Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Pörssiyhtiöiden viestintä digitalisoituu

0
Pörssiyhtiöiden viestintä digitalisoituu
Jaa

Pörssiyrityksen viestintä eroaa muiden yritysten viestinnästä ensisijaisesti läpinäkyvyyden vaatimuksen, jatkuvan tiedonantovelvollisuuden sekä tarkan sääntelyn suhteen. Samalla vaatimukset niin tietoturvan kuin aikataulujenkin osalta ovat muita yrityksiä korkeammalla.

Myös teknologialta vaaditaan paljon: pörssiyhtiöiden sijoittajaviestintää seuraavat ovat yleisesti ottaen teknologisia edelläkävijöitä. Tämän myötä esimerkiksi mobiili- ja tablettikäytettävyys verkkopalveluissa korostuu.

Oikein toteutetulla viestinnällä on pörssiyritykselle suuri merkitys, sillä se heijastuu usein suoraan yrityksen markkina-arvoon. Etenkin juuri pörssiin listautuneessa yrityksessä eletään viestinnän muutoksen aikoja, mikä näkyy niin tehtävänkuvissa, ajankäytössä kuin teknologiavaatimuksissakin. Median ja sijoittajien valokeilassa oleminen vaatii myös kokeneilta viestijöiltä jatkuvaa toiminnan kehittämistä. 

Turvallinen pörssitiedotejakelu

Suurin ero tavallisten yritysten ja pörssiyritysten viestinnässä liittyy pörssitiedottamiseen. Pörssitiedotteiden tulee lähteä tarkasti tiettyyn aikaan, tiettyyn kanavaan, varmasti ja virheettöminä.

Myös turvallisuuteen ja tiedotteen lähetysnopeuteen on omat vaatimuksensa. Ajastukseen eri aikavyöhykkeille tulee pystyä luottamaan, kuten myös siihen, että sisältö ja sen liitteet toimivat aina virheettömästi.

Uutishuone palvelee

Pörssiyhtiölle lehdistö- ja sijoittajasuhteet ovat erityisen tärkeitä, ja siksi lehdistötiedotteisiin ja sijoittajasidosryhmien palvelemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pörssiyhtiön kaikkien lehdistötiedotteiden tulee löytyä reaaliaikaisesti yhdestä paikasta – uutishuoneesta. Sieltä tulee löytyä helposti ja nopeasti myös tiedottamisesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot sekä logot, kuvat, videot ja muu materiaali. On myös olennaista, että tiedotteet voi tilata RSS-syötteellä, ja että tiedotteet välittyvät juuri oikeille toimittajille ja päivittyvät automaattisesti tärkeisiin verkkomedioihin ja portaaleihin.


Kuva: Rudus palvelee toimittajia ja sijoittajia uutishuoneellaan.

Vuosikertomukset siirtyvät verkkoon

Ajat, jolloin tärkeät luvut esiteltiin staattisin taulukoin verkkosivuilla, ovat kaukana menneisyydessä. Vuosikertomukset ovat jo siirtyneet verkkoon, ja muut raportit yhteiskuntavastuuraporteista ympäristöraportteihin digitalisoituvat kovaa vauhtia. Niin sijoittajat kuin muutkin sidosryhmät osaavat jo vaatia helppoa käytettävyyttä – kaikilla laitteilla. 


Kuva: Componenta on muuttanut vuosikertomuksensa digitaaliseksi. Katso lisää esimerkkejä verkkovuosikertomuksista ja muista digitaalisista raporteista.

Sijoittajatarina digitalisoituu

Sijoittajatarina vakuuttaa potentiaalisen sijoittajan siitä, miksi yritys on hyvä sijoituskohde. Sijoittajatarinan luomiseen kannattaa käyttää aikaa, vaivaa ja vaikuttavaa teknologiaa.


Kuva: JOT Automationin yritysesittely on erinomainen esimerkki digitaalisesta yritystarinasta, joka taipuu hyvin sijoittajatarinoihin. Katso palkittu presentaatio tästä tai lue lisää sen syntyprosessista.

Kriisiviestintää – harjoituksista tositoimiin

Pörssiyhtiöillä kriisiviestintä ja kriiseihin varautuminen on suuressa roolissa. Perinteisten kriisiviestintäsuunnitelmien lisäksi joissain yrityksissä suoritetaan myös kriisiviestintäharjoituksia erilaisten tilanteiden varalle. Esimerkiksi SocialSimulator tarjoaa sovelluksia kriisiviestintäharjoituksiin, joissa simuloidaan kriisiä ja siihen reagoimista eri online- ja sosiaalisissa medioissa.

Olennainen osa kriisiviestintää on median ja sosiaalisen median monitorointi. Jatkuvalla monitoroinnilla voidaan paitsi ennakoida, ennustaa ja estää kriisejä syntymästä, myös seurata kriisin kehitystä ja reagoida siihen.

Kriisiviestinnässä varautumisen lisäksi tärkeää on nopea reagointi ja tiedon jakaminen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Tässä on nopeilla, helppokäyttöisillä ja turvallisilla työkaluilla tärkeä rooli.

Digitaalinen maineenhallinta

Maineenhallinnan digitalisoituminen on samalla sekä helpottanut että vaikeuttanut pörssiyhtiön viestinnästä vastaavien työtä. Toisaalta modernit media- ja someseurannat varmistavat, että viestinnästä vastaavat tietävät aina, mitä yrityksestä puhutaan, ja niin ennakointi kuin reagointikin on entistä nopeampaa. Toisaalta taas keskustelujen etenemisnopeus globaalistikin on kasvanut räjähdysmäisesti.

Seuranta ei ole ainoastaan negatiivisten keskusteluiden haravoimista ja tulipalojen sammuttelua. Mahdollisuus laajaankin julkisuuteen tietyn keskustelun vanavedessä voi jäädä huomiotta, ellei verkkokeskusteluja ja mediaa monitoroi aktiivisesti.

Lue lisää some- ja mediamonitoroinnin työkaluista pörssiyritykselle.

Sisäisen viestinnän tärkeys

Kun viestinnän aikajänne on lyhyt, ja uutisia ei voi sisäisestikään tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen, sisäisen viestinnän tehokkuuden merkitys nousee entisestään. Pörssiyhtiössä helppokäyttäinen intra on sisäisen viestinnän ydin: tärkeimmät asiat kannattaa nostaa intrassa esimerkiksi sivun päälle nousevana viestinä, kun käyttäjä kirjautuu sisään.

Moni pörssiyritys käyttää sähköpostimarkkinoinnin työkaluja tehostaakseen sisäistä viestintäänsä korvaten massasähköpostit. Kun viesti on selkeä ja visuaalinen, ja siihen voi lisätä esimerkiksi videoviestin johdolta, tulevat tärkeät aiheet sisäistettyä paremmin. Sähköpostityökalusta myös näkee selkeästi, kuinka suuri osa henkilöstöstä on viestin avannut ja kuinka moni klikannut linkkejä – muistutuksen voi sitten lähettää vain heille, jotka eivät ole avanneet, ja toistaa kunnes viestin läpimenoprosentti on täysi sata.

Katse verkkosivuihin

Pörssiyhtiön verkkosivuilta vaaditaan paljon ja etenkin sijoittajasivujen on oltava toimivat ja käytettävyydeltään erinomaiset. Moderneilta sijoittajasivuilta löytyy digitaaliset työkalut niin osakkeiden arvon seurantaan kuin taloudellisten tietojen analysointiinkin.


Kuva: Scanfilin verkkosivuilta löytyy monipuolinen sijoittajasivu osakemonitoreineen. 

Kun samoilla sivuilla lähestytään useaa hyvin erilaista, mutta yhtä tärkeää kohderyhmää – usein kuluttaja- tai B2B-asiakkaita, sijoittajia, mediaa, kenties myös valtionhallintoa – on hyvän käyttäjäkokemuksen luominen heille kaikille usein haastavaa. Tällöin käyttäjäkokemukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Unohdettu rekrytointiviestintä

Yhä useampi pörssiyritys on heräämässä rekrytointiviestinnän tärkeyteen. Pitkään pörssiyhtiöt saattoivat luottaa tasaisiin hakijamääriin, mutta uudet, yksilöllisyyttä ja vaihtelevia urapolkuja arvostavat sukupolvet eivät ole enää itsestäänselviä hakijoita suuryritykselle. Enää ei riitä tunnettu nimi: työntekijät valitsevat työpaikkansa esimerkiksi työkulttuurin, arvojen ja ilmapiirin mukaan, ja näistä on potentiaalisille kyvyille myös viestittävä.

Pörssiyhtiön rekrytointiviestinnässä olennaista on raottaa hieman virallista, paikoitellen jähmeääkin yrityskuvaa ja näyttää yrityksen todellista arkea ja henkilöitä. Tämä onnistuu helpoiten esimerkiksi hyvin valittujen sosiaalisen median kanavien, esimerkiksi Instagramin ja YouTuben, kautta sekä erityisesti laadukkaalla rekrytointisivustolla. Erityisesti videot toimivat hyvin rekrytointiviestinnässä.

Kaipaavatko viestinnän ja markkinoinnin työkalusi päivittämistä?

Koodiviidakko tarjoaa monipuoliset työkalut pörssiyhtiön viestintään ja markkinointiin. Pörssiyhtiöiden tarpeisiin räätälöidyllä, uudistetulla lehdistötiedotejakelu ePressi.comilla julkaiset niin pörssitiedotteet kuin lehdistötiedotteetkin, ViidakkoMonitorilla hoidat sosiaalisen ja online-median seurannan, Sivuviidakolla luot vaikuttavia verkkopresentaatioita ja intranet-sivustoja, ja Postiviidakolla ammattimaista ja turvallista sähköpostiviestintää.

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja