Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon
Verkkosivut, Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinoinnin ja verkkosivujen ratkaisut Farmasian Oppimiskeskukselle

Farmasian oppimiskeskus ry (FOK) on yhdistys, joka tuottaa koulutuksia lääkealan ammattilaisille. Oppimiskeskuksen jäseniä ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääke- ja terveyshuolto ry, Lääketeollisuus ry, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Yliopiston Apteekki ja Åbo Akademi.

FOK:n toiminnan tavoitteena on tukea lääkealan ammatillista kehitystä ja moniammatillista yhteistyötä. Farmasian oppimiskeskus tarjoaa erilaisia koulutuksia ja webinaareja sekä järjestää vuosittaisen lääkealan suurimman tapahtuman Farmasian päivät.  

Asiantunteva palvelu toiminnan tukena

Farmasian oppimiskeskuksella oli jo pidempään ollut käytössä Liana sähköpostimarkkinoinnin työkalu LianaMailer, kun Lianalta oltiin yhteydessä ja tarjottiin juuri oppimiskeskuksen verkkosivutarpeisiin sopivaa ratkaisua. Sopivan tarjouksen jälkeen käyttöön otettiinkin verkkosivuratkaisu LianaCMS, jolla vastattiin Farmasian oppimiskeskuksen tarpeisiin. LianaMailerin ohella verkkosivuratkaisusta tuli luonteva ja kannattava lisä Lianan palveluihin.

Yhteyshenkilön perehtyneisyys Farmasian oppimiskeskuksen toimintaan sekä heidän tekniseen ympäristöönsä on ollut arvokas osa yhteistyötä. Asiantunteva palvelu on mahdollistanut riittävän tuen kehityshankkeen läpi sekä matalan kynnyksen kontaktoinnin mahdollisten ongelmatilanteiden ilmetessä.
Katariina Kalsta
Toiminnanjohtaja, Farmasian oppimiskeskus

Resurssien vapautuminen uusien työkalujen myötä

Farmasian oppimiskeskus käyttää toiminnassaan useita eri järjestelmiä, joten verkkosivun toteutuksessa oli erityisen tärkeää, että työkalun avulla järjestelmät voidaan mukauttaa sulavasti osaksi sivua. Lianan verkkosivuratkaisulla nämä tarpeet onnistuttiin täyttämään sujuvasti. Yhdessä Farmasian oppimiskeskukselle rakennettiin verkkosivut, jotka integroituvat muihin järjestelmiin digitalisaation edellyttämällä tavalla. 

Uusi verkkosivutoteutus säästää oppimiskeskuksen työntekijöiden aikaa, sillä uuden sivuston myötä manuaalisen työn määrä väheni ja henkilöstöresursseja saatiin vapautettua muihin työtehtäviin. Nyt myös asiakkaiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan paremmin. Asiakkaiden tyytyväisyys onkin voitu havaita selkeänä asiakaskokemuksen parantamisena. Nyt asiakkaat voivat aloittaa verkkokoulutukset vapaasti haluamiaan ajankohtina. Ennen LianaCMS-työkalun käyttöönottoa tämä ei ollut mahdollista.

Uuteen alustaan siirtyminen vaatii aina kestävyyttä ja joustavuutta sekä organisaatiolta että sen asiakkailta. Vaikka muutos voi vaatia alkuun totuttelua, ovat Farmasian oppimiskeskuksen asiakkaat olleet tyytyväisiä ostamisen helppouteen.

Lianan kanssa rakennettu kokonaisuus integraatioineen muihin järjestelmiin on digitalisaatiota parhaimmillaan. Yhteistyössä tuotetut ratkaisut ovat vähentäneet merkittävästi Farmasian oppimiskeskuksessa tehtävää käsityötä ja vapauttanut henkilöresurssia muuhun työhön.
Katariina Kalsta
Toiminnanjohtaja, Farmasian oppimiskeskus

Lianan kanssa rakennettu kokonaisuus integraatioineen muihin järjestelmiin on digitalisaatiota parhaimmillaan. Yhteistyössä tuotetut ratkaisut ovat vähentäneet merkittävästi Farmasian oppimiskeskuksessa tehtävää käsityötä ja vapauttanut henkilöresurssia muuhun työhön.

Jaa

Haluatko saavuttaa samanlaisia tuloksia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja pyydä ilmainen demo Lianan palveluista.

Pyydä demo