Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Viestintä vie kohti myyntitavoitteita

0
Viestintä vie kohti myyntitavoitteita
Jaa

Viestintä on aina tavoitteellista ja hyvin suunniteltuna myös myynnillisesti arvokasta. Perinteisen tehtävänsä, eli pitkäjänteisen brändityön ja suhdetoiminnan ohella, viestintä on tehokas keino tuottaa liidejä ja vauhdittaa myyntitavoitteiden täyttymistä.

Tässä viisi askelta, joita seuraamalla tuot viestintäsi lähemmäksi myyntiä ja hyödynnät digitaalisen viestinnän eri keinoja tuloksellisesti. Artikkelin lopussa myös kerromme, miten Verisure nousi turvallisuusalan ajatusjohtajan asemaan datalähtöisen ja strategisen viestinnän avulla.

5 askelta myynnillisesti tulokselliseen viestintään

1. Kirkasta visio ja tavoitteet

Tuloksellinen viestintä pohjautuu selkeään visioon ja tavoitteisiin. Kiteytä siis yrityksen arvojen ja ydintoiminnan pohjalta keskeisimmät viestit, joita haluat brändisi kautta välittää. Viestien tulisi olla yhdenmukaisia eri kanavissa, mutta niitä voidaan kuitenkin painottaa eri tavoin eri yleisöille. Tärkeintä on, että visio ja ydinviesti välittyy kaikille eri kohderyhmille samanlaisena.

Määrittele myös tavoitteet, joita kohti viestinnällä pyritään. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietoisuuden lisääminen, asenteiden ja käyttäytymisen muuttaminen tai vaikuttajana toimiminen.

2. Teroita strategia

Laadi viestintäsuunnitelma, joka auttaa sinua pääsemään tavoitteisiisi. Sisällytä suunnitelmaan yleisöt, viestit ja kanavat, ja määrittele konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla viestintästrategiaa lähdetään toteuttamaan.

Viestintästrategiaa tulisi rakentaa datan pohjalta, pelkkään näppituntumaan ei kannata luottaa. Tarkastele siis nykytilannetta kriittisin silmin: mitkä ovat viestintäsi vahvuudet ja heikkoudet? Mitkä kanavat tai millaiset sisällöt toimivat ja mitkä eivät? Muista, että hyvä viestintästrategia on joustava; sitä voi ja kannattaa tarpeen tullen muokata toimivammaksi.

3. Kohdenna sisältöjä

Onnistunut viestintä vetoaa tunteisiin ja vaikuttaa mielipiteisiin, joten selkeän strategian ohella kannattaa panostaa sisältöjen laatuun. Kirjoita aiheista, jotka kiinnostavat lukijoitasi ja muista, että eri kohderyhmillä kiinnostus voi painottua eri asioihin. Sisältöjen lisäksi on myös tärkeää miettiä, minkä kanavan kautta kunkin kohderyhmän tavoittaa tehokkaimmin ja järkevimmin.

Mediaseurannan avulla voit seurata viestintäsi vaikuttavuutta ja tavoittavuutta ja arvioida viestintätyösi tuloksia reaaliaikaisesti ja konkreettisesti. Seurantatyökalua voi hyödyntää myös taustatyön tekemiseen ja esimerkiksi brändin, kilpailijoiden tai toimialaa koskevien keskustelujen tarkkailemiseen. Lisäksi mediaseuranta auttaa havaitsemaan tulevia trendejä ja hyödyntämään niitä oman viestintästrategian ja -sisältöjen kehittämisessä.

Kun viestinnän tavoitteet, strategia ja sisällöt suunnitellaan datalähtöisesti, saadaan näkyvyyttä kasvatettua ja sitä kautta myös myyntiä kasvatettua tehokkaasti.

4. Aktivoi koko organisaatio viestintään

Vastuu viestinnän tavoitteisiin pääsemisestä ei kuulu yksistään viestintä- ja markkinointiosastoille. Jotta ydinviestit saadaan välitettyä tehokkaasti eri yleisöille, täytyy hyödyntää koko organisaation viestintäpotentiaalia. Osallista siis koko työyhteisö PR-viestinnän pariin ja vaikuttamaan omalla toimintakentällään.

Varmista kuitenkin, että viestinnän tavoitteet ja ydinviestit ovat koko organisaation tiedossa ja huolehdi, että kaikki työyhteisön jäsenet osaavat viestiä siitä halutulla tavalla omassa vaikutuspiirissään. Valmenna, ohjeista ja neuvo eri osastoja ja huolehdi, että viesti säilyy yhtenäisenä kautta linjan.

5. Hyödynnä markkinointia ja viestintää yhdessä

Hyvällä markkinoinnin ja viestinnän yhteispelillä saadaan aikaan konkreettisia myyntituloksia. Hyödynnä tiedotteen herättämä kiinnostus ja konversiopisteet tehokkaasti esimerkiksi Google Ads -mainoksilla. Näin saat lukijasi aktivoitua ja ohjattua heidät sujuvasti eteenpäin asiakaspolulla.

Case: Näin Verisure nousi nollasta ajatusjohtajaksi

Verisure on Suomen ja Euroopan johtava kodinturva-alan yritys, joka palvelee 75 000 asiakasta Suomessa.

Verisuren visiona on, että jokainen tuntisi olonsa turvalliseksi ja missiona on tarjota markkinoiden paras palvelu ja teknologia kotien ja pienyritysten suojaamiseen. Välittääkseen tahtotilansa tehokkaasti kohderyhmilleen Verisure laati viestintästrategian, jonka tavoitteena oli kasvattaa näkyvyyttä pitkällä aikavälillä sekä tuottaa liidejä ja myyntiä.

Verisure kasvatti medianäkyvyyttään hurjat 700 % kahdessa vuodessa. Onnistumisen takana on koko organisaatiosta käsin lähtenyt viestintäkulttuurin muutos. Koko työyhteisö kannustettiin viestinnän pariin ja viestintätaitojen kehittymistä tuettiin lyhyillä koulutuksilla. Tärkeää oli myös oivallus siitä, ettei tiedotteiden läpimeno ole kiinni hyvistä toimittajasuhteista, vaan ennen kaikkea laadukkaasta ja kiinnostavasta sisällöstä, joka on laadittu tavoiteltua kohderyhmää silmällä pitäen. 

Sen lisäksi, että Verisure onnistui kasvattamaan brändinsä tunnettuutta ja näkyvyyttä, on yritys menestyksekkäästi yhdistänyt viestinsä markkinointiin ja tuottanut konkreettista myyntitulosta. Verisure hyödyntää dataa kaikessa toiminnassaan, ja sen avulla on myös voitu osoittaa viestinnän tarpeellisuus yrityksen toiminnassa.

Kaipaako viestintäsi lisää puhtia? Me Liana Technologiesilla haluamme auttaa sinua tavoittamaan kohderyhmäsi entistä tehokkaammin kaikissa asiakaspolun vaiheissa. Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme uudesta Liana PR Cloud -viestintäkokonaisuudestamme. Voit myös tutustua tiedottamisen ja mediaseurannan palveluihimme täällä.

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja