Kirjoitus

Liana Technologiesin tukitiimi on asiakkaan ja lianalaisten apuna

Ota yhteyttä
Liana Technologiesin tukitiimi on asiakkaan ja lianalaisten apuna Kun asioita pitää ratkaista, se onnistuu parhaiten yhteistyön kautta. Liana Technologiesin tuki selvittää tiukatkin tilanteet timanttisella tiimityöllä.

Tukitiimimme saa päivittäin 100-200 tukipyyntöä sähköpostitse, lisäksi kymmeniä yhteydenottoja puhelimitse ja tukichatin kautta.

Päivittäisten yhteydenottojen määrä kertoo paitsi tuen työn hektisyydestä, myös sen korvaamattomasta merkityksestä niin Lianan asiakkaille kuin työntekijöillekin. Tuki vastaa asiakkailta tuleviin kysymyksiin, opastaa työkalujen käytössä ja ratkaisee eteen tulevia haasteita. Tuen apu on merkittävää myös sisäisissä toiminnoissa, sillä sen ansiosta muut lianalaiset voivat keskittyä täysipainoisesti työhönsä ja viedä omat projektinsa sujuvasti alusta loppuun.

Tuen työ kiteytyy nimenomaan auttamiseen, joka on työn suola: "Parasta työssä on nimenomaan opastaminen ja neuvominen. Se, että pystyy auttamaan asiakkaan ongelmatilanteen yli," kertoo Mirva Leskelä.

Teknistä tukea kansantajuisesti

Lianan tuessa työskentely on hyvin teknologiapainotteista, sillä ohjelmistopalveluita kehittävässä ja tarjoavassa yhtiössä myös asiakkaiden kysymykset ja ongelmat liittyvät useimmiten teknisiin asioihin. Työssä menestymisen edellytyksenä ovatkin monipuolinen tekninen osaaminen sekä Lianan työkalujen laaja-alainen tunteminen. "Pitää hahmottaa eri web-tekniikoita ja tekninen englanti on hyvä olla hallussa. Työhön sisältyy paljon esimerkiksi HTML- ja CSS- hienosäätöä," kertoo Tuomas Matilainen. "SSH:ta ja tikettijärjestelmää tarvitaan päivittäin," lisää Aki Ruohonen.

Asiakasta palveltaessa tekniset termit saavat kuitenkin väistyä, sillä Lianan työkaluja käyttävät lähtökohtaisesti markkinoijat ja viestijät, joilla ei välttämättä ole erityistä IT-osaamista. "On tärkeää puhua kansantajuisesti. Koodarikielen sijaan asiat pitää pystyä selittämään asiakkaan kielellä ymmärrettävästi," kiteyttää Mirva Leskelä.

Tiukkoja tilanteita ja timanttista tiimityötä

"Ratkaisukeskeisyys ja kärsivällisyys ovat valttikortit tässä työssä. Toisinaan tulee vastaan haastavia tilanteita, joissa ratkaisua asiakkaan pulmaan joudutaan etsimään kauemmin. Silloin täytyy pystyä pitämään pää kylmänä ja olla rauhallinen," tukitiimin vetäjä Marko Sneck summaa tuen työssä tarvittavia ominaisuuksia. Tuen työssä välttämättömiä ovat myös kyky pystyä käsittelemään monia asioita yhtä aikaa - eli multitaskaaminen - sekä ongelmanratkaisukyky.

Vaikka tuen työ on itsenäistä, on se harvoin yksinäistä puurtamista. Erityisesti kuormittavissa asiakastilanteissa tiimin tuen merkitys nousee avainasemaan: "Raskaista asioista jutellaan keskenään matalalla kynnyksellä ja tilanteita puretaan yhdessä. Harvoin keskitytään vain omaan tekemiseen. Kun asioita pitää ratkaista, se onnistuu parhaiten yhteistyön kautta", kertoo Marko.

Lianan tukitiimiläiset kehuvat yhdessä tuumin tiimihenkeä, joka on olennaisen tärkeä työssä jaksamisen ja viihtymisen kannalta. "Työporukka on sataprosenttisen timanttinen. Vähän stressaavampikin päivä sujuu mukavasti, kun voi välillä heittää juttua," kuittaa Tuomas Matilainen.

Monta polkua tuen tielle

Liana Technologiesin tuesta vastaa ammattitaitoinen ja osaava tiimi, josta valtaosa työskentelee yhtiön pääkonttorilla Oulussa, lisäksi muutama hoitaa tehtäviään Kajaanista ja Dubaista käsin. Miten he ovat työhönsä päätyneet? Polkuja on monia, mutta useimmin ura on alkanut harjoittelusta.

Mirva Leskelä tuli Koodiviidakkoon harjoittelijana vuonna 2012 ja on työskennellyt vakituisena vuodesta 2013 lähtien. Hän huolehtii delivery-toiminnoista eli käsittelee muun muassa uutiskirjeiden toimitukseen ja perillemenoon liittyviä asioita. Lisäksi Mirva hallinnoi Lianan omia ja asiakkaille varattuja domaineja. Vaikka työn sisältö on vuosien varrella pysynyt lähes samana, moni asia on myös muuttunut yhtiön kasvun ja kansainvälistymisen myötä: "Aloittaessani oli työn ohella aikaa olla mukana esimerkiksi asiakasprojekteissa tekemässä uutiskirjepohjia. Nyt tuki on täysipäiväistä työtä."

Harjoittelun kautta Liana Technologiesille ovat tulleet myös Aki Ruohonen sekä Tuomas Matilainen. Molemmat aloittivat vuonna 2017, jonka jälkeen he ovat jatkaneet tukitiimin vakikalustossa. Tuomas työskentelee suoraan asiakasrajapinnassa, Aki puolestaan sisäisen tuen puolella. Hän vastaa esimerkiksi tuoteasennuksista, palvelimien ylläpidosta sekä admin-tehtävistä, kuten käyttäjien lisäämisestä ja poistamisesta järjestelmistä. Molemmat ovat omiin rooleihinsa tyytyväisiä. "Parasta on porukka. Heidän kanssaan on ilo työskennellä. Tykkään työstäni ja kaikesta muustakin täällä," myhäilee Aki.

Tukea Dubaista käsin

Lianan tuki sai vahvistuksen Dubaista, kun Jan Mae Agbayani liittyi tiimiin lokakuussa 2017. Kuten muidenkin, myös Jan Maen päivät täyttyvät pääosin asiakasyhteydenotoista eli neuvonnasta ja teknisempien haasteiden selvittelystä. Asiakastyön ohella Jan Mae opastaa Dubain myyntitiimiä Lianan pilvipalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Toimiston ainoana tukivastaavana Jan Maen vastuulla on myös laitehallinta.

Tuen työ on antoisaa, mutta toisella puolella maailmaa työskentelyssä on myös haasteensa. Aikaero ja etäisyys rajoittavat mahdollisuuksia kommunikoida muiden tiimiläisten kanssa. Erityisesti spesifisten ja aikaavievien tilanteiden ratkaiseminen sujuisi usein nopeammin, jos muu tiimi työskentelisi samassa huoneessa.

Haasteista huolimatta Jan Mae pitää Lianan työkulttuuria loistavana: "Olen työskennellyt useissa yrityksissä aiemmin, mutta Liana Technologiesilla on ainutlaatuinen työkulttuuri ja ihmiset. Heidän kanssaan on hauskaa työskennellä. Välillä näemme myös töiden jälkeen ja pidämme tiimihenkeä yllä esimerkiksi käymällä yhdessä syömässä."

 /media/henkilokuvat/articles-authors/elisa_vesterbacka_2_300x420-1.jpg

Elisa Vesterbacka työskentelee Liana Technologiesin tiedottajana. Hän rakastaa hyviä tarinoita ja haluaa nähdä ihmiset työnimikkeidensä takana. Päätyönsä tiedottamisen ja Liana-brändin kansainvälisen vahvistamisen ohella Elisa kirjoittaa digiviestinnän teemoista ja kurkistaa tekniikan inhimilliselle puolelle.

 

Artikkelin kommentointi

Avoimet työpaikat