Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Web designin ja uutiskirjeiden trendit

0
Web designin ja uutiskirjeiden trendit
Jaa

Kaikessa on kausittain vaihtuvia trendejä, myös digitaalisessa suunnittelussa. Verkkosivustot ovat kehittyneet huomattavasti internetin alkuajoista ja nykyään verkkosivujen ilmeeseen sekä käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Myös uutiskirjeiden visuaalisuus ja rakenne ovat tärkeitä, jotta asiakkaiden huomio jaksaa pysyä kirjeissä ja niitä on helppo ja mukava lukea – joskin uutiskirjeiden tekniikka rajoittaa kehitystä jonkin verran. Tiedostokoot uutiskirjeissä eivät vieläkään voi olla kovin suuria, spam-filtterit poistavat helposti liian paljon kuvia sisältävät viestit ja aivan kaikki sähköpostiohjelmat ja -tarjoajat eivät myöskään tue html-muotoilua.

Millä tavalla verkkosivujen ja uutiskirjeiden suunnittelu ja visuaalisuus ovat muuttuneet viime vuosina ja miten se ilmenee käyttäjälle?

Responsiivisuus

Kaikki lähtee responsiivisuudesta. Viime vuosien aikana useat erilaiset päätelaitteet ovat yleistyneet, joten verkkosivuja ja uutiskirjeitä ei voi suunnitella enää pelkästään pöytäkonetta ajatellen. Puhelimilla ja tableteilla surfaavien määrä on koko ajan nousemassa ja markkinoille alkaa puskea myös uudenlaista teknologiaa, kuten älykelloja ja -laseja.

Verkkosivujen ja uutiskirjeiden täytyy mukautua käyttäjän mukaan, jotta kokemus on yhtä arvokas kaikilla laitteilla. Responsiivista suunnittelua hyödyntävien verkkosivujen ja uutiskirjeiden elementit skaalautuvat ja vaihtavat paikkaa päätelaitteen perusteella.

Responsiivinen design myös asettaa tiettyjä rajoitteita elementeille, sillä niiden täytyy toimia useassa eri koossa ja olla aseteltavissa uusilla tavoilla. Useat verkkosivujen ja uutiskirjeiden uusimmista trendeistä johtavatkin juurensa responsiivisesta suunnittelusta.

Litteä design

Osittain juuri mobiilimaailman takia yleistynyt minimalistinen ja litteä tyyli on nykyajan web-suunnittelun ja myös uutiskirjeiden trendiä. Raskaista taustakuvista ja elementtien efekteistä, kuten nappien 3D-efekteistä, ollaan usein luovuttu, sillä ne hidastavat latausaikoja.

Tilalle on tullut tyylitelty, litteä ulkoasu, jossa elementit ovat usein yksivärisiä ja selkeitä muotoja – usein ilman tarvetta kuvatiedostoille. Tämä myös auttaa responsiivista suunnittelua, sillä suoraan koodilla tehtyjä elementtejä tai yksivärisiä kuva-aloja on rasterikuvia helpompi skaalata eri kokoon.

Kuva: Ylläksen sivustojen uudistuksessa luovuttiin valikkojen 3D-efekteistä ja taustan liukuväristä. Ulkoasusta tehtiin rauhallisempi ja litteämpi.

Fontit

Erilaisten fonttien, etenkin suurempien ja koristeellisten fonttien käyttö on myös lisääntynyt. Google Fontsin tuotua web-kehittäjille satoja ilmaisia fontteja käyttöön on erilaisen typografian käyttö ollut huomattavasti helpompaa ja halvempaa.

Leipäteksteissä edelleen noudatetaan puhtaita linjoja, usein päätteettömiä ja selkeitä fontteja, mutta suuremmissa otsikkokuvissa on nähtävissä enemmän variaatiota fonttien suhteen. Myös uutiskirjeissä erilaisten kirjasimien käyttö on yleistynyt.

Isoja, koristeellisia fontteja käytetään yleisimmin kuitenkin kuvatiedostoissa, sillä vaikka fontteja on reilusti tarjolla, ei valtaosa internetin käyttäjistä kuitenkaan ole asentanut näitä koneilleen. Siksi varsinaisessa tekstissä on useimmiten edelleen käytössä normaalit perusfontit.

Tyylitelty yksinkertaisuus

Nettisivut ja myös uutiskirjeet ovat selkeästi muuttuneet rauhallisempaan ja tyylitellympään ulkoasuun. Osasyynä tähän on etenkin tietokoneiden resoluutioiden nousu, jolloin leveiden näyttöjen ja mobiililaitteiden välinen ero on suuri ja koko ruudun täyttäminen sivustolla haastavaa. Tämä on kannustanut tyylilinjaukseen, jossa tyhjää tilaa käytetään hyödykseen ja eri elementtien annetaan hengittää.

Jatkuvasti vaihtuvat karusellit ja useat värikkäät bannerit alkavat olla historiaa verkkosivuilla, sillä ne usein harhauttavat käyttäjän huomion pois sisällöstä. Sisältö koetaan yhä tärkeämmäksi osaksi sivustoa, joten sitä pyritään korostamaan yksinkertaisemmalla layoutilla. Myös uutiskirjeet ovat siirtyneet tyylitellympään suuntaan.

Kuva: Microsoftin sivut ovat vuosien saatossa muuttuneet vahvan värikkäästä layoutista, joka hyödyntää taustagradienttia ja kapeampaa sivumallia, tyylitellympään ja yksinkertaisempaan layoutiin.

Isot kuvat ja videot

Rauhallisempi, tyylitellympi design vaatii kuitenkin usein jonkin näyttävän elementin, jolla kiinnitetään katsojan huomio. Usein pääbannerina käytetään suurta, näyttävää kuvaa tai jopa videota, jolla tuodaan katsoja mukaan sivuston aiheeseen. Uutiskirjeissä isojen kuvien ja videoiden käyttö on vielä harvinaisempaa, sillä erityisesti suuri määrä kuvia saa viestit helposti tarttumaan spam-filttereihin, mutta kehitystä on myös nähtävissä sillä saralla.

Videoiden lataaminen ulkoisille palvelimille upottamatta niitä varsinaisesti kirjeeseen mahdollistaa videoiden käytön tukkimatta vastaanottajien sähköpostilaatikoita. Kattavat uutiskirjetyökalut osaavat kertoa, milloin kuvien määrä on liian suuri, jolloin spam-filttereitä ei tarvitse pelätä.

Aitous ja persoonallisuus

Etenkin verkkosivujen ja myös uutiskirjeiden trendinä on myös tietynlainen käsinkosketeltavuus ja aitous. Kuvapankkikuvista ollaan luovuttu ja usein halutaan tuoda esille enemmän oman organisaation tai yrityksen oikeita henkilöitä.

Persoonallinen ote auttaa erottumaan joukosta. Usein itse otetut kuvat koetaan helpommin lähestyttävimpinä, kuin kuvapankkikuvat, vaikka ne olisivatkin heikkolaatuisempia. Tähän osaltaan vaikuttaa sosiaalisen median yleistyminen, jolloin yrityksetkin koetaan enemmän työntekijöidensä kautta.

Card-layoutit

Sosiaalisen median eri kanavien, erityisesti Pinterestin, myötä pienistä korteista tai laatikoista koostuvat layoutit ovat yleistyneet. Ideana on usein, että sivuston layout koostuu useista pienistä kuvista tai kuvakkeista, jotka jo sinällään ovat osa verkkosivun sisältöä.

Card-layoutit tukevat myös responsiivisen suunnittelun ideaa, sillä pieniä palasia on helppo asetella uudestaan eri tavoin. Card-layouteissa käytetään usein kuvia selkeillä teksteillä tai yksinkertaisia vektorikuvakkeita.

Kuva: Erätukun sivujen uudistuksessa poistettiin vanha tekstuuritausta ja etusivun layout rakennettiin uudestaan erikokoisista korteista. Ulkoasusta tehtiin rauhallisempi ja minimalistisempi.

Vertikaalinen osiointi

Etenkin mobiililaitteiden takia internetin käyttäjät ovat nykyään tottuneet selaamaan sivustoja tai sähköposteja pitkään. Pitkä sivusto tai uutiskirje ei enää aiheuta tuskailua, vaan turha klikkailu on usein turhauttavampaa käyttäjälle.

Ratkaisuna pitkälle scrollaamiselle käytetään usein vertikaalista osiointia. Sivusto jaetaan alasivuihin, jotka eivät kuitenkaan vaadi erillisiä klikkauksia, vaan tulevat esille sivustoa selattaessa. Siirtymissä voidaan käyttää myös erilaisia animaatioita kertomaan käyttäjälle, että hän siirtyy nyt uudelle sivuston osiolle.

Sosiaalisen median feedit

Suurin alkuinnostus sosiaalisesta mediasta ja sen integroimisesta jokaiseen verkkosivujen kolkkaan on mennyt ohi. Nykyään sosiaalisen median feedit ovat vähäisempiä ja tyylitellympiä, tai niitä ei välttämättä ole ollenkaan. Usein etusivulla riittää jo pienet ikonit ylänurkassa ohjaamaan kävijät sosiaaliseen mediaan.

Kuva: Apteekkariliiton sivuston somefeed suunniteltiin sivuston muun ilmeen mukaisesti rauhallisella ja maltillisella ulkoasulla.

Tulevaisuuden kehitys

On vaikea sanoa, mihin kehitys tulevaisuudessa vie. Markkinoille tulee jatkuvasti uudenlaisia laitteita, joilla selata internetiä, joten responsiivinen design on varmasti tullut jäädäkseen. Nopeutuvat nettiyhteydet voivat myös mahdollistaa entistä laajemman videoiden ja kuvien käyttämisen ja parantuvat näyttöpäätteet myös toistavat nämä tehokkaammin. Monipuolisella sisällöllä ja käyttäjälähtöisellä suunnittelulla tulee kuitenkin jatkossakin olemaan varmasti suuri rooli web-suunnittelussa ja uutiskirjeissä.

Hyvät ja toimivat alustat ovat tärkeä pohja visuaalisesti näyttävien ja responsiivisten sivustojen ja uutiskirjeiden toteuttamiseen. Postiviidakko on moderni ja helppokäyttöinen uutiskirjetyökalu ja Sivuviidakolla toteutetaan helposti responsiiviset sivustot ja landing-sivut.

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja