Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon
Tiedottaminen, Mediaseuranta

Tiedottamisen ja mediaseurannan ratkaisut Pyöräliitolle

Pyöräliitto on Suomen pyöräliikenteen etujärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää pyöräilyä liikennemuotona. Liitto toimii pyöräliikenteen valtakunnallisena edunvalvojana ja kattojärjestönä paikallisille pyöräily-yhdistyksille läpi Suomen. Etujärjestönä Pyöräliitto ajaa kaikkien polkypyörällä liikkuvien asiaa ja liiton tahtotilana on lisätä pyöräilyä Suomessa. Tähän liitto pyrkii vaikuttamistyöllä, paikallisjärjestöjen tukemisella, kampanjoilla ja hankkeilla.

Suomalaiset viestintätyökalut toiminnan tukena

Etsiessään työkaluja viestinnän toteuttamiseen Pyöräliitto näki tärkeinä arvoina kotimaisuuden ja palveluntarjoajan hyvän maineen. Molemmat näistä tekijöistä toteutuivat sekä Lianan mediaseurannan työkalu LianaMonitorissa että tiedotejakelupalvelu ePressissä. Palveluiden käyttöönoton jälkeen liitossa on todettu Lianan ratkaisut hyvän maineensa arvoisiksi ja Pyöräliitolta kerrotaan, että on ilo käyttää laadukkaita viestintätyökaluja, jotka ovat suomalaista tekoa.

Tiedottamalla kymmeniä mediaosumia

Tiedotteissaan Pyöräliitto nostaa esille ajankohtaisia aiheita, ohjeita, tilastoja, oppaita ja tapahtumia pyöräilyyn liittyen. Näin Pyöräliitto pystyy tuottamaan hyötyä niin tavallisille arkipyöräilijöille kuin valveutuneille harrastajille ja muille toimijoillekin.

Liitossa kerrotaan, että ePressin käyttöönoton myötä on huomattu oikea-aikaisen ja hyvin valmistellun viestinnän teho, sillä esille nostettuihin aiheisiin on viitattu mediassa parhaimmillaan vielä useita kuukausia tiedotteen lähettämisen jälkeenkin.

ePressi on helppokäyttöinen ja toimintavarma tiedotejakelupalvelu, jonka kanssa pääsee nopeasti sinuiksi.
Jukka-Pekka Ronkainen
Viestintäsuunnittelija, Pyöräliitto ry

Tiedotejakelupalvelun avulla tiedottamisen prosessin todetaan liitosta hoituvan jouhevasti idean syntymisestä aina mediaosumaksi asti. Pelkästään vuoden 2023 aikana liiton viestinnän tuloksena on syntynyt kymmeniä mediajuttuja, joilla on ollut yhteensä satoja tuhansia lukijoita. 

Mediaseurannan avulla aikaa enemmän olennaiseen

Edunvalvojana Pyöräliitolle on tärkeää pysyä perillä omaa toimialaa koskevasta keskustelusta. Tukena tässä se hyödyntää LianaMonitoria, jonka avulla liitto pystyy muun muassa tarkastelemaan pyöräilyasioiden etenemisestä eri puolella Suomea. Laadukkaalla työkalulla tehdyn mediaseurannan on havaittu säästävän aikaa ja tuovan mielenrauhaa, kun tärkeät puheenaiheet eivät varmasti jää huomaamatta.

Mediaseurannan työkalun ansiosta pystymme seuraamaan jatkuvasti työmme tuloksia ja raportoimaan ne kattavasti. Verkkolehtien ja sosiaalisen median seuraamisesta säästyneen ajan voimme keskittää ydintyöhömme.
Jukka-Pekka Ronkainen
Viestintäsuunnittelija, Pyöräliitto ry 

Mediaseurannan työkalun nähdään myös hitsautuneen tärkeäksi osaksi tiedotejakelupalvelun käyttöä, sillä yhdessä ePressin ja LianaMonitorin avulla Pyöräliitto näkee koko tiedotteen elinkaareen aina sen lähettämisestä mediaosumaan eli tiedotteesta tehtyyn julkaisuun saakka.

Kommunikointi avaimena sujuvaan yhteistyöhön

Toimivien viestinnän työkalujen lisäksi Pyöräliiton on tehnyt tyytyväiseksi yhteistyön alusta alkaen Lianan halu perehtyä liiton toimintakenttään ja tavoitteisiin. Perehtyneisyys yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin on mahdollistanut asiantuntevan tuen tarjoamisen.

Erityisen hienoa on Lianan halu oppia tuntemaan asiakas ja siten auttaa tätä saamaan tuotteista paras hyöty irti.
Jukka-Pekka Ronkainen
Viestintäsuunnittelija, Pyöräliitto ry

Liitosta kiitetään kommunikoinnin heidän suuntaan olevan aktiivista. Myös yhteyshenkilön nopea tavoitettavuus aina tarvittaessa nähdään arvokkaana osana yhteistyötä. 

Jaa