Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Voinko auttaa asiakkaitani luomaan laadukasta sisältöä?

0
Voinko auttaa asiakkaitani luomaan laadukasta sisältöä?
Jaa

Jokainen mainos- ja viestintätoimisto on varmasti joskus törmännyt seuraavaan skenaarioon: asiakas uudistaa esimerkiksi verkkopalvelunsa ja kaikki sujuu suunnitelmien mukaan – lopputulos kuitenkin kärsii huonolaatuisesta sisällöstä. Tilanne on luovalle kumppanille piinaava: visuaaliseen ilmeeseen ja yrityksen brandin vahvistamiseen käytetty aika tuntuu valuvan hukkaan jos huonolaatuinen sisältö tipautetaan uudenkarhean tuotoksen keskelle. Tilanne ei varmasti ole myöskään asiakkaan itsensä tarkoitus, valitettavan usein laadukas sisällöntuotanto jää kuitenkin kiireiden myötä projektin loppurutistukseen ja näin ollen vihoviimeiseksi vaiheeksi. Joissain tapauksissa myös sisällöntuotanto ostetaan toki palveluna luovalta kumppanilta – tällöinkin asiakkaan vastuulle jää kuitenkin ainakin osittain sisällön päivittäminen ja uuden sisällön tuotanto. Onko olemassa joitain keinoja, joiden avulla luova kumppani voisi auttaa asiakastaan laadukkaassa sisällöntuotannossa?

Yleisimmät syyt huonolaatuiseen sisältöön lienevät välinpitämättömyys, huono ymmärrys siitä mitä laadukas sisältö todella on, sekä kehnot prosessit sisällöntuotantoon.

  • Välinpitämättömyys sisällöstä johtuu usein yrityksen sisäisestä vastuujaosta ja resurssipulasta. Usein vain suuremmilla yrityksillä on mahdollisuus palkata erillinen työntekijä sisällöntuotantoon, mistä johtuen vastuu lankeaa henkilöille joiden pääasialliset työtehtävät ovat jossain muualla. Muiden hommien ohessa tuotettu sisältö tehdään taas usein vasemmalla kädellä - kiireessä ja kehnolla perehtymisellä.
  • Usein asiakkailla on epäselvä käsitys laadukkaasta sisällöstä: mitä laatu tarkoittaa juuri meidän tapauksessa ja miten laadukasta sisältöä voidaan tuottaa?
  • Huonot prosessit sisällöntuotannossa ovat ymmärrettäviä: etenkin jos tämä ei ole asiakkaan pääasiallinen työtehtävä. 

Miten voisimme auttaa asiakkaita näissä yleisimmissä ongelmissa?

1. Asiakkaan välinpitämättömyys sisällöntuotantoon

Emme oleta, että mainostoimisto tai muu luova kumppani kehoittaa asiakasta palkkaamaan työntekijän sisällöntuotantoon, vaikka resurssipula olisikin asiakkaalla ilmeinen. Se mitä toimisto voi kuitenkin tehdä, on motivoida ja opettaa asiakasta laadukkaan sisällöntuotannon saloihin. Luovan projektin myötä asiakkaaseen perehdytään toimiston puolelta kattavasti, ja toisaalta toimisto pystyy katsomaan asiakkaan tilannetta hyvällä tavalla ulkopuolisen silmin. Asiakkaaseen tutustumisessa saavutettu tietämys ja näkemys olisi hyvä opettaa asiakkaalle myös sisällöntuotannon kannalta: mitä on laadukas sisältö nyt ja mistä asioista se muodostuu? Jos toimistolla ja asiakkaalla on asiasta yhteinen näkemys, nopeuttaa se myös jatko-projektia. Kun prosessin edetessä keskitytään olennaisiin asioihin epärelevanttien yksityiskohtien sijaan, pysytään asiassa ja vältytään viivytyksiltä puolin ja toisin.

Yhteinen ymmärrys laadusta auttaa myös asiakkaan edustajia ajattelemaan oman työnkuvansa ulkopuolelle. Kun asiakas ymmärtää mitä on laadukas sisältö, voidaan perustella sisällön merkitys myös yrityksen liiketoiminnan kannalta. Jos laadukkaan sisällön merkitys nostetaan esiin konkreettisina hyötyinä ja jopa lukuina, on asiakkaan edustajien huomattavasti helpompi motivoitua asiaan.

Voit muistuttaa asiakasta esimerkiksi seuraavista asioista: 

  • laadukas ja hakukoneystävällinen sisältö kasvattaa brandin arvoa ja tuntemusta sekä generoi uusia liidejä (ja kuinka arvokas onkaan yksi uusi asiakas?)
  • laadukas sisältö kasvattaa asiakkaiden uskollisuutta, sillä yritys josta kuuluu ja näkyy (hyvällä tavalla!) tuntuu tutummalta ja vaikeammalta hylätä myös nykyisille asiakkaille.
  • laadukas sisältö erottaa kilpailijoista. Jos tämä on meille niin vaikeaa, on se varmasti muillekin!

2. Kuinka sitten saavutetaan ymmärrys laadukkaasta sisällöstä?

Karkeasti asiakasta voidaan opastaa seuraavin ohjenuorin:

  • laadukas sisältö on kirjoitettu kohderyhmän näkökulmasta eikä se sisällä läjäpäin hankalaa ammattikieltä. Sanavalinnat jotka tuntuvat asiakkaan itsensä mielestäsi nasevalta, voivat aiheuttaa lukijan päässä vastareaktion. Sisällön tulisi siis olla kohderyhmää puhuttelevaa ja osallistavaa.
  • laadukas sisältö on relevanttia ja sillä on merkitys myös liiketoiminnan kannalta. Aktiiviseen sisältömarkkinointiin pyrkiminen on mennyt useilla toimijoilla jopa överiksi: mitä järkeä on tuottaa sisältöä, jonka kytkos omaan bisnekseen on olematon tai vaikea löytää? "Huvin vuoksi" tekemiselle ei ole tuloksellisessa liiketoiminnassa paljoa tilaa.
  • laadukas sisältö on helppo löytää ja helppo jakaa: hakukoneoptimointi, oikeat avainsanat, jakamisen helppous. Osaan näistä asiakas voi vaikuttaa suoraan itse, ja osaan vaikuttaa toki myös tekninen alusta ja verkkopalvelun toteutustapa.

3. Voiko asiakkaan sisällöntuotannon prosessia helpottaa?

Osassa tapauksista varsinainen sisällöntuotanto jää asiakkaan itsensä vastuulle. Se missä kumppani voi kuitenkin auttaa, on hyvien edellytysten luominen tälle työlle. Otetaan vaikkapa aiemmin mainitsemamme verkkopalvelun uudistus: onko sivustolle tuleva sisältö hahmoteltu asiakkaalle? Jo aiemmin yhdessä läpikäydyt, asiakkaalle tärkeimmiksi määritellyt asiat auttavat rakentamaan asiakkaalle rungon sisällölle: miksemme tekisi kullekin sivulle aihion siitä, mitä asioita sivulla käsitellään? Vielä parempi, jos sivuilla on valmiiksi määriteltynä avainsanat, kohderyhmä ja sisällön rakenne. Kaikki edellämainittu on mitä todennäköisemmin valmiiksi mainostoimiston luovien tekijöiden päässä, eikä välttämättä tarvittaisi kovinkaan isoja tekoja, että nämä ajatukset siirtyisivät myös asiakkaalle.

Hyvä idea on myös pyrkiä tuomaan sisällöntuotantoa asiakkaalle vaiheittain sen sijaan että kaikki tulee kerralla. Paine kasvaa kovaksi jos kaikki muu on jo valmiina ja uusi sivusto ammottaa tyhjyyttään. Suuren sisältömähkäleen sijaan asioita on huomattavasti helpompi käsitellä pienissä erissä, ja lopputulos mitä todennäköisemmin miellyttää enemmän molempia osapuolia.

On toki mahdollista, että verkkopalvelun uudistukseen liittyvä sisällöntuotanto-ongelma on niitä kuuluisia ainaisia dilemmoja, jotka vain tuntuvat toistuvan projektista toiseen. Ainaisen tuskailun sijaan voisi kuitenkin kokeilla, josko joku edellämainituista ohjenuorista ja vinkeistä olisi hyödyllinen. Kuka tietää, vaikka joku niistä tarttuisi toimintaan ja helpottaisi jatkossa projektien laadukasta loppuunviemistä!

Ja eihän laadukas sisältö ole mitään, ellei sen taustalla pyöri teknisesti toimiva ja eri tarpeisiin skaalautuva julkaisujärjestelmä. Tutustu tästä julkaisujärjestelmäämme Sivuviidakkoon.

Lue lisäksi artikkelimme seuraavista aiheista:

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja