Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Markkinoinnin automaation hyödyt numeroina

0
Markkinoinnin automaation hyödyt numeroina
Jaa

Markkinoinnin automaatiota hyödynnetään yhä useammissa yrityksissä ja moni vielä harkitsee. Automaatiota pidetään yleisesti liiketoimintaa tehostavana ja resursseja säästävänä markkinoinnin keinona, mutta mitä sanovat tutkimukset? Kannattaako markkinoinnin automaatio, ja jos, miten?

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

Edelläkävijät, suuret yritykset, luokkansa priimukset ja yritysmarkkinointi ovat jo löytäneet markkinoinnin automaation, samoin Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Euroopassa ollaan vielä hieman jäljessä, samoin kuin pienissä yrityksissä ja kuluttajamarkkinoilla.  

 • Amerikka näyttää tietä, mutta Eurooppa tulee hyvää vauhtia perässä. Pohjoisamerikkalaiset yritykset käyttävät 14 % enemmän markkinoinnin automaatiota kuin eurooppalaiset (Econsultancy & Act-On 2017). 
 • B2B johtaa. 53 % B2B-organisaatioista käyttää markkinoinnin automaation teknologiaa ja 37 % suunnittelee käyttävänsä sitä (Econsultancy & Act-On 2017).
 • Pienet vasta aloittelevat. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä markkinoinnin automaatiota käyttää vasta 10 % (Digital Capital Advisors 2015).
 • Johtavat yritykset konkareita. Luokkansa johtavat yritykset käyttävät markkinoinnin automaatiota 67 % todennäköisemmin kuin muut (Aberdeen Group 2014) ja ovat todennäköisemmin käyttäneet sitä jo useamman vuoden (Gleanster 2013). Myös parhaiten menestyvät pienet yritykset käyttävät markkinoinnin automaatiota 7 kertaa todennäköisemmin kuin muut (Gleanster 2015).
 • Menestyjät hyödyntävät. 63 % yrityksistä, jotka kasvavat kilpailjoitaan nopeammin, käyttävät markkinoinnin automaatiota (The Lenskold Group 2013).

Markkinoinnin automaatio kannattaa

Markkinoinnin automaatio koetaan tilastojen valossa hyödylliseksi, ja se tuottaa mitattavia tuloksia: parempaa konversiota, suurempia liidimääriä ja parempaa myyntitulosta.

 • Rahoille vastinetta. 57 % kokee markkinoinnin automaation huokeaksi tai hintansa väärtiksi (VB Insight 2015). 98 % markkinoijista kokee markkinoinnin automaation vaikuttavan merkittävästi yrityksen menestykseen (Econsultancy & Act-On 2017). 45 % markkinointitoimistoista luottaa markkinoinnin automaation alustoihin osoittaakseen ROI:n (Ascend2 & SharpSpring 2017). 
 • Näkyvää hyötyä. 45,9 % markkinoijista sanoo markkinoinnin automaation parantaneen asiakaskokemusta (Koodiviidakko 2017). 74 % markkinoinnin automaatiota tekevistä sanoo sen olevan yritykselleen hyvin tai melko hyödyllistä (B2Bmarketing.net & Circle Reseach 2015). 78 % markkinoijista sanoo markkinoinnin automaation olevan pääasiallisesti syynä parempaan tulokseen (The Lenskold Group 2013).
 • Liidimäärä kasvuun. Markkinoijat kokevat markkinoinnin automaation tärkeimmiksi hyödyiksi liidien laadun ja määrän (Koodiviidakko 2017, LinkedIn Tecnhology Marketing Group 2015, Pepper Global 2013). B2B-markkinoijat kokevat markkinoinnin automaation tärkeimmäksi hyödyksi liidien laadun ja määrän (Pepper Global 2013, LinkedIn Tecnology Marketing Group 2015). ??
  • 80 % markkinoinnin automaatiota käyttävistä on saanut automaation kautta lisää liidejä (VB Insight 2015). 67 % B2B-markkinoijista sanoo liidien lisääntyneen 10 %, ja 15 % vastaajista raportoi jopa 30 % noususta (DemandGen 2014).
 • Konversio ylös. 77 % automaatioita hyödyntävistä kertoo konversion parantuneen (VB Insight 2015). Parhaiten markkinoinnin automaatiota tekevillä on keskimäärin jopa 60 % muita parempi konversio (PR20/20 2014).
 • Parempia viestejä. 68,5 % markkinoijista pitää viestien parempaa kohdennettavuutta markkinoinnin automaation suurimpana hyötynä. (Koodiviidakko 2017). 27 % niistä, jotka ovat alkaneet vastikään hyödyntää automaatiota, kokevat viestien olevan paremmin vastaanottajan tarpeita vastaavia. Tekemällä myös oppii: kaksi vuotta automaatioita hyödyntäneillä sama luku on 74 % (B2Bmarketing.net & Circle Research 2015).
 • Mitattavia tavoitteita. 63 % vastaajista koki markkinoinnin automaation parhaita ominaisuuksia olevan kyky asettaa mitattavia tavoitteita (Gleanster 2015).
 • Muita hyötyjä ovat myyntiaikojen lyheneminen (23,9 % vastaajista) sekä lisääntynyt verkkoliikenne (21,1 % vastaajista) (LinkedIn Technology Marketing Group 2015).

Markkinoinnin automaatio taipuu moneen

Markkinoinnin automaatiota käytetään monipuolisesti niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoinnnissakin. Yhteistä yleisimmille toimille on mitattavuus, myyntikeskeisyys, kohdentaminen ja monikanavaisuus. ??

Markkinoinnin automaation olennaisimpia ominaisuuksia ovat:

 • Markkinoinnin rutiinitehtävien automatisointi (Redeye & TFM&A Insights 2014) sekä markkinoinnin tehokkuuden parantaminen (LinkedIn Technology Marketing Group 2015).
 • Asiakaskokemuksen parantaminen (Koodiviidakko 2017, Redeye and TFM&A Insights 2014).
 • Sähköpostimarkkinoinnin parantaminen (Redeye and TFM&A Insights 2014, Regalix 2014).
 • Liidien hallinta (Redeye and TFM&A Insights 2014) ja hoivaaminen (Regalix 2014).
 • Monikanavainen markkinointi (Redeye & TFM&A Insights 2014) sekä eri lähteistä tulevan tiedon yhdistäminen (Regalix 2014).
 • Syntymäpäiväonnittelut, ostoskorin hylänneiden herättelyviestit ja vastaava kuluttajaviestintä (eMarketer 2013).
 • Asiakashankinta ja asiakassuhteen hallinta (ACT-ON & Gleanster Research 2015).

Mikä automatisoinnissa mättää?

Markkinoinnin automaatio on todistetusti tehokasta ja hyödyllistä. Miksi kaikki sitten eivät sitten hyödynnä automaatiota markkinoinnissaan?

 • Osaamista uupuu: 40,3 % markkinoijista pitää tietämyksen ja osaamisen puutetta markkinoinnin automaation suurimpana haasteena (Koodiviidakko 2017).
 • Sopivaa sisältöä ei ole: Yksi vaikeimmista asioista on laadukkaan sisällön tuottaminen (Koodiviidakko 2017, Gleanster 2015).
 • Puute henkilökunnasta: 38,2 % markkinoijista kokee, että henkilöresurssit ovat yksi markkinoinnin automaation päähaasteista (Koodiviidakko 2017).
 • Resurssipula painaa: Pienet yritykset kokevat markkinoinnin automaation kalliina (Gleanser 2015; Marketo & Ascend2 2015) ja uskovat, että sen hyödyntäminen vaatii paljon resursseja (82%) (Gleanster 2015). Kun huomioidaan kaiken kokoiset yritykset, taloudelliset resurssit eivät olleet niin tärkeässä roolissa - vain 14,5 % piti niitä yhtenä markkinoinnin automaation päähaasteista (Koodiviidakko 2017).
 • Prosessit ja strategiat eivät taivu: Aberdeen Groupin (2014) tekemän tutkimuksen mukaan tärkein syy markkinoinnin automaation välttämiseen ovat epäkypsät toimintamallit ja prosessit yrityksessä. Olennaista on myös markkinointiautomaatiostrategian puuttuminen (Koodiviidakko 2017, Marketo & Ascend2 2015). 57 % vastaajista kokee että yrityksen markkinoinnin infrastuktuuri on jaoteltu kanavittain, huonosti integroitu, tai sitä ei ole (Forrester Research and Oracle 2014).
 • Muita mainittuja syitä olivat tärkeysjärjestyksessä 1) automaatiotyökalujen käytettävyys ja monimutkaisuus 2) organisaation huono sitoutuminen asiaan 3) asiakastiedon niukkuus tai puuttuminen 4) aikataulujen venyminen 5) kustannukset 6) käyttöönoton hankaluus ja 7) yhteistyökumppanien puute. (Koodiviidakko 2017.) Tutkimusten mukaan muita syitä ovat myös myynniltä saadun palautteen vähyys liittyen liidien arviointiin sekä myynnin ja markkinoinnin tavoitteiden huono yhteensovittaminen (Pepper Global 2014).

Vikaa löytyy myös palvelutarjoajista:

 • 61 % kokee markkinoinnin automaation käyttöönottoprosessin olleen vaikea (B2Bmarketing.net & Circle Research 2015).
 • 44 % markkinoijista kertoo olevansa osittain tyytymättömiä markkinoinnin automaatiojärjestelmäänsä (Autopilot 2015) ja 85 % markkinoijista kokee, ettei saa järjestelmästään kaikkea hyötyä irti (SiriusDecisions 2014).
 • Pääsyitä tyytymättömyyteen ovat se, että järjestelmän käyttöönotto vie liikaa aikaa ja sen käyttö on vaikea oppia (Autopilot 2015).

Miten onnistua markkinoinnin automaatiossa?

Gleanster Reseach (2015) listasi liudan onnistumisen edellytyksiä. Tässä niistä muutamia nostoja:

 • Yksinkertaisuus on tärkeintä. Parhaiten onnistuvat luottavat valmiisiin sisältöpohjiin, liidien arvottamiseen sekä integrointeihin valmiisiin järjestelmiin, muovaten edellämainittuja ajan mittaan pienin askelin omaan toimintaansa sopiviksi.
 • Liidien siirtäminen automaattisesti myynnille kannattaa – 95 % menestyksekkäästi markkinoinnin automaatiota käyttävistä tekee niin.
 • Myynnin ja markkinoinnin on toimittava yhdessä. Ennen automaatioiden käyttöönottoa on sovittava yhdessä tavoitteet ja määriteltävä käytettävät käsitteet, jottei niitä ymmärretä eri tavoin.
 • Älä pyri laajaan datan määrittelyyn alussa. Määrittele 2-3 tärkeää segmenttia/asiakastyyppiä ja aloita heistä – laajenna ajan kanssa.
 • Alkuun pääsemiseen tarvitaan sisältöä – muttei heti määrättömästi. Luo muutamia hyviä sisältöä, jotka tuottavat aidosti lisäarvoa asiakkaalle (eivät myy), kuten opas tai whitepaper. Laajenna siitä.
 • Siirrä olennainen tieto olemassaolevista järjestelmistä, ja hyödynnä sitä.

Kohti ketterää markkinoinnin automaatiota

Markkinoinnin automaation ei tarvitse olla raskas IT-projekti. Kokosimme parhaat käytänteet ketterän automaatioprojektin käynnistämiseksi yhteen whitepaperiin:

Pyydä meiltä demo ViidakkoCEM-työkalusta nähdäksesi, miten automaatioita rakennetaan ketterän työkalun avulla.

Pyydä demo ViidakkoCEM-työkalusta

Lähteet:

Aberdeen Group (2014): State of Marketing Automation 2014: Processes that Produce 
Ascend2 & SharpSpring (2017): State of Marketing Automation.
Gleanster Research (2015): Rethinking the Role of Marketing
Circle Research (2015): Benchmarking Report Marketing
B2Bmarketing.net and Circle Research (2014): Benchmarking Report Marketing automation. 
DemandGen (2014): 2014 Lead Nurturing Benchmark Study 
Digital Capital Advisors (2015): Marketing Technology Sector Update: Marketing Automation. Q1 2015.
Econsultancy & Act-On (2017): The State of B2B Marketing Automation.
eMarketer (2013): Email Marketing Benchmarks
Gleanster (2013): Q3 2013 Marketing Automation Benchmark
Gleanster (2015): 10 Research Stats to Support a Case for Marketing Automation in Small and Midsize Companies
Forrester Research & Oracle (2014): Why You Need To Be A Modern Marketer.
Koodiviidakko (2017): Markkinnoinnin automaation haasteet ja hyödyt. Kansainvälisen automaatiokyselyn tulokset.
LinkedIn Technology Marketing Group (2014)
Marketo & Ascend2 (2015): Marketing Automation Strategies for Sustaining Success
Pepper Global (2014): B2B Marketing Automation Report 2014
PR20/20 (2014): Marketingscore report
Regalix (2014): The State of Marketing Automation
Redeye and TFM&A Insights (2014): The Marketing Automation Report 2014.
Sirius Decisions (2014): Increasing Adoption of Marketing Automation Platforms.
The Lenskold Group (2013): 2013 Lead Generation Marketing Effectiveness Study
VB Insight (2015): Marketing Automation, how to make the right buying decisions. 

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja