aikaisemmassa digimarkkinoinnin trendejä käsittelevässä artikkelissamme vuoden 2018 alkupuolella, Z-sukupolven eli 90-luvun puolenvälin jälkeen sekä 2000-luvun alussa syntyneiden ennustetaan muodostavan 40 % kaikista kuluttajista vuoteen 2020 mennessä. Siihen ei ole enää kuin vuosi aikaa, joten miten meidän tulisi varautua palvelemaan tätä tulevaisuuden merkittävintä kuluttajaryhmää?

 • Tee yhteistyötä mielipidevaikuttajien kanssa. Z-sukupolvi ja somejulkkikset kulkevat nykypäivänä käsi kädessä, ja jo nyt 86 % naisista hyödyntää somea ostopäätöksissään.
 • Keskity videosisältöihin. Wyzowlsin kyselyn mukaan 95 % kuluttajista katsoi esittelyvideon oppiakseen lisää tuotteesta tai palvelusta vuonna 2018.
 • Ole läpinäkyvä. Z-sukupolvi arvostaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja tekee ostopäätöksensä sen pohjalta.

10. Läpinäkyvyys

94 % kuluttajista kertoo pysyvänsä uskollisena brändille, joka on toiminnassaan täysin läpinäkyvä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että ne yritykset, jotka eivät pysty toimimaan avoimesti ja aidosti, jäävät muiden jalkoihin.

Vuonna 2018 voimaan astunut Euroopan tietosuoja-asetus eli GDPR pakotti yritykset huolehtimaan henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn läpinäkyvyydestä. Samalla moni organisaatio havahtui tarkastelemaan oman toimintansa avoimuutta laajemmin ja tämä avoimuuden trendi näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa.

11. Mobiiliapplikaatiot

Olipa kyse linja-autoaikatalujen tarkistamisesta tai lomamatkan varaamisesta, kaikki tehdään nykyään mobiilissa. Eikä mobiililaitteiden suosiolle näy loppua.

AdAgen mukaan mobiilimainoksiin käytettävä summa nousee 65 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä jo pelkästään Yhdysvalloissa. 5G-teknologian ansiosta markkinoijien on jatkossa yhä helpompi hyödyntää mobiilimaailmaa viestiensä välittämiseen.

12. Sosiaalisen median murros

32 % brittiläisistä ja amerikkalaisista somen käyttäjistä on laittanut tilinsä jäihin tai poistanut sen kokonaan viimeisen 12 kuukauden aikana, kertoo GlobalWebIndex

Mitä tämä tarkoittaa markkinoijille? Ensinnäkin markkinoijien on keksittävä keinoja luoda houkuttelevampaa sisältöä esimerkiksi VR- ja AR-teknologioiden avulla. Toisekseen muut kanavat ja keinot kuten sähköpostimarkkinointi sekä perinteinen viestintätyö nousevat uuteen suosioon vieden tilaa somelta.

13. Just-in-time eli JIT-markkinointi

Oikein ajoitettu markkinointi eli niin kutsuttu just-in-time (JIT)-markkinointi perustuu siihen, että oikeanlaista sisältöä luodaan silloin, kun sille on tarvetta, ja että sisältö räätälöidyään vastaamaan kuluttajien tarpeita juuri ostohetkellä.

Accenture Interactiven selvityksen mukaan 38 % JIT-markkinointia harjoittavista yrityksistä kasvatti vuosittaista liikevaihtoaan yli 25 %, joten oikein ajoitettu markkinointi voi olla hyvin kannattava sijoitus.

Erinomaisena työkaluna JIT-markkinoinnissa toimii muun muassa markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka toimittaa haluamasi viestit haluamillesi vastaanottajille juuri oikeaan aikaan.

14. Tekoälyteknologian kasvu

Tekoäly ei ole enää muutaman vuoden päästä pelkkä muotisana vaan luonnollinen osa digitaalista markkinointia. Gartner ennustaakin, että jonkinlainen tekoälyominaisuus löytyy jokaisesta uudesta teknologiatuotteesta jo vuoteen 2020 mennessä.

Lianan digimarkkinoinnin ja -viestinnän ratkaisut eivät ole poikkeus. Liana® PR Cloud -viestintäkokonaisuutemme sisältämä tekoälyominaisuus osaa tunnistaa uutisten äänensävyn automaattisesti sekä etsiä tiettyyn aihealueeseen liittyviä verkkosisältöjä ilman työläitä hakusanalistoja. Lisäksi tekoäly osaa käydä läpi lehdistötiedotteiden sisällön ja etsiä uutismedioista kaikki siitä kirjoitetut artikkelit ja uutiset.

Mitä muita digimarkkinoinnin trendejä voimme odottaa lähitulevaisuudessa? Kerro omat ennustuksesi blogimme kommenttikenttään! 

(Infograafin on suunnitellut Visual Marketing Specialistimme Veera Kontiokari.)

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Elena työskentelee Liana Technologiesilla markkinoinnin asiantuntijana kansainvälisen markkinoinnin parissa. Vapaa-ajallaan hän leipoo herkullisia juustokakkuja sekä lenkkeilee. Voit verkostoitua Elenan kanssa LinkedInissä.

Elena työskentelee Liana Technologiesilla markkinoinnin asiantuntijana kansainvälisen markkinoinnin parissa. Vapaa-ajallaan hän leipoo herkullisia juustokakkuja sekä lenkkeilee. Voit verkostoitua Elenan kanssa LinkedInissä.

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja