Siirry pääsisältöön Siirry päävalikkoon Siirry alatunnisteen valikkoon

Käytännön esimerkki onnistuneesta sähköpostiviestinnästä: Case Säästöpankki

0
Käytännön esimerkki onnistuneesta sähköpostiviestinnästä: Case Säästöpankki
Jaa

Säästöpankki käynnisti syksyllä 2013 hankkeen asiakaslehtensä muuttamisesta sähköiseen muotoon. Aiemmin printtinä ilmestyneen asiakaslehden alustaksi valittiin Postiviidakko-uutiskirjetyökalu, jolla lähdettiin toteuttamaan uutiskirjeitä ja laskeutumissivuja pankkien asiakkaille.

Säästöpankin saama palaute uutiskirjeistä on ollut positiivista ja yhteydenotot ilahtuneita. Kirjeiden tulokset ovat merkittävän hyvät myös tilastollisesti, sillä klikkaus- ja avausprosentit ovat huomattavasti keskivertoa paremmat verrattuna pankki-ja vakuutussektorin keskimääräisiin lukuihin B2C-ympäristössä. Esittelemme seuraavassa seikkoja, jotka johtivat Säästöpankin onnistuneeseen uutiskirjeiden lanseeraukseen.

Miksi onnistuttiin?

Suunnitelmallisuus ja panostaminen

Eräs tyypillisimmistä sähköpostiviestinnän virheistä on lähteä "soitellen sotaan". On tärkeää muistaa, että onnistunut sähköpostiviestintä vaatii toteutuakseen suunnitelmallisuutta ja hyvien työkalujen ohella myös hyvän sisällön. Säästöpankin tapauksessa odotukset sähköpostiviestintää ja kanavaa kohtaan olivat kovat, mutta asiaan oltiin yhtälailla myös valmiita panostamaan. Suunnitteluun ja toteutukseen on käytetty aikaa ja vaivaa, ja tuloksia mitataan systemaattisesti ja kehitetään jatkuvalla syklillä eteenpäin. 

Rekisterin kartutus

Uutiskirjeen tilaajarekisterin kartuttamiseen panostettiin jo pitkään ennen kuin ensimmäiset uutiskirjeet lähtivät matkaan. Rekisterin kartutukseen on osallistettu pankkihenkilökuntaa, joka on kysynyt lupaa uutiskirjeen lähetykseen asiakaskohtaamisissa sekä puhelinkeskusteluissa. Opt in-tilaajia on kerätty lisäksi useiden eri tehokeinojen, kuten kilpailujen ja kampanjoiden avulla. Tilaajakantaa on kartutettu monikanavaisesti hyödyntäen verkkopalvelun ohella myös sosiaalista mediaa.

Päätelaitteiden huomiointi

Uutiskirjeen tilaussivun ja uutiskirjepohjan ohella Säästöpankille toteutettiin Postiviidakolla laskeutumissivustot, joille lukijat ohjautuvat uutiskirjeen linkeistä. Niin tilaussivu, kirjepohja kuin laskeutumissivustot on toteutettu responsiivisina, jolloin mobiiliystävällisyys toteutuu katkeamattomana ketjuna aina laskeutumisivulle saakka. Näin toimimalla varmistetaan, ettei mobiililaitteella kirjettä avaava vastaanottaja turhaudu ja poistu viestistä tai sivustolta kehnon selailukokemuksen vuoksi.

Personointi

Personoinnin avulla voidaan tuoda sähköpostiviestintään henkilökohtaisuuden tuntua ja vastaanottajalle relevantimpaa sisältöä. Säästöpankin lähetyksissä osa pankkikonttoreista personoi kirjeen lähettäjän, yhteystiedot ja yhteydenottotavat. Tulokset olivat huippuhyvät, ja omalta säästöpankkikonttorilta saatuna kirje toimi vieläkin paremmin.

Optimointi ja testaus

Säästöpankin lähetyksissä on panostettu kirjeiden optimointiin ja testaukseen. Sähköpostiviestinnässä esimerkiksi otsikoinnilla on ratkaiseva merkitys lähetyksen onnistumisen kannalta, sillä mikäli otsikko ei kannusta riittävästi kirjeen avaamiseen, voi hyväkin sisältö valua täysin hukkaan. Otsikoinnissa kannattaakin kokeilla eri vaihtoehtoja esimerkiksi A/B-testauksen avulla. Näin löydetään eri otsikkovaihtoehdoista toimivin vaihtoehto, joka tulee automaattisesti voimaan lopuille vastaanottajista testiryhmän jälkeen.

Otsikoinnin ohella Säästöpankin kirjeissä on kiinnitetty huomiota kirjeen preheaderiin sekä lähetysajankohtaan. Automaattinen preheader on sitä tukevilla sähköpostiohjelmilla yksi kolmesta ensimmäisestä asiasta, jonka kirjeen vastaanottaja näkee (lähettäjä, uutiskirjeen otsikko ja preheader). Vaikka kaikki sähköpostiohjelmat eivät näytä preheaderiä, voi se nostaa kirjeen edukseen muiden sähköpostien joukosta esimerkiksi Gmailissa ja Apple Mailissa.

Uutiskirjeen optimaaliseen lähetysaikaan ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, sillä vastaanotto vaihtelee paljon tapauskohtaisesti ja kohderyhmästä riippuen. Säästöpankin ensimmäinen Postiviidakolla tehty uutiskirje lähetettiin juhannusta edeltävänä päivänä, joka voitaisiin mieltää lähtökohtaisesti epätavalliseksi lähetysajaksi ainakin työhön liittyvälle sähköpostille. Tulokset olivat kuitenkin loistavat, sillä lähes puolet vastaanottajista avasi uutiskirjeen.

Avainasia optimaalisen lähetysajankohdan etsimisessä on eri lähetysaikojen testaaminen. Esimerkiksi kuluttajien henkilökohtaisten sähköpostien tyypillinen avausaika voi olla hyvin eri kuin työsähköpostin, toisaalta yhä useammalla edellämainitut myös sekoittuvat keskenään. Usein myös ennalta kehnoksi tai epätavalliseksi määritelty aika voikin toimia erityisen hyvin, jos sähköpostissa on tuolloin enemmän tilaa muulta sähköpostiliikenteeltä.

Sisältö ja osallistaminen

Sisällöllä on tärkeä rooli Säästöpankin uutiskirjeviestinnän onnistumisessa. Lukijoiden kiittelemä sisältö on ollut tarpeeksi kevyttä ja kuitenkin samaan aikaan käytännönläheistä. Lukijoita on myös osallistettu uutiskirjeviestintään pyytämällä aktiivisesti heidän mielipidettään kirjeestä ja sen sisällöstä kyselyiden avulla. 
 

Haluatko keskustella lisää tehokkaasta sähköpostiviestinnästä? Ota yhteyttä Koodiviidakon asiantuntijoihin tai pyydä demo Postiviidakko-työkalusta.

Tykkäsitkö artikkelista?
Peukuta tästä!

Kommentti

Kommentit

Ei kommentteja