Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Uuden ajan media – perinteinen mediatiedottaminen ja vaikuttajamarkkinointi

0
kaksi henkilöä työskentelemässä lehdistötiedottamisen ja vaikuttajamarkkinoinnin parissa
Jaa

Mediakenttä on laajentunut ja monipuolistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana radikaalisti. Perinteisten mediasuhteiden ylläpitämiseen ja kohderyhmiin vaikuttamiseen käytettyjen keinojen lisäksi kentälle on tullut uusia esimerkiksi erilaisten sosiaalisen median kanavien myötä. Kattavien tutkimusten avulla on voitu todeta, että perinteinen lehdistötiedottaminen on organisaatioille erittäin tehokas keino saada viestinsä läpi ja kohderyhmiensä tietouteen.

Uudenlainen vaikuttajamarkkinointi voi kuitenkin olla korvaamaton apu esimerkiksi tuotelanseerauksissa. Tässä artikkelissa tuomme somessa.comin ja Liana Technologiesin yhdistetyn osaamisen avulla molempien keinojen hyötyjä esille.

Vaikuttajamarkkinointi

Kuluneen puolentoista vuoden aikana yhä harvempi on voinut välttää kohtaamista sosiaalisen median palvelujen kanssa, oli kyse sitten yhteydenpidosta tai uutisten, ajankohtaisten keskustelujen tai viihteellisten sisältöjen seuraamisesta somessa. Voimakkaimmin käyttäjämäärien kasvu on näkynyt erityisesti Instagramissa, joka on myös suomalaisen tutkimuksen mukaan keskeisin kanava yritysten ja brändien seurantaan somessa. Ei siis ihme, että vaikuttajamarkkinointi on vakiinnuttanut asemansa osana markkinoinnin vuosikelloa kasvattaen vuosikohtaista osuuttaan liki 28 miljoonaan euroon vuonna 2020.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa paljon seuraajia itselleen kartuttaneiden henkilöiden kanssa tehtävää kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on markkinoida tuotteita tai palveluja kuluttajalle kuluttajalta -periaatteella. Sosiaalisen median vaikuttajat käsittelevät kanavissaan itseään kiinnostavia aiheita tavalla, jotka viihdyttävät, inspiroivat tai muulla tavalla tarjoavat ajattelun aihetta samaistuttavalla tavalla.

Vaikuttajat ovat usein myös herkkiä tunnistamaan uusia trendejä ja ajankohtaisia ilmiöitä, mikä osaltaan pitää heitä seuraavan yleisön mielenkiinnon yllä. Perinteiseen mediaan verrattuna vaikuttajat ovat lisäksi lähellä seuraajiaan – vain viestin tai kommentin päässä, jolloin heiltä on helppo kysyä mielipiteitä, suosituksia tai kokemuksia esimerkiksi erilaisista tuotteista. PING Helsingin tutkimuksen mukaan some-vaikuttajien välittämään tietoon luotetaan jopa yhtä paljon kuin omiin ystäviin.

Alana vaikuttajamarkkinointi on vakiinnuttanut paikkansa alun kasvukipujen jälkeen. Myös kaupallinen sisältö kiinnostaa, kun se on toteutettu vaikuttajalle ominaisella tavalla, hänen kanavansa aihepiiriin ja seuraajien mielenkiinnon kohteisiin sopien. Vaikuttaja tuo mielellään esiin yrityksiä ja brändejä, joiden arvomaailman hän luontevasti jakaa, sekä toimii itselleen tärkeiden aiheiden puolesta puhujana ja keskustelun herättäjänä. Perinteisen mediatiedottamisen rinnalle on siis viimeistään nyt syytä tunnistaa vaikuttajaviestinnän ja -markkinoinnin koko potentiaali.

Lehdistötiedottaminen

Perinteinen tiedottaminen ei kuitenkaan ole kadottanut merkitystään medialle viestimisessä. Vaikuttajien avulla tapahtuva markkinointi ja lehdistötiedotteet eivät missään nimessä ole toisiaan poissulkevia vetoamisen keinoja, vaan niitä yhdistämällä voi luoda erittäin toimivan mediastrategian hyvin monenlaisille organisaatioille niin B2B- kuin B2C-maailmassa kuin yksityisellä ja julkisellakin sektorilla.

Liana Technologiesin vuonna 2022 jo kolmannen kerran teettämä toimittajakysely pureutui siihen, miten median edustajat käyttävät lehdistötiedotteita, mihin asioihin he kiinnittävät huomiota tiedotteissa ja millaisia tiedotteita he arvostavat. Kyselyyn vastasi 157 suomalaista toimittajaa, jotka kertoivat valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi myös 175 avoimessa vastauksessa tiedotteiden käytöstä. Kyselyyn vastanneiden joukossa oli sekä päätoimittajia, lehti- ja uutistoimittajia että freelancereita.

Kyselyssä selvisi, että tiedotteiden hyödyntäminen artikkeleiden teossa on kyselyyn vastanneille toimittajille varsin arkipäiväistä. 85 prosenttia vastaajista oli lukenut lehdistötiedotteen kuluneen vuorokauden aikana. Myös aktiivista tiedottamista suositeltiin toimittajien suunnalta ja 95 prosenttia toimittajista pitää erittäin tai melko hyödyllisenä sitä, että heitä kiinnostavat yritykset ja yhteisöt tiedottavat aktiivisesti, vaikka he eivät joka kerta pystyisikään hyödyntämään tiedotetta.

Tiedotteiden kohdentaminen oikein nostaa viestin läpimenon todennäköisyyttä. Tiedotteet onkin syytä kohdistaa heti alusta lähtien sen alan toimittajille, jota tiedote koskee. Tiedotteita ei siis tulisi lähettää joka kerta automaattisesti samoihin sähköpostiosoitteisiin, vaan kannattaa aina tilannekohtaisesti harkita, ketkä voisivat aidosti olla kiinnostuneita tiedotteen sisällöstä.

Jo tiedotetta kirjoittaessa on hyvä pitää mielessä tiedotteen lopullinen lukijakunta eli suuri yleisö ja valita tiedotteeseen jokin näkökulma, joka kiinnostaisi juuri heitä. Jos tiedote halutaan julki esimerkiksi paikallislehdessä, kannattaa tiedotteessa tuoda selkeästi esille, miten asia liittyy lähialueen elämänmenoon.

Yhteistyöllä enemmän hyötyjä

Somessa.com on vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut markkinointitoimisto, joka on uudistanut vaikuttajille lähetettävien PR-tuotteiden toimitusmallia avaamalla yritysten PR-tuotteille oman, vaikuttajille suunnatun PR-Shop -verkkokaupan. Keväällä 2020 lanseeratusta PR-Shopista vaikuttajat voivat tilata maksutta itseään kiinnostavia palvelulahjakortteja ja tuotenäytteitä, joista jakavat ansaittua näkyvyyttä omalla some-tilillään Instagramissa tai TikTokissa. Yritys voi itse määritellä jaettavien PR-tuotteiden määrän (esim. 20-100 kpl) sekä ajoittaa sisältöjen julkaisun haluamaansa ajankohtaan – kuten mediatiedotteen julkaisun yhteyteen.

PR-tuotekampanjan toteuttaminen on yritykselle turvallista, sillä somessa.com tarkistaa vaikuttajien seuraajien laadun sekä tilin sisällön sopivuuden kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi somessa.com seuraa, että vaikuttajat käyttävät julkaisuissaan mainosmerkintöjä. Samalla yritys voi myös itse hyödyntää vaikuttajien sisältöjä esimerkiksi jakamalla niitä omalla some-tilillään.

Somessa.comin verkosto tavoittaa yli 6 000 suomalaista vaikuttajaa, joista kampanjoihin hakevat mukaan niiden aiheista kiinnostuneet vaikuttajat. PR-tuotenäkyvyys sopii erityisesti uusille lanseerattaville tuotteille, joiden tunnettuutta halutaan kasvattaa nopeasti. Lisäksi sen avulla voi viestiä tuotteiden erilaisista käyttöyhteyksistä, tuoteominaisuuksista sekä tuoda esiin tuotteita osana aitojen ja samaistuttavien ihmisten elämää. Tuote- tai palvelulähtöisen markkinoinnin lisäksi PR-tuotekampanjan voi valjastaa keskustelunherättäjäksi esimerkiksi ajankohtaiselle ilmiölle, jota koskevissa keskusteluissa yritys haluaa suunnannäyttäjänä olla aktiivisesti mukana. 

Liana Technologies on Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluihin erikoistunut ohjelmistoyritys. Lianan asiakkaat ovat ihmisiä, jotka tekevät markkinointia ja viestintää työkseen ja Liana haluaa tarjota heille parhaat mahdolliset työkalut sekä ensiluokkaista palvelua. Lianan laajan ohjelmistopaletin avulla asiakas voi hoitaa sähköpostimarkkinoinnin, markkinoinnin automaation, sisällönhallinnan, verkkokaupan, mediaseurannan sekä lehdistötiedotejakelun. Yhden tunnuksen takaa löytyvät helppokäyttöiset työkalut integroituvat saumattomasti ja ovat tietoturvasuojattuja.

Liana tarjoaa kattavasti myös digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän palveluita. Autamme organisaatioita saavuttamaan asetetut tavoitteet ja tuomaan mitattavia tuloksia. Muunnamme tavoitteet konkreettisiksi toimiksi: rakennamme liidejä ja hoitomalleja markkinoinnin automaation avulla, teemme maksetun mainonnan kampanjat ja varmistamme, että orgaaninen verkkonäkyvyys on kunnossa. Voimme toteuttaa myös laajat analyysit organisaatioiden näkyvyydestä verkkomedioissa sekä somessa. Tärkein tehtävämme on tuottaa näkyviä tuloksia digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän kehitykseen.

Lianan PR & Media -viestintäkokonaisuudessa yhdistyvät monikanavainen tiedotejakelu ePressi-työkalulla, media- ja some-seuranta sekä media-analytiikka LianaMonitor-työkalulla. Tiedotejakelupalvelun kautta organisaatiot saavat välitettyä tiedotteet medialle ja muulle yleisölle helposti, nopeasti ja laajasti. ePressi.comin avulla on mahdollista tavoittaa sekä kotimaiset että kansainväliset mediat; palvelu sisältää Suomen laajimman mediakannan sekä kattavat mediakannat Pohjoismaihin, Baltian maihin, Keski-Eurooppan, Lähi-Itään, Yhdysvaltoihin ja Aasiaan.

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!