Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Datavastuullisuus mediaseurannassa

0
Datavastuullisuus mediaseurannassa
Jaa

Datavastuullisuus liittyy kaikkeen digitaalisessa maailmassa ja tässä artikkelissa käsittelemme, miten vastuullinen datan käyttö linkittyy mediaseurantaan. Monien mediaseurantaa koskevien seikkojen suhteen ei ole mitenkään loppuun asti määritelty, millainen käyttö on datavastuullista. Tämä artikkeli toimii siis pohdiskelevana työkaluna sille, miten dataa voisi käyttää mediaseurannassa mahdollisimman vastuullisesti.

Kattavaa ja tuloksellista mediaseurantaa tehdään tarkoitukseen kehitetyn palvelun avulla. Mediaseurantapalvelu käyttää seurantoihin kerättyjä avainsanoja perkaamaan läpi medialähteitä, joista se näiden avainsanojen perusteella antaa mediaosumia, eli mainintoja avainsanoista.

Mediaseurannan avulla erilaiset organisaatiot voivat seurata omaa julkisuuskuvaansa, kilpailjoitaan sekä toimialaansa. Siitä saatavat tulokset auttavat arjen viestintätoimissa organisaatioissa, viestintästrategian suunnittelussa ja organisaation maineen raportoinnissa johdolle.

Datavastuullisuus markkinoinnissa

On selvää, että datavastuullisuus liittyy erityisen läheisesti toimiin, joissa ollaan tekemisissä ihmisten henkilötietojen kanssa. Ympäri maailmaa on viime vuosina säädetty lakeja ja asetuksia turvaamaan ihmisten yksityisiä tietoja, kun ne seilaavata globaaleissa tietoverkoissa erilaisten digitaalisten palveluiden käytössä. 

EU:n tietosuoja-asetus GDPR määrittää esimerkiksi sitä, miten sähköpostimarkkinoinnissa tulee käsitellä henkilötietoja. Datavastuullisuudella on sähköpostimarkkinoinnissa myös muita juuri sille ominaisia piirteitä, jotka eivät ole laeissa säädeltyjä.

Digitaalisten palvelujen tarjoajien datavastuullisuudella on myös nykyään erittäin suuri vaikutus palvelujen hankintapäätökseen. 


Liana teki markkinointi- ja viestintäalojen päättäjille suunnatun kyselyn siitä, miten digitaalisten palvelujen tarjoajien datavastuullisuus vaikuttaa palvelujen hankintapäätökseen.

Datavastuullinen teknologiatoimittaja huomioi toiminnassaan yksilön, yrityksen sekä ympäristön ja käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä edustajien kanssa datan keräämisestä.

Mediaseuranta ja datavastuullisuus

Mediaseuranta mahdollistaa monipuolisen tiedon keräämisen journalistisesta mediasta ja sosiaalisesta mediasta. Tämä tarkoittaa, että mediaseurantapalvelu poimii myös massoittain sellaista dataa, joka saattaa sisältää henkilötietoja osana median tuottamaa sisältöä tai yksityisten ihmisten sosiaalisen median julkaisuja. Tietysti mediaseurannan poimimat sosiaalisen median julkaisut ovat julkisilta tileiltä, mutta sisältävät potentiaalisesti yksilöiviksi henkilötiedoiksi luokiteltavaa materiaalia.

Miten tätä dataa sitten tulisi käsitellä vastuullisesti? Palveluntarjoajan ominaisuudessa Liana kerää mediaseurantatyökalulla avointa, verkossa vapaasti löydettävissä olevaa dataa tai vaihtoehtoisesti on tehnyt erilliset sopimukset maksumuurin takaisen aineiston tarjoamisesta asiakkaan seurantoihin.


Näkymä LianaMonitor-mediaseurantatyökalusta

Lähdeaineistona on mahdollisimman kattava data-aineisto, joka antaa yhtäläiset oikeudet julkaisuille tulla esille seurannoissa. Lähtökohtaisesti voidaan puhua datavastuullisesta toiminnasta lähdeaineiston puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden osalta. Tämä on siis lähdeaineiston osuus yhtälössä.

LianaMonitorin lähteinä on kattavasti kotimaisen median verkkojulkaisut, näköislehdet, aikakauslehdet, EU:n julkishallinnon pöytäkirjat ja kilpailutukset, sekä blogit ja foorumit. Sosiaalisen median seuranta voidaan tällä hetkellä tehdä X:n, Instagramin ja Facebookin postauksista.

Kuten sanottua, mediaseuranta on lähdeaineiston suodattamista. LianaMonitor työkaluna ei automaattisesti jalosta tai segmentoi dataa tai esimerkiksi luokittele datasta löydettäviä henkilötietoja minkäänlaisiin ryhmiin, mutta seurannan tietoa jalostamalla tätä on potentiaalisesti mahdollista tehdä. Mediaseuranta voi johtaa siihen, että kerätään tietoa, joka on herkkää tai sisältää henkilötietoja. Tämän tiedon käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta ja varmistettava, että tietosuoja-asetuksia noudatetaan.

Jos mediaseurannan tuottaman datan suhteen tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilötietoihin, niin sillä on myös ehdottoman positiivinen puoli demokraattisen yhteiskunnan tiedonsaannin edistäjänä.

Sitran yksi määritelmistä datavastuulliselle organisaatiolle on, että se tuottaa datan avulla arvoa – jopa vastikkeettomasti – oman toimintansa lisäksi ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. LianaMonitorin avulla on mahdollista päästä käsiksi äärettömään määrään dataa ja potentiaalisesti suodattaa sieltä jokin yhteiskunnallisesti merkittävä näkökulma esille.

Tekijänoikeudet

Journalistisen median seurantaan mediaseurantatyökalun kautta liittyvät myös kysymykset tekijänoikeuksista. Mediaseurantapalvelu sisältää sekä kokonaisia lehtiä näköisversioina että juttuihin liittyviä tekijänoikeuksin suojattuja kuvia.

Mediaseurantapalvelun tarjoajan tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia ja selvästi ilmentää se, että jutun kuvan omistaa sen tarjoava julkaisu. Toisaalta tekijänoikeuksiin tässä suhteessa liittyy myös asiakkaan tapa hyödyntää sisäisesti median omistamaa materiaalia.

Palveluntarjoajalla on lupa näyttää asiakkaalle vaikkapa Hesarin printtilehteä näköislehtenä ja palveluntarjoaja on sopinut siitä Sanoman kanssa, mutta asiakas ei saa ottaa näköislehdestä kuvankaappauksia ja jakaa niitä eteenpäin.

Jos haluat syventyä tekoälyyn ja tekijänoikeuksiin, niin katso webinaarimme: tekoäly ja tekijänoikeudet markkinoinnissa.

Ympäristövaikutukset

Digitaalisella tiedolla on myös ympäristövaikutuksia. Datamassojen säilöminen palvelimille vaatii energiaa ja tästäkin syystä vanhentuneesta ja tarpeettomasta datasta tulisi hankkiutua asianmukaisesti eroon. Tarpeettomat seurannat mediaseurantapalvelussa tulisi keskeyttää, jotta ne eivät raksuttele suodattimien mukaista dataa turhaan.

Vastuu datasta

Datavastuullisuus on keskusteluja, pohtimista ja tekoja. Meillä ei ole vielä kaikkia vastauksia siihen, miten voimme toimia mahdollisimman datavastuullisesti. Digitaalisten palveluntarjoajien on kuitenkin tärkeää käydä datavastuullisuutta koskevia keskusteluja organisaatioissaan.

Näihin keskusteluihin on hyvä osallistaa tietoturva-asiantuntijoiden lisäksi tuoteosaamista, tietotyöläisiä, unohtamatta johtoa. Meillä kaikilla on vastuu datasta.