Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon
Järjestöjen ja liittojen toimintaan liittyvä pääkuva
Liittojen ja yhdistysten tiedotus, mediaseuranta sekä analyysit

Järjestöt ja liitot

Järjestöjen ja liittojen viestintätarpeet nivoutuvat toimijoille tärkeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin sekä tiedottamisessa että mediaseurannassa ja -analyyseissä. Oikein kohdennettu tiedottaminen saa median kiinnostumaan järjestöille ja liitoille tärkeistä kysymyksistä. Mediaseurannan valjastaminen laajojen teemojen ympärille palvelee parhaiten järjestöjä ja liittoja. Media-analyysit kertovat esimerkiksi vuoden syklillä siitä, miten järjestölle tai liitolle tärkeistä aiheista on julkisuudessa puhuttu ja ovatko viestintätoimenpiteet saaneet aikaan tuloksia.

Liity tyytyväisten asiakkaiden joukkoon

Lukuisat järjestöt ja liitot luottavat Lianan viestintäratkaisuihin tiedottamisessa, mediaseurannassa sekä erilaisissa media-analyyseissä. Lianalla on pitkä kokemus edunvalvontaorganisaatioiden palvelussa, joten pystymme antamaan asiantuntevaa neuvontaa viestinnän kehittämisessä.

“Lianan tiimi on perehtynyt meidän toiveisiin sekä valmiisiin materiaaleihin ja osaa niiden pohjalta tehdä ehdotuksia mahdollisimman vaikuttavaan ja tavoitteita tukevaan viestintään.”

Suomen Golfliitto

Marika Voss
Viestintävastaava, Suomen Golfliitto
Kaksi henkilöä keskustelee järjestöviestinnästä

Järjestöjen ja liittojen tiedottaminen

Järjestöille ja liitoille on tärkeää saada viesti kuuluviin ajamistaan asioista. Oikeiden toimittajien tavoittaminen on kynnyskysymys, koska tiettyä erityisalaa tai aihetta koskevat kysymykset ovat monen liiton tai järjestön tapauksessa pienelle kohderyhmälle relevantteja. Tiedotus kotimaisella ePressillä sopii järjestöjen ja liittojen tarpeisiin mm. koska:

  • Tiedotteiden kohdentaminen on helppoa kategorian, paikkakunnan ja tittelin mukaan
  • Toimittajakanta on ajantasainen ja ammattilaisten ylläpitämä
  • Tiedotteiden analytiikassa näkyvät yhdellä silmäyksellä tiedotteen avaus- ja klikkausprosentit ja analytiikasta löytyy myös lista tiedotteen avanneista toimittajista

"Lianan avulla saavutamme suuremman yleisön, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että saavutamme oikean yleisön."

Icehearts ry

Erika Turunen
Järjestöpäällikkö, Icehearts ry
Henkilöitä palaverissa liittyen järjestöjen ja liittojen viestintään

Mediaseuranta järjestösektorilla

Järjestöllä on tietty selkeä tarkoitus: ne edistävät jonkin ryhmän etuja tai ajavat tiettyä asiaa. LianaMonitorin etuja liitoille ja järjestöille:

  • Oleellisen tiedon kerääminen, jakaminen ja analysointi alaan liittyen
  • Auttaa päättäjiä ymmärtämään järjestön koko toimintaympäristöä: eri toimijoiden välisiä voimasuhteita, verkostoja, uhkia ja mahdollisuuksia
  • Julkista keskustelua aktiivisesti, systemaattisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti seuraamalla järjestö saa itselleen etulyöntiaseman

Media-analyysit

Media-anayysit täydentävät viestintäkokonaisuuden järjestöille ja liitoille. Vuosittain tai puolivuosittain tehtävässä analyysissä voidaan ottaa tarkasteluun esimerkiksi järjestön tai liiton näkyminen tärkeiden aihealueiden ympärillä tai suhteessa verrokkiorganisaatioon.

Mediaseuranta auttaa edunvalvojaa pysymään kartalla

Kansalaisopistojen liitto KoL on edunvalvontajärjestö, joka toimii kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön edunvalvojana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Alan edunvalvojan asemassa liiton täytyy pystyä seuraamaan koko sektorin kehitystä ja ajankohtaisia asioita. Toimialaseuranta KoL:n tapauksessa tarkoittaa, että liiton työntekijät seuraavat muun muassa alan yleisiä keskusteluja mediassa sekä erityisesti kunnallista päätöksentekoa.

Inspiroidu blogeistamme

Tiedottaminen, mediasuhteet ja julkisuuskuva ovat paljon esillä blogissamme. Julkaisemme säännöllisesti uusia artikkeleita, videoita, infograafeja, oppaita sekä webinaaritallenteita.

Kaikki blogikirjoitukset

Jätä yhteydenottopyyntö