Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Video ja sisältömarkkinointi, osa 2: Neljä tapaa käyttää videota

0
Video ja sisältömarkkinointi, osa 2: Neljä tapaa käyttää videota
Jaa

Viime kuussa tarkastelimme, miksi videoita kannattaa hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä, ja annoimme vinkkejä alkuun pääsemiseen. Nyt pureudumme syvemmin osa-alueisiin, joihin video taipuu.

1. Online-brändin vahvistaminen

Koska vietämme yhä enemmän aikaa verkossa, on online-brändin merkitys brändille nykyään usein sen tärkein osa-alue – niinkin tärkeä, ettei siitä tulisi puhua erillisenä asiana. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Googlen mukaan keskimäärin 57 prosenttia asiakkaan ostoprosessista on tapahtunut ennen kuin hän tekee ensimmäistäkään yhteydenottoa – niin yritys- kuin kuluttajamarkkinoillakin.

Kaikki eivät kuitenkaan ole pysyneet muutoksessa mukana, ja monella muutoin vahvalla brändillä on heikko verkkonäkyvyys.

Online-brändikokemus koostuu monesta osa-alueesta, ja verkkoläsnäolon tulee olla kattavasti vakuuttavaa. Tämä tarkoittaa eri aloilla eri asioita. Onko yritys esillä oikeissa medioissa, tuleeko se esiin hakukoneissa oikeilla hakusanoilla, profiloituuko sen henkilöstö asiantuntijoina? Miltä näyttää hakutulos yrityksen nimellä? Entä erilaisilla laitteilla katsottuna?

Onko yritys edelläkävijä vai jälkijunassa esimerkiksi uusien sosiaalisten medioiden käyttöönotossa tai verkkoasiakaspalvelussa? Vastaako asiakaskokemus verkossa asiakaskokemusta kaupassa, vai jääkö asiakas huhuilemaan myyjää apuun toimimattomien maksujärjestelmien äärellä? Entä miten verkkosivut toimivat?

Kaikki tämä yhdessä vaikuttavat asiakkaan mielikuvaan yrityksestä. Brändikokemus taas vaikuttaa muun muassa asiakasuskollisuuteen ja laatukokemukseen – ja siten suoraan myyntituloihin.

Miksi ja miten video?

Videosisältö on yhä suositumpi ja pidetympi tapa saada tietoa yrityksestä. Koska hakukoneet suosivat videota, eivätkä kaikki niitä vielä tee, on hakutuloksissa videoilla näkyvä yritys vahvoilla. Videosisältö tuo myös monimuotoisuutta online-sisältöön ja vaikuttavuutta ja vaihtelua verkkosivujen asiakaskokemukseen.

Koska video mahdollistaa visuaalisuuden, musiikin ja tarinoiden luovan käytön, se toimii erityisen hyvin brändiviestinnässä, joka tähtää esimerkiksi brändin luomiseen tai vahvistamiseen suoran myynnin sijaan.

Videot ovat myös yksi parhaista digitaalisen maailman keinoista vedota tunteisiin. Muun muassa tästä syystä niitä jaetaan muita markkinointisisältöjä helpommin. Näin markkinointibudjetille saa enemmän vastinetta.

2. Tiedottaminen ja PR verkossa

Tiedottaminen ei enää vuosiin ole ollut vain lehdistötiedotteiden lähettämistä journalistien sähköposteihin ja suhteiden luomista tapahtumissa: verkolla on jatkuvasti suurempi rooli. Lehdistötiedotteiden tulee olla löydettävissä myös verkosta ja niitä tulee jakaa sosiaalisissa medioissa. Yrityksen ja parhaassa tapauksessa sen henkilöstön tulee profiloitua alan asiantuntijoiksi myös online-kanavissa, ja myös verkostoituminen tapahtuu yhä enenevissä määrin verkossa.

Miksi ja miten video?

Vaikka on tiedossa, että lehdistötiedotteet, joissa on kuva-, video- tai taulukkomateriaalia, toimivat parhaiten, suurin osa tiedotteista lähetetään yhä ilman näitä. Ne tiedottajat, jotka osaavat hyödyntää tätä mahdollisuutta, erottuvat joukosta.

Olennainen osa oman alan asiantuntijaksi brändäytymistä on asiantunteva verkkoläsnäolo. Varmista, että mikäli työntekijöitänne haastatellaan, nämä videot löytyvät YouTubesta ja muista videopalveluista – ja yrityksenne tililtä sekä lehdistötiedotteista.

YouTube on maailman toiseksi suosituin hakukone, joten luonnollisesti myös toimittajat käyttävät sitä. Varmista, että he löytävät hyvää, ajankohtaista sisältöä olennaisista asioista. Tarjoudu esimerkiksi aktiivisesti haastateltavaksi. Kun verkosta löytyy hauilla helposti edustavia ja asiantuntevia haastatteluja, uskaltavat toimittajat kysyä jatkossakin kommentteja.

3. Verkkosivujen tunnusluvut kuntoon

Verkkosivujen kolme tärkeintä asiaa ovat kävijämäärät, se, kuinka pitkään asiakkaat viettävät sivuilla aikaa, ja kuinka hyvin he konvertoituvat ostaviksi asiakkaiksi. Näiden tilastojen sisälle mahtuvat niin hyvä käytettävyys, sisällön kiinnostavuus ja osallistavuus, asiakaspalvelu kuin tekninen toimivuuskin.

Miksi ja miten video?

Tuo kävijöitä sivuille: Videoita jaetaan helpommin kuin muuta sisältöä, ja niiden avulla voi ohjata kävijöitä verkkosivuille niin sosiaalisesta mediasta kuin uutiskirjeistäkin. Varmista, että niin videoista kuin videopalveluistakin on helppo päästä ja selkeä kannustus siirtyä verkkosivuillesi.

Pidä kiinni kävijästä: Verkkosivukävijät haluavat helppoa, nopeaa ja toimivaa tietoa tai viihdettä, ja video on kätevä formaatti tähän. Sivuilla, joilla on videosisältöä, vietetään enemmän aikaa kuin sivuilla, joilla ei niitä ole. Videot ovat myös erinomaisia opastuksen välineitä: mikäli jokin tuotteessasi tai palvelussasi on monimutkaista, tee siitä lyhyt opastusvideo sivuille.

Konvertoi asiakkaaksi: Asiakkaat, jotka ovat ennen ostoa nähneet videon tuotteesta, ostavat sen todennäköisemmin. Hyvä video voi myös korvata asiakaspalvelun (esimerkiksi käyttöopastus, tuote-esittely) tai jopa myyntipalaverin (”miksi sinun kannattaa ryhtyä asiakkaaksemme”) ja kääntää verkkosivukävijän suoraan asiakkaaksi. Muista selkeä call-to-action -kehotukset toimintaan :”varaa nyt” tai ”buukkaa demo nyt”.

Katso esimerkkivideo Koodiviidakon Postiviidakko.fi-sivustolta.

4. Työnantajabrändin vahvistaminen

Työnantajaa valitessa arvioidaan paljon muutakin kuin työpaikkailmoitusta. Vaikuttaako yritys luotettavalta, tarjoaako se haasteita, onko se ajan hermolla, millainen sen yrityskulttuuri on? Potentiaaliset työntekijät muodostavat kokonaismielikuvan esimerkiksi Twitter-tilin, LinkedIn-läsnäolon, verkkosivujen työnantajaosion ja hakukoneista esiin tulevien verkkokeskusteluiden muodostaman kokonaisuuden kautta.

Koska töissä vietetään niin suuri osa ajasta, tehdään siihen liittyvät päätökset järjen lisäksi tunteella. Tuntuuko yritys ”omalta”, vaikuttaako porukka sellaiselta, jonka osana haluaisi olla. Onko yritys hierarkkinen ja jäykkä, vai rento ja ketterä? Näiden osa-alueiden esiin tuominen ja tunteisiin vetoaminen onnistuu parhaiten videon ja kuvien kautta.

Miksi ja miten video?

Työntekijäesittelyt: Vertaissuositteluun luotetaan aina enemmän kuin yrityksen omiin viesteihin. Nämä kaksi voi yhdistää luomalla esittelyvideoita, joissa erilaisissa tehtävissä työskentelevät kertovat työstään. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla: suosittelun luotettavuus muodossa, jota yritys voi itse hallita. Pidä kuitenkin huolta, että haastattelu pysyy aitona ja tulee sydämestä – teeskentely huomataan kyllä.

Arjen tallentaminen: Arkea on vaikea väärentää; mikään ei kerro paremmin ja aidommin yrityskulttuurista kuin aito arjen kuvaus. Valitse kanava, jossa yritys voi esiintyä arkisempana ja avoimempana, ja valjasta koko henkilöstö palkintojen voimin sisällöntuotantoon. Siinä missä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, lyhyt video kertoo vielä enemmän. Katso esimerkiksi Koodiviidakon Instagram-tili.

Työnantajabrändivideo: Kuten kaikessa brändäyksessä, video toimii hyvin myös työnantajabrändäyksessä. Hyvä video kertoo kahdessa minuutissa kaiken olennaisen yrityksestä työnantajana – samassa ajassa saa verkkosivulle kirjoitetusta tekstistä irti paljon vähemmän. Katso esimerkki työnantajavideosta SAS:lta.

Joitain poimintoja lukuisista muista tavoista käyttää videota:

  • Vähennä tukipyyntöjen määriä korvaamalla FAQ-osio ”kuinka toimia ongelmatilanteissa” -videoilla
  • Kouluta uudet asiakkaat tuotteen tai palvelun käyttöön videoin esimerkiksi viikoittaisella drip-kampanjalla
  • Brändää itsesi asiantuntijaksi opetusvideosarjalla
  • Luo myynnin tueksi case-esityksen sijaan case-video
  • Esittele vuosikatsaus
  • Hoida sisäinen koulutus
  • Luo whitepaperin sijaan videoesitys
  • Esittele tutkimuksia ja tilastoja.

Haluaisitko hyödyntää videoita lehdistötiedottamisessa tai sähköpostimarkkinoinnissa? Ole asiantuntijoihimme yhteydessä ja kysy lisää.

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!