Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Liiketoimintahyötyjen mittaaminen sosiaalisessa mediassa

0
Liiketoimintahyötyjen mittaaminen sosiaalisessa mediassa
Jaa

Meiltä markkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntijoilta toisinaan kysytään se iso kysymys: mitä hyötyä tästä on meidän liiketoiminnalle?

Mikäli et tunne asiakkaan bisnestä hyvin, tähän kysymykseen on vaikea antaa yhtä oikeaa vastausta kysymystä seuraavan 10 sekunnin aikana.

Sosiaalista mediaa, kuten muutakin markkinointia, pitää arvioida samoista lähtökohdista kuin muitakin yrityksen panostuksia. Makrotasolla yrityksen liikevaihto muodostuu kahdesta tekijästä. Volyymi x Hinta. Tähän liiketoiminnan mittariin on varsin vaikeaa yhdistää eksplisiittisesti Facebook -yhteisössä julkaistua sisältöä tai yhtä yksittäistä sisältöä, joka on jaeltu tuhannelle ihmiselle, joiden identiteetistä emme voi olla yleensä täysin varmoja.


Tehtävä: etsi kuvasta EBITDA.

Kun tuota yrityksen makrotason keskeistä mittaria lähtee purkamaan auki, ollaan lähempänä aitoa ymmärrystä sosiaalisen median ja markkinoinnin aktiviteettien vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan. Enimmäkseen kyse on syy-seuraussuhteiden tuntemisesta ja tunnistamisesta.

Mikä vaikuttaa oston volyymiin? Kysyntä. Kysyntään vaikuttaa suoraan usein se, kuinka paljon verkkosivuilla on vierailijoita. B2B-bisneksessä merkittävästi se, kuinka moni näistä vierailijoista on jättänyt yhteystietonsa meille esimerkiksi näiden verkkosivujen kautta. B2C-verkkokaupassa vierailijoiden konversio voidaan seurata aina euroihin saakka, jolloin saadaan selville vähimmäis-ROI. Usein jopa verkkokauppamarkkinointia tekevät unohtavat kuitenkin sen, mitä sosiaalisen median kautta saatu uusi asiakkuus tuottaa heille koko elinkaarensa aikana ja mitkä asiat asiakkuuden elinkaaren arvoon vaikuttavat.

Se, mitä me pystymme suoraan mittaamaan on, kuinka paljon kukin sosiaaliseen mediaan tekemämme julkaisu on vähintään tuonut meille liikennettä. Osa julkaisujen nähneistä päätyy verkkosivuille myöhemmin suoraan tai hakukoneen kautta. Eri mediat vaikuttavat siis usein osittain tulokseen ja kunkin merkitystä me media-alan ammattilaiset pyrimme analytiikan ja tutkimuksen keinoin arvioimaan. Aiemmin mainittuun liikenteen vähimmäismäärään voimme vaikuttaa monin keinoin: investoimalla hyvään sisältöön, mainontaan ja näiden optimointiin.

Eli, jos Facebookissa tekemäsi julkaisut tutkitusti vaikuttavat positiivisesti mielikuviin brändistä, eikö se silloin näy viivan alla? Pitäisi, jos yritys on kyvykäs kotiuttamaan lisäarvon hinnoittelulla ja hyvällä myyntityöllä. Myös ihmisten “engagementilla” eli köyhästi suomennettuna “osallistamisella” on vaikutusta ostohalukkuuteen ja suositteluun. Tämän tunnistamisen jälkeen kyseinen mikrotason mittari on jo lähempänä makrotason liiketoiminnan mittaria linkittymällä siihen olennaisesti.

Mikrotason mittareita, kuten tavoittavuutta, verkkoliikenteen ohjausta, tykkäyksiä, jakoja ja kommentteja tulee mitata ja niiden kasvattamiseen investoiminen on perusteltua, mikäli se yrityksen liiketoiminnan kannalta on osoitettu olevan riittävän hyödyllistä. Ja aika usein se on.

Ytimessä on näiden vaikutuksien selvittäminen, sillä se on monelta osin jo mahdollista. Mutta vain sen takia, että se on usein haastavaa, sitä ei ole syytä jättää tekemättä. Teknologia ja osaaminen kehittyy ja mittaamisen mahdollisuudet ovat jo nyt aivan toisella tasolla kuin muutama vuosi sitten. Sosiaalista mediaa tulee ohjata liiketoiminnan tavoitteilla ja tavoitteita täytyy mitata liiketoiminnan keskeisillä KPI (Key Performance Indicator) -mittareilla. Toisinaan ruohonjuuritason toimintoja ei suoraan voida raportoida ja optimoida kyseisten KPI-lukujen avulla, vaan niihin suoraan tai välillisesti vaikuttavien sosiaalisen median tai markkinoinnin mittareiden avulla.

Tiesitkö muuten, että yksittäisten mainosten vaikutusta kivijalkakauppojen myyntiin on ollut mahdollista mitata Facebookissa jo vuodesta 2013 lähtien? Nyt tiedät.

Jesse Ketonen

Jesse Ketonen (@jesseketonen) on toiminut Dinglellä erilaisten tehtävien parissa vuodesta 2011 ja vastaa siitä, että asiakkaat saavat parasta mahdollista asiantuntemusta ja palvelua tulosten aikaansaamiseen. Hänen erityisosaamista ovat markkinointi- ja digistrategiat, asiakaskokemuksen kehittäminen, tulospohjainen markkinointi sekä analytiikka ja tiedolla johtaminen.

 

PR Cloudin ratkaisut sosiaalisen median mittaamiseen

PR Cloudin sosiaalisen median seurannan analyysi- ja raportointityökalujen avulla pääset perille siitä mitä, miten ja kuinka usein teistä, kilpailijoistanne ja toimialastanne puhutaan somessa. Työkalujen avulla voit seurata organisaationne toiminnan kehittymistä sosiaalisessa mediassa sekä määrällisten että laadullisten mittarien avulla. Jos kiinnostuit sosiaalisen median mittaamisesta, pyydä asiantuntijamme kertomaan lisää sosiaalisen median seurantapalvelustamme.  

Ota yhteyttä

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja