Dynaamiset vuosikertomukset verkossa

23.04.2018 0

Vuosikertomus on useille yrityksille vuoden tärkein julkaisu, johon tutustuvat monet yrityksille merkittävät tahot ja sidosryhmät, kuten sijoittajat, omistajat ja median edustajat. Perinteisemmän printtiversion ohella yhä useampi organisaatio on herännyt panostamaan myös vuosikertomuksen verkkoversioon, joka mahdollistaa monipuolisen ja vuorovaikutteisen toteutuksen.

Miksi viedä vuosikertomus verkkoon?

  • Riippumattomuus ajasta ja paikasta. Tärkeät sidosryhmät pääsevät kertomukseen käsiksi silloin, kun heille parhaiten sopii.
  • Sisällön monipuolinen esittäminen. Verkkovuosikertomuksessa informaatio voidaan esittää lukuisten eri tehokeinojen avulla hyödyntäen esimerkiksi animaatiota ja videota.
  • Monikanavaisuus. Vuosikertomus verkossa on uusi kanava kertomuksen jakeluun, jota voidaan hyödyntää myös muiden perinteisempien kanavien tukena. Responsiivisuus takaa, että kokonaisuus näyttää hyvältä ja toimii luotettavasti päätelaitteesta riippumatta.
  • Dynaamisuus. Verkkovuosikertomus mahdollistaa dynaamisen toteutuksen: esimerkiksi sivun latautuessa muodostuva graafinen kuvaaja tai lukijan tekemien rajauksien perusteella näkyvät luvut, kuvaajat ja tiedot.
  • Digitaalinen jatkumo. Yhä suurempi osa yritysten viestinnästä on siirtynyt online-ympäristöön. Myös vuosikertomusta koskeva tiedotus tapahtuu pitkälti digitaalisessa maailmassa, jossa on luontevaa ja saumatonta siirtyä vuosikertomukseen suoran linkin kautta klikkaamalla.
  • Analytiikka. Digitaalinen kanava jättää jäljen vuosikertomuksen selaajista, toisin kuin perinteisissä kanavissa. Yritys pääsee näkemään, kuinka paljon kertomusta luetaan sekä analysoimaan lukijakuntaansa. Kertomuksesta kiinnostuneet jättävät jälkeensä selausdataa, jonka avulla voidaan analysoida vuosikertomuksen onnistumista ja kehittää toteutusta eteenpäin.
  • Vuorovaikutteisuus. Selaaja voi poimia itselleen tärkeimmät asiat esimerkiksi sisällön keräilykorin ja pdf-generointien avulla. Halutessa selaajia voidaan myös osallistaa pyytämällä esimerkisi palautetta kertomuksesta tai toteuttamalla sivustolla kysely tai äänestys.
  • Ekologisuus. Digitaalinen toteutus on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Useinkaan verkkovuosikertomuksella ei täysin korvata perinteisempiä kanavia vaan tuetaan niitä.
  • Jakaminen ja Word-of-Mouth. Suurta suosiota nauttivat sosiaaliset mediat voidaan tuoda luontevasti osaksi verkkovuosikertomusta: jakamiseen kannustaminen ja keskustelun herättäminen siellä, missä lukijat ovat.

Esimerkkejä verkkovuosikertomuksista

Katso esimerkkejä Sivuviidakko-julkaisujärjestelmällä toteutetuista verkkovuosikertomuksista:

Case Fingrid: Visuaalinen ja toiminnallinen vuosikertomus

Vuosikertomus on monelle organisaatiolle vuoden tärkein talousjulkaisu. Moderni vuosikertomus ei ole pelkkää tekstimassaa, vaan huolellisesti suunniteltu interaktiivinen kokonaisuus, joka talouden tunnuslukujen lisäksi viestii liiketoiminnan huippuhetkistä. Sujuva kommunikaatio on onnistuneen projektin avaintekijä.

Vuoden 2017 vuosikertomus oli Fingridin toinen yhteistyöprojekti Koodiviidakon kanssa. Edellisvuoden projektiin oltiin tyytyväisiä, joten yhteistyötä oli luontevaa jatkaa. Useista teknologiantoimittajista Koodiviidakko onnistui parhaiten täyttämään Fingridin verkkovuosikertomukselle asettamat tekniset tavoitteet.

Numeerinen data dynaamisesti esille

Kaksi teknistä ominaisuutta nostivat Sivuviidakon kilpailijoiden ylitse: numeerisen datan esittäminen ja liitteiden käyttäminen. Vuosikertomus on pääasiassa talousjulkaisu ja sisältää paljon numeerista dataa. Sivuviidakon avulla tämä numeerinen data oli mahdollista esittää taulukoissa visuaalisesti näyttävästi. Nämä tekevät taulukoiden lukemisesta ja tiedon sisäistämisestä helppoa. Tärkeää oli myös, että Koodiviidakon tiimi pystyi suoraan lisäämään tilinpäätöksen liitteet taulukoihin, sen sijaan että käytettäisiin huonolaatuisia kuvakaappauksia.

Sujuva ja joustava yhteistyö

Fingridin talous- ja viestintätiimit tekivät tiivistä yhteistyötä viestintätoimisto Milttonin ja Koodiviidakon kanssa, jotta vuoden 2017 verkkovuosikertomus saataisiin julki vain muutamia viikkoja Fingridin tilinpäätöksen jälkeen.

Koko neljän kuukauden ajalle ulottunutta projektia – marraskuun suunnitteluvaiheesta materiaalien toimittamiseen ja edelleen maaliskuun julkaisuun – väritti sujuvuus ja joustavuus. Yhteispeli luovan kumppanin, Milttonin kanssa oli suoraviivaista ja työnjako tahojen välillä selvä. Kommunikaatio Koodiviidakon ja Fingridin välillä oli tiivistä, ja Fingridin tiimi oli erityisen vaikuttunut rauhoittavasta ilmapiiristä ja siitä, että kaikki heidän projektiin liittyvät toiveensa pystyttiin täyttämään.

Katso Fingridin verkkovuosikertomus tästä.

Yhteistyö Koodiviidakon kanssa on ollut sujuvaa ja joustavaa viimeiset kaksi vuotta. Vuosikertomus on meille vuoden tärkein talousjulkaisu. Tulokset, jotka olemme saavuttaneet Sivuviidakon avulla ovat huippuluokkaa toiminnallisuudessa ja visuaalisuudessaMarjaana KiviojaViestintäpäällikkö, Fingrid

Tutustu tarkemmin verkkovuosikertomuksen toteuttamiseen Sivuviidakko-julkaisujärjestelmällä. Verkkovuosikertomusten ohella se taipuu muun muassa innovatiivisen yritysesittelyn alustaksi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä meihin, niin autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Kommentointi